Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március 5, 2017

Van egy ország...

Kép
"Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek." Máté 6,33 Sokan keresték már és sokan meg is találták. Ez a tény annál inkább érdekes, hogy nem is egyszerű dologról van szó. Hogy miért? Hát íme, néhány válasz: 1. "Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el." /Lk 17,20/ Nehéz valamit megtalálni, ha láthatatlan, mivel mi emberek - bár érzékszerveink igen gyarlóak az állatokhoz képest - legtöbbször a szemünkkel keresünk. Szoktuk is mondani a másiknak, ha nem talál valamit: Nyisd ki jobban a szemed! vagy:  Hát nem látod? Pedig majd' kiveri a szemed. A szem tehát nagyon fontos nekünk és olykor azt hisszük, mindent látunk is vele, pedig nem így van. Sok fontos dolog, mint a szeretet, barátság, őszinteség, stb. láthatatlan a szemnek. Innen is tudhatjuk, hogy az Isten országa nagyon fontos! 2. "Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van" /Lk 17,21/ Amikor keresünk valamit, de n

Végig az úton

Kép
„Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.”   Máté 24:13. Így is megfogalmazhatnánk: Aki mindvégig, élete végéig állhatatosan kitart Isten mellett, ragaszkodik Jézushoz, töretlenül igyekszik elérni célját, véleményét nem változtatgatja meg minden szellő fuvallatra – az üdvözül. És hát ki ne szeretne üdvözülni? Életem során gyakran találkoztam olyanokkal, akik – mint a szivacs, úgy szívták magukba Isten beszédét. Hallgatták a sorozatot, a prédikációt, a gyönyörű énekeket, és hatalmas elhatározásra jutottak: Én is ezt szeretném. Erre vágyom! És elindultak. Jöttek nehezebb napok, de ők felemelt fejjel haladtak tovább. Aztán egyszer csak lankadni kezdett a buzgalom – és derékba tört a lelki életük. Minden ilyen személyt megsirattam. Jól indult, és az úton elfáradt. Föladta. Lehet, nem volt tökéletesen előkészítve szívének talaja. Lehet, hogy belefáradt a várakozásba. Nem tudom. Egyet azonban tudok: Ha valaki egyszer belekóstolt abba az örömbe, amit az Úr ad, aki „meg

Hitelesség

Kép
"Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket." Jézus szavai a Hegyi beszédben (Máté 7:20) Tavaly nyáron remeteségbe vonultam egy hétre. Teljesen egyedül voltam, senki sem szólt hozzám, és nekem se kellett senkivel beszélgetnem. Magányomat olvasással, elmélkedéssel, esténként pedig futással töltöttem.  Azt is elhatároztam, hogy e hét alatt kicsit jobban megismerek egy zeneszerzőt, és választásom Bartók Bélára (1881-1945) esett. Mindig is félelemmel vegyes tisztelettel voltam a világhírű magyar zeneköltő iránt. Félelemmel, mert igazán nem sikerült megértenem zenéjét; de tisztelettel is, mert lenyűgözött az a tudatos munka, amivel hatalmas népdalgyűjtését beleépítette saját zenei világába. Abban reménykedtem, hogy ha ezen a ma magányos héten többet olvasok róla, ha elmélyülten hallgatom a zenéjét, talán közel férkőzök hozzá. Eleinte élvezettel merültem el a komponista életútjában. Zenei nagysága mellett kerestem benne az emberit is. Szótlan személyiség volt, ezért azt

