Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 6, 2011

Gyere ki a fényre!

Kép
„Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat." Jn 3,21 Nem tudom, hogy belegondoltunk-e már abba, mennyire összemosott, elkent világban élünk. Mintha Einstein relativitás elmélete nemcsak a fizikát változtatta volna meg, mert ma már minden, életünk minden szegmense relatív, különösen, ami az erkölcsünket illeti. Az abszolút relativitás megszünteti a világosság és a sötétség közötti különbséget és az így keletkezett szürkeségbe minden tett beleolvasztható, elmosható, eltűntethető, ha akarjuk. „Mihez, vagy kihez képest?” – kérdezik sokan, ha helytelen viselkedésükért kérdőre vonják őket, mert úgy gondolják nincs tökéletesség, nincs abszolút jó, mert minden csak viszonylagos és így mindent meg lehet magyarázni. Az ilyen ember azonban ritkán cselekszik nyíltan és kerüli az őszinteséget is. Beszéde nem egyértelmű, szívesebben jár görbe utakon. A sötétségben azonban el lehet tévedni és elveszíthetjük még sa

Öröm és szelídség

Kép
„ Mindig örüljetek az Úrban! Újra mondom: örüljetek! Mindenki lássa meg, hogy szelídek és kedvesek vagytok! Közel van már az Úr!” Filippibeliekhez írt levél 4:4-5 A Filippiekhez Pál a börtönből írta levelét. Érted? A BÖRTÖNBŐL! Ahova hite miatt – és nem egy emberölés miatt került. Ahol nem volt túl sok fény, hisz legtöbbször földbe vagy kőbe vájt cella, ami felülről, esetleg a vasrács-ajtón keresztül kapott egy kis fényt. Ahol néha kalodába zárták a „bűnöst”. És mit ír? Hogy MINDIG örüljetek! Még ilyen nehéz körülmények között is! Persze, ezt csakis Istennel együtt lehet. Nélküle nem megy! Sem neked, sem nekem! Mindenki lássa meg, hogy szelídek és kedvesek vagytok! Sem a szelídség, sem a kedvesség ma már nem divat. Sőt, sok ember számára valahogy gyanús. Mit akarhat? Miért ilyen kedves? A szelíd emberre meg azt mondják, hogy bumburnyák! Hogy élhetetlen! Hogy nem erre a világra való! Szerinted alkalmazható még a 21. században az öröm, a szelídség és a kedvesség? Próbáld

Jézus nem változik

Kép
"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." Zsidókhoz írt levél 13:8 Mindenki ezen a Földön a kiszámíthatóságot kedveli. A pszichológusok azt állítják, hogy egy esemény elviselhetőbbnek tűnik, ha bejósolható, azaz nagyjából látjuk előre, még akkor is, ha kellemetlen vagy egyenesen fájdalmas dologról van szó. Jézus teremtett bennünket. A kiszámíthatóság igényét Ő teremtette belénk. Jézus tudja, hogy az ember nem tud az állandó bizonytalanságban élni, ezért szüksége van olyan Lényre a feje fölött, aki kiszámíthatóan cselekszik, nem váratlanul és folyamatosan bízhat benne, hogy nem fog sohasem megváltozni. A teremtett embernek szüksége van egy hatalmas, mindenható, megbízható Istenre, Aki szerető szívű, türelmes és ezek a tulajdonságok tartósan és megváltoztathatatlanul jellemzőek Rá. A Szentháromság elkészítette a megváltási tervet. Utána megteremtették a Földön az életet, benne az embert. Az ember elbukott, mert rövidtávon szerette volna megkapni azt, amit Isten nekiajá

