Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus 20, 2023

Mitől félnénk?

Kép
De a te halottaid életre kelnek, föltámadnak a holttesteik! Ébredjetek, és ujjongjatok, kik a porban laktok! Mert harmatod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat. Ézsaiás próféta könyve 26:19 Mindannyian félünk valamitől. Van aki a kígyóktól, van aki a pókoktól, van aki a sötéttől, és van aki a haláltól. Legtöbben félünk a haláltól. Félünk a gondolattól, hogy elmúlunk, hogy elfelejtenek. Félünk, mert nem tudjuk mi van a halál után (vagy legalábbis csak egy leírás alapján hiszünk valamiben). Ez tényleg félelmetes. Ézsaiás mintha nem félne. Várja a feltámadást. Várja, hogy azok, akik eltávoztak, visszatérjenek a halálból, és ismét azokkal ünnepeljenek, akik szerették őket. Érti, hogy a halál nem szükségszerűen a vége egy történetnek, csak egy állomása annak. Isten mellett nincs félelem. Amikor a legsötétebb úton járunk, legnagyobb félelmeinkkel nézünk szembe, bizalommal nézhetünk Istenünk felé, aki megígérte, hogy feltámaszt a halálból. Nem csak hogy feltámaszt, de megígé

Igazság

Kép
"Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké." Dániel könyve 12. fejezet 2-3. vers A Szentírás egészének egyik fő témája az ‘igazság.’ Erre a következtetésre könnyen eljuthatunk, ha megnézzük, hányszor szerepel a szó a Biblia könyveinek teljes szövegében. Ez az ‘igazság’ azonban nem az az igazság, amit sokszor értünk alatta. Ez elsősorban nem tudás vagy ismeret, hanem igazságosság, jogosság. Könnyebb megértenünk miről is van szó, ha Jób könyvéhez lapozunk. Itt különösen sokszor találkozunk a kifejezéssel, ugyanis a történet szereplői végig arról vitáznak, hogy “Igaz-e Isten előtt a halandó?” (Jób 4,17) Vagy ha meg akarjuk fogalmazni egyszerűbben a kérdést: ‘Megérdemlik-e az emberek azt a sok jót, amit Istentől kapnak?’ A Biblia két választ is ad nekünk erre. Ha a törvény irányábó

Mennyi olaj elég?

Kép
Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Máté evangéliuma 25:10 Kézműveskedésre készülök. Képet festek, széket faragok, szobrot öntök, nem számít. A lényeg, hogy minden hozzávaló meglegyen, mise en place , legyenek kéznél. Nem szeretném, ha éppen a megfelelő méretű ecsetből nem volna itthon, és el kellene szaladni a művészellátóba. Bizonyára megakasztana a kreatív folyamatban. Inkább veszek mindegyik méretből még egyet, biztos, ami biztos. Tudom, hogy már hetek óta vásárolok a nagy művészeti projektemhez, de bizonyára megérted: muszáj, hogy mindenből elég legyen, hogy ne kelljen közben félbehagynom a dolgot! A tíz szűz példázata vásárlásra buzdít. Nem akármi, olaj vásárlására. Legalábbis eddig így tudtam. Ahány előadást hallottam eddig róla, mind valami ilyen, vagy ehhez hasonló tanulsággal zárult: "látjátok, testvérek? Ezért fontos elég olajat vásárolnunk a lelki lámpásunkba, nehogy úgy járjunk, m

Útépítés

Kép
„ Amint meg van írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja: Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. ” Lukács evangéliuma 3. fejezet 4. vers Sietsz valahova? Nyaralni mentek? Vagy éppen egy hosszú útról térsz haza és várod már, hogy végre otthon legyél? És épp ilyenkor van dugó. És épp ilyenkor piros mindenhol a lámpa. És épp ilyenkor rakják tele az utat olyan gyűlölt közúti táblákkal, mint STOP, meg sebességkorlátozás. És persze a legrosszabb mindközül a háromszög benne egy ásó mozdulatot imitáló emberkével és alatta a felirat: ÚTÉPÍTÉS! Miért épp most kell ezt csinálni? Nem lehetett volna télen? Ha télen van, akkor nyáron? Nem lehetett volna éjszaka, vagy nappal? Miért nem lehet egyenesen? Miért kell ide körforgalom, felüljáró? Mikor lesz már kész? Micsoda? Hogy a menny felé vezető út is ilyen? Igen. Itt is van STOP és sebességkorlátozás; az imádság, az elcsendesedés, a szemlélődés, az Istenre való rácsodálkozás. Ne ro

Valami, ami nélkül semmi vagyok!

Kép
„A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.” Római levél 12.fejezet 12.vers „Szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.” (1Kor.13:2) Sokáig elcsépeltnek és unalmasnak éreztem azt, amikor a szeretetről beszéltek körülöttem. Olyan egyhangúnak tűnt mindent összekapcsolni vele, mindent párhuzamba állítani ezzel az érzéssel. Ahogy teltek az évek rájöttem, hogy ez sokkal mélyebb mozgatórugó és sokkal több mindennel függ össze, mint azt korábban gondoltam. A fenti idézet Pál apostol egyik leveléből származik, ami a szeretet himnusza néven vált ismertté. Hosszasan taglalja az érzés mélységét és fontosságát. Talán egyetlen érzés sem kapott ilyen mértékű bemutatást és külön fejezetet a Bibliában a szereteten kívül, ez a tény pedig elgondolkodtatott. Felmerülhet benned a kérdés, hogy a fenti szöveghez mégis hogyan kapcsolódik a szeretet kérdésköre?! A válasz egyszerű: mindent a szeretet mozgat! Igen, tudom, ez elcsépeltnek hangzik, de engedj

Jézus barátod akar lenni

Kép
"Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak,; mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek" János evangéliuma 15:15 A szolgaság alapja az alá-fölé rendeltség, a szolga teljesíti a kéréseket zokszó nélkül, a szolga csak akkor kérdez, ha muszáj, a szolgának megmondják mit tegyen, hogyan tegye, mikor tegye stb. A szolgát nem kérdezik meg a döntések felől, és tárják eléje, a történések miértjét. Csak van, és teszi azt, amit előirányoznak számára. Jézus szavai azt feltételezik, hogy valamikor tanítványait szolgáknak hívta. Gondolok itt arra, hogy aki nagy akar lenni, az legyen a többiek szolgája stb. De most, amikor búcsúzik, a tanítványokkal való kapcsolata egy másik szintre lép- többé nem szolgái, hanem Barátai Jézusnak, mert be lettek avatva az örök élet titkaiban. Előtte egy verssel, Jézus elmondja, ha megtartják azokat a parancsokat, amit Jézus adott, akkor a tanítványok Jé

Országépítő

Kép
„Jézus tehát így szólt hozzájuk: Bizony, bizony, mondom nektek: én vagyok a juhok ajtaja. Aki énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” János evangéliuma 10:7-10 Boldog születésnapot, Magyarország! Ma van az államalapítás ünnepe, amikor többek között arra emlékezünk, hogy I. (Szent) István király a Magyar Nagyfejedelemséget Magyar Királysággá formálta. Egyház- és államszervezetet épített ki, és feltette országunkat Európa térképére. Intézkedései hosszútávon hívattak biztosítani az ország stabil helyzetét és függetlenségét. Az ezer évvel ezelőtt regnáló István reálisan látta a népét fenyegető veszélyeket, kora kihívásait, és az állam megerősítése céljából megtette a megfelelő lépéseket. A keresztény szemléletű emlékezés már egész máské