Az Úr kedveltje

Kép
„Benjáminról monda: Az Úrnak kedveltje! Bátorságban lakozik mellette, fedezi őt minden időben, és az ő vállai között lakik.”   (Mózes 5. könyve 33. fejezet 12. vers) Bűnnel teli világunk minden szegmensében, (család, iskola, munkahely, stb.) tapasztalhatjuk, hogy az egyenlők között mindig akadnak még egyenlőbbek, vannak kedvencek, kiváltságosok. De hogy Istennél is így van?! S miért éppen Benjámin?! Benjámin és utódai (Bírák könyve 19. fejezetében levő Gibea lakosainak bűnét leszámítva) a Szentírásban az Isten iránti hűséget szimbolizálják. Kezdve onnét, ahogy a bölcsek megfigyelték, Benjámin – mivel nem is tehette - a többiekkel ellentétben nem hajolt meg sem Ézsaú (1Móz.33:7), sem Egyiptomban József előtt (1Móz.42:6), és annak eladásában sem volt vétkes. Ezért – jegyzi meg a rabbinikus hagyomány és Josephus Flavius – kapta meg Benjámin törzse a Jerikótól, Jeruzsálem északi hegyéig terjedő területet, beleértve Mória-hegyét, ahol a Szentély is állt. Tudjuk, h

Sziklaváram

Kép
„Mert te vagy az én sziklaváram; vezess, és terelgess engem nevedért! ” Zsoltárok könyve 31. fejezet 4. verse „Ha a Mindenhatónak erejében küzdünk, végül is az örökösök oldalán fogunk állni. Végül is diadalt aratunk. A legnagyobb feladatok, a legveszedelmesebb jelenetek még előttünk állnak. Élet-halál harc vár ránk. Vajon felkészültünk-e rá? Isten még mindig szól az emberekhez. Különböző úton-módon szól hozzájuk. Vajon meghallják-e szavát? Vajon bizalommal tesszük-e kezünket az Övébe s mondjuk-e, vezess, irányíts engem!” (EGW. BT. Lelkészeknek 158. old.) Amikor Nóé megépítette a bárkát, az emberek bolondnak nézték. Aztán amikor elkezdett esni az eső, és amikor egyre csak emelkedett a víz az emberek kezdtek dörömbölni a bárka ajtaján, és könyörögtek, hogy hagy mehessenek be, de akkor már késő volt. Az idő lejárt. Az ajtókat bezárták, és aki bent volt, az megmenekült, de aki kint maradt, azok mind elpusztultak. Szörnyű félelem és kiáltások. A bárka a megmozdult és ide-o

Ami az életnél is jobb

Kép
"Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajkaim hadd dicsérjenek téged" Zsoltár 63.4 Sokszor hallom: az a fő, hogy egészség legyen! E mondás mögött az a gondolat húzódik meg, hogy a legfőbb kincsünk az életünk, amely annyira törékeny és kiszolgáltatott, mint a virág a mezőn. Mi lehetne tehát fontosabb, mint az élet?  A Bibliában sokféle módon találkozunk azzal a kérleléssel, hogy ne az életünkhöz ragaszkodjunk bármi áron. "Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én értem és az evangéliumért, az megtalálja azt." Márk evangéliuma 8.35; "...Légy hű mindhalálig, és neked adom az életnek koronáját." Jelenések 2.10 Vagy inkább úgy kellene megfogalmaznunk ezt, hogy arra kér minket a Biblia, hogy igazán ragaszkodjunk az életünkhöz?  A zsoltáríró megtalálta életének forrását: "Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár

Kezdd el ma!

Kép
„Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy továbbra is ezen a helyen lakjatok!” Jeremiás könyve 7:3  A fogyókúrát holnap kezded. És persze holnap több vizet is fogsz inni. És hétfőtől elmész futni. Jövő héten pedig keresel olyan csoportos edzést, ami igazán neked való. Holnaptól türelmesebb leszel, és elszámolsz magadban, megnézed az érem másik oldalát, beleképzeled magad a másik helyébe, mielőtt felrobbannál. Holnaptól a társaddal is többet fogsz foglalkozni. Holnap majd az ő szeretetnyelvén fogsz kommunikálni felé. Holnap a szomszédnak is előre köszönsz kedvesen, mosolyogva. És annak az idegesítő szokásodnak is véget vetsz. Holnap. Vagy a jövő héten.  És holnap reggel majd imával kezded a napot, és teremtesz magadnak olyan időt, amit Istennel  fogsz tölteni. Jövőre pedig majd január elsején elkezded, és 365 nap alatt kiolvasod a Bibliát. És jövő hónaptól majd a gyülekezetben is vállalsz valami szolgálatot.