Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 19, 2013

Az istenfélelem fontossága

Kép
„A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga! Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.” (Prédikátor könyve 12:5-6) Bölcs Salamon ezekkel a szavakkal összegzi tanításának lényegét: „féld az Istent és tartsd meg parancsolatait”. Egész életbölcsessége ebben az egy mondatban foglalható össze. Az ember legfontosabb dolga, hogy megtanulja félni az Urat és a neki való engedelmességet. Az emberi élet végső célja tehát nem a gyermeknemzés, nem a karrierépítés vagy a vagyonszerzés, de még csak nem is a  jó cselekedetek  sora, hanem az istenfélelemre és az engedelmességre való eljutás. Mai világunkban erre esik a legkevesebb hangsúly. Mindenki boldogulni akar, egyről a kettőre szeretne jutni anyagilag, megszabadulni a hitelektől, valamire vinni ebben az életben, szerencsét próbálni külföldön, stb. De szinte sohasem halljuk, hogy valakinek az

A győztes jutalma

Kép
„Aki győz, annak nem árt a második halál!” Jelenések könyve 2:11. Ha megkérdeznéd a járókelőktől, hogy mi számukra a legfontosabb dolog az életben, biztos, hogy az „egészség” dobogós helyre kerülne. ’Csak egészség legyen!’ A többi nem számít. Sokan rettegve gondolnak az elmúlásra, a halálra. A mai bátorító Igében azt olvashatod, hogy a győzteseknek nem árt a második halál. Hát ez meg mi? Legtöbbünknek sajnos egyszer meg kell halnunk. Ha megszülettünk – földi életünk a temetőben végződik. De van egy reménységünk! Jön Jézus, aki feltámaszt minket a sírból, és ettől fogva egy örökkévalóságon át Vele leszünk. A második halál a kárhozat halála. Azok része lesz, akik nem törődtek Jézussal, nem érdekelte őket Isten, a Biblia, a keresztény élet, akik csak a mának éltek. Te nem közülük való vagy! Mindig is vágytál Jézus közelségére. Olvastad szavát, beszélgettél vele imában. Jutalmad tehát az lesz, hogy nem kell örökre megsemmisülnöd a kárhozat halálában, hanem egy örökkévaló

A győztes jutalma

Kép
„Aki győz, annak nem árt a második halál!” Jelenések könyve 2:11. Ha megkérdeznéd a járókelőktől, hogy mi számukra a legfontosabb dolog az életben, biztos, hogy az „egészség” dobogós helyre kerülne. ’Csak egészség legyen! A többi nem számít.' Sokan rettegve gondolnak az elmúlásra, a halálra. A mai bátorító Igében azt olvashatod, hogy a győzteseknek nem árt a második halál. Hát ez meg mi? Legtöbbünknek sajnos egyszer meg kell halnunk. Ha megszülettünk – földi életünk a temetőben végződik. De van egy reménységünk! Jön Jézus, aki feltámaszt minket a sírból, és ettől fogva egy örökkévalóságon át Vele leszünk.  A második halál a kárhozat halála. Azok része lesz, akik nem törődtek Jézussal, nem érdekelte őket Isten, a Biblia, a keresztény élet, akik csak a mának éltek. Te nem közülük való vagy! Mindig is vágytál Jézus közelségére. Olvastad szavát, beszélgettél vele imában. Jutalmad tehát az lesz, hogy nem kell örökre megsemmisülnöd a kárhozat halálában, hanem egy

Nincs akadály az Úr előtt!

Kép
"Jónátán tehát ezt mondta fegyverhordozó legényének: Gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az előőrséhez! Hátha tesz valamit értünk az ÚR, mert az ÚR előtt nincs akadály: akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást." Sámuel első könyve 14:6 Ábrahám 318 szolgájával szabadította ki a sodomaiakat Kédorlaómer kezéből.  Mózesnek nem voltak seregei, csak egy bot volt a kezében, de az Úr harcolt érte a 10 csapás kardjával.  Az amálekitákkal való ütközet kimenetele a hegyen dőlt el, ahol Mózes imádkozott a népért, Áron és Húr pedig a támogatták ebben a szolgálatban. Ógot, Básán királyát az izraeliek leverték, mert az Úr a nép kezébe adta őt, pedig ő valószínűleg óriás volt. Az óriás sereg sem tudott labdába rúgni a Seregek Urával szemben. Jerikó falai leomlottak, pedig a zsidók mindössze annyit tettek, hogy 13-szor megkerülték a várost.  Egy csellel szövetséget szerzett nép, a gibeóniak, amikor bajba kerültek, Józsué segtségükre

