Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember 3, 2023

Hívd meg a lelkészed egy sörre!

Kép
Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták. Máté evangéliuma 7:12 Mikor gondolkodtál el rajta, hogy egy bolti eladó vajon hol vásárol? Mikor gondolkodtál rajta, hogy egy orvos kihez fordul ha beteg? Mikor gondolkodtál rajta, hogy egy lelkész kihez fordul, ha lelki problémákkal küzd? Minden évben van egy nap, ami a lelkészekről szól. Az év 364 napjának a lényege, hogy a lelkész "kiszolgálja" a gyülekezetet (fránya fogyasztói társadalom), de egy nap a lelkészekért van, és ez ma van. Ma van a "hívd meg a lelkészed egy sörre" nap. Egy nap, amikor elvileg a lelkészek lesznek azok, akiknek szolgálnak. Az a nap, amikor kivételesen nem ő ad, hanem leülhet egy kényelmes kanapéra, kiöntheti a lelkét és elszürcsölhet egy hideg sört, amit kivételesen nem magának vásárolt. Egyszer a mentorom azt mondta, hogy a lelkész egyetlen eszköze a lelke. Ha az tönkre megy, kimerül, megtörik, akk

Őszinte ima 2.

Kép
"Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek: megkapják jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged." Máté 6:5‭-‬6 Isten! Mégis, hogyan kell jól imádkozni? Csak akkor hallod, amit mondok, ha a szobámban vagyok, és magamra zártam az ajtót? Szentebb az ima, ha térdelek? Nem elég, ha csak ülök? Vagy ha fekszem? Én nem tudok olyan szép körmondatokban imádkozni, mint Pál apostol vagy mások. Nem baj, ha csak egyszerű szavakat használok? És mi van, ha értelmes szavakkal sem tudom igazán megfogalmazni, amit szeretnék mondani? Így is érted, amit ki akarok fejezni? Mi van, ha egy hang sem jön ki a torkomon? Hallod, amit tátogok? Rendet tudsz rakni zajos gondolataimban, és ki tudod szűrni azt, ami neked sz

Fürjek és manna

Kép
Kérésükre fürjeket hozott, és mennyei kenyérrel tartotta jól őket. 105. Zsoltár 40. vers Mózes második könyve, a Kivonulás könyve az Egyiptomból kivonuló Izrael történetét írja le. Ez, és az utána következő három könyv, melyek szintén a kivonulással foglalkoznak, tele vannak olyan csodálatos eseményekkel, melyek közül sokat elképzelni is nehéz lenne. Az egyiptomi tíz csapás, a kő, melyből víz fakad Mózes szavára, a felhő— és tűzoszlopban megjelenő Isten, és rengeteg másik csoda mind mélyen az emlékébe éghettek azoknak az izraelitáknak, akik a néppel együtt vándoroltak a pusztában. Legalább is így gondolhatnánk ötezer év távlatából. A 105. zsoltár ezeknek a csodálatos eseményeknek állít emléket, a mai alapigénk pedig, a 40. vers kimondottan Mózes 2. könyvének 16. fejezetére utal. Itt olvashatjuk azt a történetet, amikor a pusztában vándorló nép fellázadt Mózes, Áron és Isten ellen, és inkább visszavágyott Egyiptomba, ahol olyan jó dolguk volt, hiszen jókat ehettek minden nap. A pusztáb

Ne félj, csak higgy!

Kép
Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt az apához: Ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Lukács evangéliuma 8. fejezet 50. vers Mit mondtál Mester? Megtartatik? Ez nem egy nátha! Ez nem láz! Ez nem is lepra! A lányom nem vak, vagy süket! A lányom meghalt!!! Mégis hogyan higgyek? És mégis mit? Hogy szép temetése lesz? Hogy mondod? Csak alszik? „Kinevették, mert tudták, hogy a lány meghalt” (53. vers) Aztán, mikor a lányka felült az ágyon „a szülei nagyon elcsodálkoztak.” (56.vers) Hogyan lehet egy ilyen kétkedő, kishitű ember a zsinagóga vezetője? Érthetetlen és megdöbbentő. – volt a véleményem Jariusról, egészen addig, amíg én is ott találtam magam a feleségem kórházi betegágya mellett. Olyan könnyű prédikálni a hitről, az Istenbe vetett bizalomról, a Jézustól nyert lelki békéről, amit nem adhat a világ… De amikor egyik életmentő műtét után jött a másik, amikor az altatás előtt fogtam a kezét, amikor elbúcsúztunk egymástól, amikor láttam a szeméből legördülő könnycseppet… Persze, ott vo

