Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április 22, 2012

Ábrahám nyomdokain

Kép
„ Nem kételkedett Isten ígéretében hitetlenül, hanem erős maradt hitében és megadta az Istennek járó tiszteletet. Meg volt győződve, hogy van hatalma ígéretének beváltására. Ez szolgált megigazulására. De nem csak miatta van megírva: „(Megigazulására) szolgált” - hanem miattunk is. Nekünk is arra szolgál, ha hiszünk abban, aki föltámasztotta halottaiból Urunkat (Jézus Krisztust), aki vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért föltámadt.” Róma 4,20-25 Az öregember a fia után ment fel a hegyre, kezében a késsel és a tűzzel. Csak nézte sudár termetét, fiatal kora ellenére izmos, arányos testalkatát, délceg járását. Ahogy a fejét tartotta, az anyjára, Sárára emlékeztette. Hogy fog belenézni az asszony szemébe – gondolta –, ha egyedül tér vissza hozzá a szolgákkal? Hisz ez a fiú minden reményük, öregségük gyümölcse, Isten csodálatos ajándéka, akit meg sem érdemeltek. Igen, itt a hitetlenségük következménye, a próba, amit ember el nem viselhet, fel sem foghat. Hogy a

István a mennybe tekintett

Kép
„Ímé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani” Apostolok cselekedetei 7:56. Micsoda különbség van aközött, amikor valaki néz valamit, vagy megLÁT egy dolgot. István az égre NÉZETT és MEGLÁTTA Jézust. Ezzel kapcsolatban egy gyönyörű vers jutott eszembe, amit soha nem bírok elérzékenyülés nélkül elolvasni. Itt Ámon, az ács szeme nyílott meg. És amint nézte JÉZUST, meglátta Őt a trónon. Ma ezt a szép verset írom le neked. Kívánom, hogy sorai lelked mélyéig hatoljanak! Túrmezei Erzsébet: Ámon, az ács Két szálfát hoztak Ámon udvarára és szólt a főpap: „Ámon, jól figyelj: Kereszt legyen. Ne félj! Meglesz az ára. Durva, nehéz… Ne faragj rajt' sokat. Sürgős.” És Ámon munkához fogott. Fejszecsapások hullottak a fára. Akkor hajnalodott. Felkelt az asszony is, a gyermek is. „Édesapám, milyen két furcsa fa. Mi lesz belőle?” „Eriggy Salomé, ne is kérdezd!”– döbben föl az apa Kis Salomé vidáman elszalad. Milyen erős a nemrég béna láb! De jó i

Ne félj!

Kép
„A Smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Első és Utolsó, a ki halott vala és él: Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.” Jelenések könyve 2. fejezet 8-10. vers Nemrég olvastam egy felmérést, melyben kutatók azt próbálták bizonygatni, hogy a félelem teljesen átjárja életünket, sőt nagyon sok esetben életünk meghatározójává, és mozgatórugójává válik. Sokakat megbénít, de még többeket motivál a félelem; a bizonytalanságtól, a múltban elkövetett hibák következményeitől, jövőtől, az egzisztencia, az egészségünk, szeretteink, vagy akár a mennyország elvesztésétől. Így sokszor az Istenhit sem más, mint puszta m

Érted?

Kép
„Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le e templomot és három nap alatt megépítem azt. Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt? Ő pedig z ő testének templomáról szól vala. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hívének az Írásnak, és a beszédnek, amelyet Jézus mondott vala.”   János 2,19-22. Néha nem értjük az élet összefüggéseit. Nem fogjuk fel, hogy mi, miért történik velünk, és csodálkozunk azon, hogy olyan módon folynak az események, ahogy nem is álmodtuk volna. Sorsunk Isten kezében van, ezért soha nem lehet úrrá rajtunk a magabiztosság, hogy már mindent jól látunk…. Egyedüli reménységünk az Úr, aki biztos, hogy a lehető legjobbat hozza ki belőlünk! Sokszor elcsodálkozom azon, hogy mennyire más rugóra járt a zsidók vagy akár a tanítványok agya is, mint Jézusé! Olvashatunk történeteket arról, hogy Krisztus előre megmondott dolgokat, és még a követői sem

A megöletett Bárány

Kép
" És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között, ott áll a Bárány: olyan volt, mint akit megöltek; hét szarva volt, és hét szeme: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre ." Jelenések könyve 5:6 PEDIG Elhagyták, utálták, p edig betegségeinket Ő viselte! Azt mondták: Isten verte meg, p edig a mi vétkeink miatt kapott sebeket! Megkínozták, p edig alázatos volt! Bűnösök közé temették, p edig nem tett gonoszságot! Életét adta a bűnösért, p edig csak mások bűnét hordozta! Engem is szeret p edig ... (Kis István, 1998.)

„We are the champions...”

Kép
„De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.” Pál második levele a korinthusiakhoz 2:14 Magadban már szinte saját életre kelt a Queen együttes száma, egyre dúdolod a régi dallamot, és elgondolkodsz azon, vajon milyen érzés a győztes oldalon állni? Egy műveltségi vetélkedőn, sportmérkőzésen, minősítő versenyen vagy akár tehetségkutatón a nyertes csapatban foglalni helyet. Bajnoknak lenni. Végigküzdeni magadat a pályán, és fent állni a dobogó legfelső fokán, hallani a Himnusz bús-borongós mégis reményt adó zenéjét, és a diadal ízével végignézni a közönségen, akik téged ünnepelnek. Úgy érzed, talán soha nem lesz részed ebben? Túl kicsinek és jelentéktelennek gondolod önmagad, és szerinted mindig lesz valaki, aki nálad jobban teljesít? Vagy akár az élet viadalában úgy gondolod, te túl gyenge vagy, hogy talpon maradj? Tudod, Barátom, győzelem lesz a vége, mégpedig a te győzelme