Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 31, 2021

Élj úgy, hogy kérdezzenek és válaszolj ha kérdeznek!

Kép
“Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.” Péter első levele 3. fejezet 15. vers Van egy játék, aminek a lényege, hogy vedd észre a különbséget a két kép között, amit eléd raknak. Nagyon jó játék, legalábbis én nagyon szeretem. Magas figyelmet igényel. Általában 2-3 különbség aránylag szembetűnő, de mindig van még pár, amit alig lehet észrevenni. Mindig van legalább egy olyan, amin akár órákat el lehet nézelődni, és akkor sem veszi észre az ember. Még akkor sem, ha az az egy a legérdekesebb különbség. Péter egy ilyen játékról beszél. Azt mondja, hogy az emberek olyanok mint ez a különbség kereső játék. Ideális esetben szembe tűnik a különbség, de mindig van valami, ami érdekes, csak nem vesszük észre. Remélhetőleg velünk is ez a helyzet. Krisztus követőjeként különböznünk kell másoktól. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan egy Bibliát lóbálva kell az úton sétáln

Ne csapd be magad!

Kép
"Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat." Jakab apostol levele 1. fejezet 22. vers Mindannyian jártunk iskolába. Biztosan vannak közöttünk olyanok, akik az elméleti tantárgyakat szerették jobban, mint a magyart, a matekot, vagy a történelmet; szerettek ülni, hallgatni a tanárt, és a számukra érdekes, vagy akár izgalmas dolgokat megtanulni. Mások inkább a rajzot, az éneket és a testnevelést kedvelték, a készségtárgyakat, amikor nem csak ülni és figyelni kellett, hanem "végre történt is valami". Felnőttként is különbözünk egymástól: vannak, akik jobban szeretnek tervezni, vagy beszélni valamiről, mások inkább fogják magukat, nekilátnak, és megcsinálják. És ez így rendben is van, legalábbis az élet bizonyos területein. Akik közülünk szakmunkásképzőbe, szakközépiskolába vagy technikumba jártak, azok szakmai tárgyakból is vizsgáztak, hasonlóan a gimnáziumi érettségihez, és a bizonyítványukat csak akkor kapták meg, ha a gy

Visszatekintés

Kép
"Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr a pusztában negyven éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem?"   Mózes ötödik könyve 8. fejezet 2. vers Karácsonyra a feleségemtől egy nagyszerű ajándékot kaptam: egy éves tervező naptárat. Hogy miért olyan különleges ez a naptár? Azért, mert amellett, hogy lejegyezhetem benne a jövőt — minden fontos eseményt, ami az előttem álló hetekben vár rám — minden héten és minden hónap végén felteszi a kérdést: miért voltál hálás az előző héten? Először furcsa érzés volt kitölteni ezt a néhány sort, és nem is igazán tudtam mit írni, de ahogy teltek-múltak a hetek, elmondhatom: az előzetes furcsa érzések mind elmúltak, és azóta áldást nyerek a számvetésből.  "Emlékezz vissza az egész útra" szólítja fel Mózes a népet. Nézd meg, honnan jöttél, és hova jutottál: ez egyedül nem ment volna. Mi keresztények sokszor olyanok vagyunk, mint a Jézu

Az Úr mindent tud

Kép
  „Lássátok, Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen; Szátokból ne jöjjön kérkedő szó, Mert mindentudó Isten az Úr, És a cselekedeteket ő ítéli meg.” ( Sámuel első könyve 2. fejezet 3 .vers ) 101-es szoba, telekép, Gondolatrendőrség, a mindent látó NAGY TESTVÉR – ezek George Orwell 1984 című utópisztikus regényének mára már kézzelfogható valósággá vált ikonikus fogalmai. A NAGY TESTVÉR, - a mesterséges intelligencia, az internet, a facebook, a mobiltelefonok, s a mögöttük lévő államhatalom, a világuralmi rendszer, stb. - valóban mindent lát. Hogy ez jó? Avagy rossz? Úgy vélem, ez tőled függ. Ugyanis, ha becsületesen élsz, akkor nem kell félned a megfigyeléstől. Hiszen, mit láthatnak? Azt, hogy reggel hálás szívvel felkelsz, imádkozol, olvasod a Bibliát, hogy szeretettel vagy a családtagjaid iránt, hogy egyetlen rossz szó nem hagyja el a szádat, hogy becsületesen dolgozol, hogy nemcsak magadnak élsz, hanem segíted a környezetedben élőket, hogy csak építő műsorokat né