A meghallgatott ima

Kép
„Éli erre így válaszolt: Menj el békességgel! Izráel Istene teljesítse kérésedet, amivel hozzá folyamodtál!” Sámuel első könyve 1.fejezet 17.vers Te voltál már nehéz helyzetben? Nehéz helyzet+ Istenben hívő élet + „jó” akarók? Veszélyes kombó. Ha hiszel Istenben és nehézség, akadály támad az életedben, akkor akadhatnak olyanok a környezetedben, akik azt hitetik el saját magukkal és veled is, hogy „azért büntet az Isten, mert…”, ugye tudnád folytatni? Anna egy Isten-félő, Istenben hívő asszony volt. Férje, Elkána szintén kapcsolatban volt az Úrral, hiszen rendszeresen mutatott be Neki áldozatot és látogatta a templomot. Anna mellett volt még egy felesége, akitől gyermekei is születtek. Bár Anna volt az elsődleges feleség, mivel nem szült gyermeket, így Pennina rendszeresen bántotta, ingerelte és elakarta hitetni Annával, hogy Isten büntetése a gyermektelensége. Az Író különös hangsúllyal hívja fel a figyelmet a fő mozzanatra: Anna nem hibás. Isten zárt a be méhét. Ezek a szavak már s

A beteghordó személyzet értéke

Kép
"És íme hoztak hozzá egy ágyon fekvő béna embert, Jézus látta hitüket, és azt mondta a bénának: Bízzál, fiam! Megbocsáttattak bűneid" Máté evangéliuma 9:2 Jézusnak van hatalma újrakezdési lehetőséget adni- ebben bízott a béna, és azok is, akik odavitték a beteget Jézushoz. Nem tudjuk, milyen rossz döntés vezetett oda, hogy lebénult, de Jézusnál volt megoldás erre a problémára. A legfontosabb gondolatom  ezen történéssel, hogy egy bűnös embernek szüksége van másokra, akik felkarolják és odaviszik a Gyógyítóhoz. Mi, emberek, bár ezt nem szeretjük hallani, egymás segítségére rászoruló egyének vagyunk. Nem magányos szigetnek teremtett meg az Isten. Nem önmegvalósító, önző embereknek alkotott az Isten. Nem zárdákba és kolostorokba bezárt keresztényeknek. Nem cölibátusra hívott el az Isten. Isten egymással kapcsolatot építő embereknek szeretne látni. Isten elhívott, hogy egymás terhét hordozzuk, és dolgozzunk egymás üdvösségéért. Isten rajtunk keresztül szeretne áldást osztani máso

Bocsánat

Kép
„Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” Jakab levele 5:16 Mesterképzésen az egyik bibliodráma órán József történetére esett a választás, és mi dönthettük el, mely epizódokba lépünk bele, és éljük át együtt. Természetesen nem maradhattak ki a tinédzser József álmai, amikor megosztja azokat testvéreivel, valamint az ominózus találkozás, amikor addig fajulnak a dolgok, hogy Jákób fiai eladják fivérüket rabszolgának. Júda szerepét kértem, és fantasztikusan jól össze tudtunk dolgozni a csoporttársakkal, akarom mondani, a testvéreimmel. Adtuk egymás alá a lovat, hergeltük magunkat és a másikat József ellen. Rúben próbálkozott minket jobb belátásra téríteni, de szavai egyik fülünkön be, a másikon már ki is szálltak. Nem kellett megerőltetnünk magunkat, az események magukkal ragadtak minket, és József már az izmaelita kereskedők karavánjában rótta az utat Egyiptom felé. De aztán jött s