Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember 28, 2014

Találkozás

Kép
  „ Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. ” 1 Timótheus 2:1 - Beszéltem rólad a barátomnak! – állt meg a fiú a koldus előtt. - És mit mondtál neki? – kérdezte az öreg barátságosan. - Azt, hogy szoktunk beszélgetni, meg hogy nem könnyű neked. A hajléktalan egy darabig nem szólt. Az első találkozására gondolt a furcsa gyerekkel. Már régen megszokta a kötekedőket, a cinikus megjegyzéseket, a lenéző tekinteteket. A legtöbb gyerek is ezekhez csatlakozott a környéken élők közül. Gúnyolták a ruhája, a szaga miatt, vagy csak féltek tőle, de ez az egy, ez nem. Akkor is csak ott állt egy szendviccsel a kezében, amit felé nyújtott, ami a tízóraija lehetett. Mosolyogva csak annyit mondott: „Jézus küldi neked, a barátom.” Megköszönte, mert éhes volt és meg is ette mind. Mire felnézett a gyerek már nem volt ott, de másnap újra eljött és aztán megint. Egy héten úgy háromszor, négyszer. Mindig hozott valami enni

Vándorlás a keskeny úton

Kép
"A szűk kapun menjetek be. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan járnak rajta.De az életre vezető ajtó szűk, az ösvény keskeny és csak kevesen találják meg." Máté 7:13-14. "Amikor 1868 augusztusában Battle Creekben voltam, azt álmodtam, hogy egy tömegben vagyok. Az összegyűltek egy része útra készülődött. Jól megrakott kocsikkal haladtunk az úton, amely a hegyre vitt. Az út egyik oldalán mély szakadék volt, a másik oldalán magas, sima fehér fal, amely olyan volt, mint a szobafalak kemény és meszelt vakolata.   Mikor tovább utaztunk, az út mindig keskenyebb és meredekebb lett. Kénytelenek voltunk egészen a falhoz lapulni, hogy a szakadékba ne essünk. Amikor ezt tettük a lovakon lévő csomagok a falhoz nyomódtak, melyek a mélységbe zuhantak. Tovább lovagoltunk nagy félelemmel, hogy az út keskenyebb részeinél elveszítjük egyensúlyunkat és lezuhanunk. Ilyenkor mintha egy kéz megfogta volna a gyeplőt és átvezetett ezeken a ves

Isten közelségében

Kép
„Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kiáltásukat, és megsegíti őket.” Zsoltárok könyve 145:18-19 Alig pár napja, hogy 1 éves és 1 hónapos kislányom megtette az első lépéseket. Különösen motiválva érzi magát, ha feleségemmel hangosan drukkolunk neki. Mikor egy biztos ponthoz ér, büszkén visszanéz ránk, mintha csak azt mondaná: „Na, láttátok?” És mi nem győzzük elégszer megdicsérni, hogy igen láttuk, és nagyon ügyes kislány. Bátorságának van még egy titka. Mindig szorosan mögötte áll valamelyikünk, és kezünket jobbról is, és balról is kitartjuk, hogy ha elvesztené egyensúlyát – ami meg-meg történik még olykor – rögtön legyen mibe kapaszkodnia. Ezért ha nagyot esne is, mi föltartjuk őt. Persze még így is megesik, hogy a kalandos vállalkozás egy bukfenccel, és némi sírással végződik. Számomra ezt jelenti Isten közelsége is. Lelki értelemben én is sokszor tipegek, bizonytalan vagyok, vagy olykor e

A szabadulás ígérete

Kép
„Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlókép elvesznek; de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol.”   (Ézsaiás könyve 51. fejezet 6. vers) Ézsaiás próféta könyve Isten népe hitehagyásának felvázolásával indul: „Fiakat neveltem, s méltóságra emeltem, és ők elpártolának tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá!” (1:2-3) S ahogy haladunk tovább, fejezetről fejezetre a következmények miatti ítélet még sötétebb képét kapjuk: „fogságba megy népem, mivelhogy tudomány nélkül való, és főemberei éhen halnak, és sokasága szomjú miatt eped meg; Azért a sír kiszélesíti torkát és feltátja száját szertelen, és leszállnak abba.” (5:13-14) S ami ebben a legtragikusabb, hogy bár a próféta mindezt több, mint száz évvel a babiloni fogság előtt leírta, a nép nem vette komolyan a figyelmeztetést

Isten az építész

Kép
Ekkor mondék nékik: Ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever és kapui tűzben égtek meg; jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul! És megjelentém nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király beszédit is, amelyeket nékem szólt, és mondának: Keljünk fel és építsük meg! És megerősíték kezeiket a jóra. Nehémiás 2, 17-18 A mindennapok gondja néha nagyon le tudják törni az ember hangulatát. Ez meghatározza az ember hitét. Az emberekhez fűződő bizalmunk alább hagy, az Isten iránt táplált bizalmunk meg egyenesen a nulla alá süllyed. Nem értem miért kell ennek így lennie! Az ember, ha valamilyen nehézséggel is küzd nem szabad hagynia, hogy ez a nehézség győzzön. Ilyenkor kellene azt mondanom -hiszen mindegyik pszichológiai könyv ezt várja el tőlem-, hogy vegyünk erőt magunkon, és lépjünk tovább. Ha ez nem megy, akkor szakember bevonásával kell tovább haladnunk a küzdelmeinkben. Én azt jav

Elégedettség mindig

Kép
"Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt." Pál levele a filippiekhez 4:12 A sokat és a jót valahogy könnyebb megszokni és megszeretni. A keveset és nem jót szeretnénk inkább minél messzebbre elkerülni. De az életben nem tőlünk függnek ezek a változók.  Bölcs dolog Pálhoz hasonlóan minden körülmények között elégedettnek lenni. Bár nem könnyű, ha voltál a jobb oldalon és meg is szoktad a szép napokat, de a leginkább értelmes hozzáállás az, hogy meglátod a szépet akkor is, ha szinte semmid nem maradt. Lásd meg, amid van, de ne láss többet annál, mint amit kaptál, mert hamar az adósok oldalán találod magad! Ne láss kevesebbet sem, annál, mint amid van, mert beporosodnak vagy megférgesednek a ki nem használt javaid! Ha nincs, szokd meg nélküle az életet és örülj! Ha van, használd és szaporítsd, amíg van rá lehetőség! Legyél elégedett, hogy boldog lehe

Csak pozitívan!

Kép
„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” Pál levele a filippiekhez 4:8 A döntés a Te kezedben van. Vitatkozhatsz a félig üres - félig tele poháron, vagy megláthatod benne a lehetőséget a felfrissülésre, más felfrissítésére, vagy egy régi népszokás gyakorlására a meglepetés erejével, hogy mosolyt csalj egy barátod arcára. A döntés a Te kezedben van, mit látsz meg a mindennapokban, és milyen üzenetet vonsz le belőlük. Mivel töltöd szabadidődet, milyen emberekkel barátkozol, és mit adsz nekik át.  A negatív dolgokhoz nem kell sok képzelőerő, mögélátás, hogy észrevedd őket. Ott vannak az orrod előtt, kiabálnak rád minden utcasarokról és újság címlapról. Nem kell ahhoz erőfeszítés, hogy reggel morcosan indulj munkába, ne köszönj a szomszédnak, ne add át a helyed valakinek, akinek szüksége lenne erre, ne dobd vissza az iskola udvarán játszó gyere