Istenhez tartozni

Kép
„Legyetek előttem szentek, mert én, az Úr szent vagyok, és elkülönítettelek benneteket a népektől, hogy az enyéim legyetek.” Mózes harmadik könyve 20.fejezet 26.vers     Ha nem ismerném Istent, akkor úgy tűnhetne ebből a mondatból, hogy Ő különcködik és különcöket akar maga mellé gyűjteni. De, ez egy végtelenül hamis kép lenne! Istennel kapcsolatban sok tulajdonságot fel lehet sorolni: szerető Atya, megbocsátó és kegyelmes Úr, megnyugtató és bátorító végül pedig   elfogadó és befogadó. Akkor miért mondja azt, hogy elkülönít? Ez valamilyen büntetés lenne az emberiség számára, hogy akik elfogadják Őt és Vele élik a mindennapokat, akkor ők egy kiközösített csoport tagjaivá válnak? Mit is jelent ez a mondat valójában? Azzal kezdi, hogy „ legyetek előttem szentek ”. Mi a szent? A Bibliában, ami Istené, ami szorosan Istenhez kapcsolódik, az szent. Megmagyarázva tehát azt jelenti, hogy ha Istenhez tartozunk, akkor szentekké válunk. Tényleg ennyitől szentekké válnánk? Elég csak annyi, ho

Eredményhirdetés

Kép
"De ki tudja majd elviselni eljövetelének napját, és ki állhatna meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze és mint a ruhatisztítók lúgja." Malakiás könyve 3. fejezet 2. vers Jézus Krisztus második eljövetele sorsfordító esemény lesz minden ember életében. Mondhatjuk úgy is, hogy az lesz az igazság pillanata mindenki számára (vö. 1Kor. 3.10-15 ), amikor napvilágra jön, ki lett belőlünk, milyen emberekké formálódtunk. Az eredményhirdetéshez, vagy a műalkotás leleplezéséhez tudnám hasonlítani azt a pillanatot. Ott és akkor már nincs lehetőség módosításra. (Nem mintha a jellem fejlődése, a növekedés nem folytatódna az örökkévalóságban.) A Bibliában nem véletlenül jelenik meg többször a kérdés: „ki tudja majd elviselni eljövetelének napját, ki állhatna meg, amikor megjelenik” (vö. Zsoltár 76.8 , Jóel 2.11 , Náhum 1.6 , Jelenések 6.17 ). Isten szentsége, tisztasága olyan hatású, amely leleplezi és megemészti a bűnt, a gonoszságot. Ez ma is így van, és így le

Ismerd meg!

Kép
"Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag! Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem – így szól az Úr!" Jeremiás próféta könyve 9:22-23 Miért dicsekszünk? Mire vágyunk igazán, amikor ezt tesszük? Mi az, ami késztet minket erre? Nekem az elismerés, szeretet utáni vágy jutott eszembe. Talán azért dicsekszünk, mert belül, a szívünk mélyén mindennél jobban vágyunk arra, hogy valaki észrevegyen minket, elismerje a teljesítményünket, hogy valaki azt mondja nekünk: „Büszke vagyok rád! Igen, megcsináltad! Fantasztikus ember vagy! Örülök, hogy ismerhetlek!” Vagy csak arra, hogy valaki megöleljen, és azt mondja neked: „Tudtam, hogy sikerülni fog!” Ma reggel maga Isten szeretné betölteni ezt a vágyadat. Szeretne ez a személy lenni az életedben, aki átölelhet, és azt mondh