Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április 18, 2010
„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.” Máté 7:1 Végy egy esetet! Kell hozzá egy vétkes, ki szándékkal vagy véletlenül, esetleg csak látszólag rossz dolgot követett el, vagy arra rágalmaztatik. Keresd meg és hívd magadhoz (ha eljön) a sértett felet, ki magában a fennt vett eset miatt megbántódott, mert erkölcsileg és/vagy anyagiakban kárt szenvedett! A megbízott tudakozókat előhíva kérd, hogy ismertessék a tényállást bizonyítékaik alapján! Minden bizonyítékot, tanúvallomásokat, tárgyi bűnjeleket alaposan megvizsgálj! Azokról hallgasd meg mind a sértett, mind a vétkes, valamint a szakértők véleményét! Közben éleslátásoddal figyeld, hogy valamelyik nem lódít-e, hogy a maga javára billentse az ügyet! A tanúktól jóeszű kérdezők segítségével tudakozódj, kik alkalmasakarra, hogy minden szót alaposan körüljárjanak és ki- illetve megforgassanak, hogy minden napvilágot lásson! Miután mindenki sorra került kérd meg a feleket, hogy mondjanak végszót! Aztán megfontolás miatt húzódj vissza átgondolá
Közel az üdvösség „Ehhez tartsátok magatokat, felismerve az időt. Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk.” „Mindezt annál inkább tegyétek meg, mert jól tudjátok, milyen időket élünk! Itt az ideje, hogy végre felébredjetek az álomból! Hiszen most már sokkal közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk.” Róma 13:11. Rendszeresen járok börtönbe. Látom, ahogy az elítélteket felkészítik a szabadulásra. Ahogy közeledik szabadulásuk ideje, egyre többet gondolnak arra; Hol fogok lakni? Mi lesz velem? Hogyan élek meg? Hogyan tudok beilleszkedni a társadalomba? Mi itt e földön már 6000 éve ’börtön’-ben élünk – de közeledik a szabadulás ideje. Észrevesszük ennek jeleit? "…tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból!" A tíz szűz a vőlegény érkezése előtt elaludt, elbóbiskolt. Amikor a leginkább ébren kellett volna lenniük. És mi hogy állunk ezzel? Majd csak lesz valahogy? Minek a
Valami mégis más " Akkor az Úrnak lelek reád fogsz szállani és velök együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszel ." 1Sámuel 10:6 Érezted-e vala a téged átölelő és megérintő Istent? Istent, Akinek jelenlétében minden más lesz, mert a Szentlélek olyan erővel és képességekkel ruház fel, mint amilyet gondolni sem mersz? Saul, egy ilyen jellegű ígéretet kapott Istentől, Sámuel prófétán keresztül. Mielőtt felkenik Izrael királyává prófétálni fog, és más ember lesz. Bár, a későbbi bukása nem tartozott a kapott ajándékok közé, mégis Isten egy batyuval indította királyi pályájára, amelyet kinyitva sok élethelyzetben győzhetett volna. Mi is életünk kezdetén egy ilyen "batyuval"lettünk elindítva. A batyuban a szeretet hatalmát, az irgalom olaját, a gondoskodás ölelő karját kaptuk, azért hogy így "uralkodjunk" mások felett. Azaz nem azért kapunk vezetési teret, hogy hasonló döntéseket hozzunk, mint Saul, hanem azért, hogy szolgáljunk vele másokat. Vagyis ma, amikor
Gondjaink és az Úr „Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.” (Péter apostol első levele 5. fejezet 7. vers) Nincs olyan ember a földön, akinek ne lenne problémája. Persze nagy különbség van abban, hogy miként viszonyulunk a gondokhoz. Az alábbi kis írást az interneten találtam és nagyon jól illusztrálja, hogy Isten mit tesz a problémáinkkal. Egyszer egy ember igencsak mély gödörbe pottyant és sehogyan sem bírt onnan kimászni. Történesen arra járt egy SZUBJEKTíVEN gondolkodó és így szólt hozzá:„Nagyon együttérzek veled, annyira mélyre pottyantál… te szegény.” Majd arra járt az OBJEKTíVEN gondolkodó és megállapította:„Ez teljesen logikus, hogy valaki oda lepottyant… már várható volt” Jött a FARIZEUS és lekiabált a gödör mélyére:„Kizárólag rossz ember pottyanhat csak bele egy ilyen gödörbe…” A MATEMATIKUS is arra jártÉs alaposan kiszámolta, vajon milyen mély lehet ez a bizonyos gödör. A RIPORTERMeg akart írni egy exkluzív intejút a gödör-sztoriról… A FUNDAMENTALIST

Kinek az uralma alatt vagytok?

Kinek az uralma alatt vagyok? „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban: Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.” Róma 6,12-13. „a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.” – hangzik az ősi intelem! Azt hiszem, mindannyian megtapasztalhattuk már ezt, hogy mennyire igaz! Sátán mindent bevett annak érdekében, hogy elbuktasson bennünket. Ismeri tulajdonságaidat és a leggyengébb pontodon támad a legerőteljesebben. Minden lánc annyira erős, mint a leggyengébb láncszeme... Egyébként lehetsz bármilyen jó, kiváló tulajdonságokkal rendelkező személy, ha egy ponton győzedelmeskedik életedben a gonosz, uralkodni fog feletted! Akkor védtelenek vagyunk az ellenséggel szemben? Nincs olyan ember, akinek ne lenne – ha egy is – rossz tulajdonsága!
A hit életre vezet "Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében." János evangéliuma 20:31 A közelmúltban kezem ügyébe akadt egy hazai bizalmi felmérés statisztikája, miszerint a felmérésben résztvevők 79%-a megbízik az orvosokban, 76%-a megbízik a tanárokban, 56%-a megbízik a rendőrökben, 48%-a megbízik a hivatásos katonákban és az ügyvédekben, de csak 45%-a a papságban… (Az egyre csökkenő bizalmi szavazatot az újságírók (31%), a felső-vezetők (25%), a politikusok (14%) zárják…) Úgy tűnik, a bizalomnak/bizalmatlanság van valamilyen materiális alapja! Mindez nyilvánvalóan összefüggésbe hozható a személyes tapasztalattal. Úgy vélem, hogy a válaszadók pozitív illetve negatív személyes élményei befolyásolták a bizalmi felmérés ilyetén való alakulását… Isten iránti bizalmunkat is - hasonlóan az előbbiekhez - személyes élmények alakítják. A hit így egyfelől nagyon is evilági valóság! Másfelől a hit ugyanakko
Az az egy fontos, legyetek jók most... "Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet." Pál levele a Kolosséiakhoz 3:12 Divat. Egy folyamatosan változó dolog, ami örökké lázban tartja a világot, és pillanatok alatt leír téged, ha nem követed. Néhány éve még trapéz farmert akart és vett mindenki. Ma pont az ellentétét találjuk meg a piacon, minél szűkebb szárú, annál jobb. Nemrég még az volt a jó, ha a pólód derékig ér, ma pedig mindenki csípő alatti hosszúságút keres. A tavalyi divat színe a lila volt, az ideié már a türkiz. A kirakatok hívnak, hogy legyél napra kész, folyamatosan újítsd, cseréld a ruhatáradat, a cipőidet, vegyél minden télen új csizmát új télikabáttal, mert a tavalyi (bár igazából semmi baja nincs) de kiment már a divatból. És ugyanez játszódik le minden évszakban. Nincs abban semmi rossz, ha megtalálod az arany középutat, és szeretsz jól kinézni. De akármennyi r