Meggyökerezni a szeretetben

Kép
„Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.” (Efézusbeliekhez írt levél 3. fejezet 17-19. vers) Faipari tanulóként anyagismeret órán felelésnél az volt a beugró, hogy tanárunk kis fadarabokat hozott és meg kellett mondani milyen fából származnak, és mit lehet róluk tudni. Így jól megtanulhattuk színük, szaguk, és a rétegek alapján megkülönböztetni a fafajtákat. Bizony mikor egy fának a törzsét nézzük, a különböző rétegek elárulják milyen volt a tápanyag, a csapadék mennyisége, minősége az adott évben, vagy milyen irányból fújt legtöbbet a szél, melyik oldal volt fagyosabb, stb. Ám nem csupán a fák élete mesél az őket ért hatásokról és a tápanyagról. A Biblia sok

Amivel dicsekedni lehet

Kép
"Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr." (Jer 9:23-24)      "Az Úr saját módszereivel dolgozik, hogy az emberek tudásukkal büszkélkedve ne dicsőíthessék önmagukat, és az érdemet és a dicsőséget ne tulajdonítsák önmaguknak. Az Úr azt szeretné, hogy minden ember megértse: a képességek és adományok tőle származnak. Isten azzal dolgozik együtt, akivel akar. Ő hívja azt, akit szeretne, hogy munkájában részt vegyen, és nem kérdezi meg azokat, akikhez követét küldi, hogy tőlük megtudakolja, kit vagy milyen típusú embert fogadnának szívesen, hogy közvetítse nekik Isten üzenetét.   Isten azokat az embereket használja fel, akik készségesek a szolgálatra. Az Úr felhasználja az értelmes ember

Isten és ember szeretete

Kép
„ Aki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazudik. Hiszen hogyan szerethetné Istent, akit soha nem látott, ha nem szereti a testvérét, akit lát?  Mert Krisztus azt parancsolta, hogy aki Istent szereti, az szeresse a testvérét is Isten szeretetével. ” János 1. levele 4:20-21 „A farizeusok az első négy parancsolatot dicsőítették, melyek az ember kötelességére mutatnak Alkotója iránt. Szerintük ez sokkal lényegesebb, mint a másik hat, mely az ember embertársaival szembeni kötelességét határozza meg. Ennek eredményeként nagyban hiányzott náluk a gyakorlati kegyesség. Jézus megmutatta a népnek ezt az óriási hiányosságukat, és a jó cselekedetek szükségességét. Kijelentette, hogy a fát gyümölcseiről ismerik meg. Emiatt azzal vádolták, hogy az utolsó hat parancsolatot az első négy fölé emeli.    A törvénytudó közvetlenül kérdezte meg Jézust: "Melyik az első minden parancsolatok között?" Krisztus válasza is egyenes és ellentmondhatatlan: &quo

Ússz tovább!

Kép
„Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” Pál második levele a korinthusiakhoz 4:17-18 Balról hatalmas hullámok borítanak el minduntalan. Néha már levegőt is alig kapsz. A vállaid fájnak, a tenyered is zsibbad, és azt sem tudod, hogyan tempózz tovább, de menned kell, úsznod kell, és ha kiszállsz, a versenynek számodra vége.  Egy-egy versenytárs előz le gyors csapásokkal, te is megelőzöl néhányat, de itt már nem a „hányadik lettél?” a lényeg, hanem hogy megcsináltad. Hogy végig küzdötted magad a távon, és győztél önmagad felett. A félelmeid felett, a korlátaid felett.  A célt nem látod, a hullámok eltakarják, de csak menned kell egyenesen, nem lehet eltévedni. A hegy tetején álló templom látványa csalóka. Olyan gyorsan közeledik, de érzed, még talán a fele távot sem érted el, mégis erőt ad