Kitartás a kísértésben

Kép
„Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.” (Jakab apostol levele 1. fejezet 12. vers) Voltál már úgy, hogy nagylelkesedéssel vágtál bele valamibe, aztán, ahogy telt múlt az idő, esetleg jött egy kis nehézség, néhány hét vagy hónap múlva csalódottan hagytad ott a dolgot? Mily sokan tesznek így! Akik, csak addig odaadóak, amíg kényelem és dicsőség övezi őket. Akik, a győztesekkel együtt akarnak díszelegni, de állhatatlanságuk miatt az élet legnagyobb vesztesei, mert állandóan menekülnek a kihívások elől. Nagy ígéretekkel vágnak bele a tanulásba, a munkába, egy házasságba, az életmódjuk megváltoztatásába, Istennek odaszánt életbe… s aztán… Miért is nem ment meg bennünket Isten a nehézségektől? Miért hagyja, hogy mások, vagy Ő maga próbára tegye hitünket? Miért? Miért? A válasz egyszerű; azért állít kihívások elé, mert szeretné, hogy jellemünk az Ő jelleméhez legyen hasonló. És ahogy az Í

Nem erővel...

Kép
  „És felele, és szóla nékem: az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregek Ura.” Zak.4,6 „Éld át a Lélek hatalmát” – hangzik a fiatalok éneke! De mit is jelent ez? Hogyan lehetek kapcsolatban a Szentlélekkel? Miként láthatod életedben a Szentlélek vezetését? A Lélek beszél hozzánk Jézus mondta: „Az én juhaim hallják az én szómat…” Jn.10,27. Hagyd, hogy Jézus beszéljen hozzád Szentlelke által!  Hangolódj rá az Ő hullámhosszára. Csendesedj el, és figyelj a szelíd hangjára. A Lélek megítél bennünket Jézus mondta: „…amikor eljő, megfeddi a világot(engem) bűn tekintetében….” Jn.16,8. Nem mindig esik jól, ha valaki fedd! A Lélek munkája ez legtöbbször, persze, van,  amikor csak emberi kritikák ezek, de mégis, meg tudod különböztetni a kettőt: a Szentlélek szeretetből szól hozzád, és a javadat akarja, míg az emberi kritika sokszor rosszindulatú, irigység által indítatott. Hallgass a Lélekre, amik

A szabadulás öröme

Kép
" Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem. " Ézsaiás 12:2 A nagy és fontos események forgatókönyvét nem bízzák a véletlenre. Minden lehetőségre felkészülnek, és végiggondolják, hogy mi a teendő váratlan helyzetekben. Azt mondják az igazán hatásos "rögtönzött" beszéd sem ott és akkor születik, hanem a titok: az előadó folyamatos felkészültsége, a rengeteg befektetett idő és energia. Gondoltál-e már arra, hogy mit mondasz Jézusnak azon a NAGY napon - amikor újra visszatér, mint győztes hadvezér, aki megszabadítja népét az Ellenség (Sátán) karmaiból? Amikor Jézus emberi formában testet öltött, néhány ember meglátta benne a megígért Messiást. Az egyik ilyen ember Simeon volt, aki a Szentlélek vezetése által ezt mondta: "Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék

Isten „vasárnapi levele”

Kép
„Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!”  Mózes ötödik könyve 31:8 Én tudom, milyen leletet kaptál múlt héten és előtte is az orvostól. Én tudom mekkora teher nehezedik rád a munkahelyen, a családban, tudom, milyen elvárásaid vannak magad felé, és hogy néha úgy érzed, összeroppansz ezek súlya alatt. Én tudom, mennyi a havi bevételed és kiadásod, hogy hol áll országod és a világ gazdasága, tudom, mennyire megrémít a bizonytalanság. De ne félj, mert nem vagy egyedül! Én megyek előtted, és utat török neked a kilátástalan körülmények között is. Én megyek előtted, és mutatom, merre lépj tovább. Én megyek előtted, és nem akarom, hogy félelem legyen a szívedben a remény és szeretet helyén. Én még mindig vagyok, még mindig Isten vagyok, ugyanaz a hatalmas és örök, aki a régi időkben, és gondot viselek rád. Kezemben tartom az eseményeket és a te életedet is. Ezért kérlek, ne félj, hanem bízz bennem! Hagyd a miérteket rám, é