Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március 20, 2016

Miért imádkozzunk?

Kép
"Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok." 1Thess 5,17-18 Az özvegynek semmi esélye sem volt több okból is. Először is asszony volt, egy nőnek nincs szava az igazságszolgáltatásban, mindig csak a férfiak szava számít. Özvegy is volt. ez azt jelentette, hogy nincs támogatója, nincs senkije sem, aki szót emelhetne érte. Biztos, hogy anyagiakban is a rászorulók közé tartozik. Minden nap kegyelem az életében, ha van mit ennie, ha van hol lehajtania a fejét. Kihasznált volt, valaki csúnyán becsapta, visszaélt a helyzetével. Ez a védtelenségét bizonyítja, azt, hogy nem tudta megvédeni magát ellenségeitől. Amikor valaki gyenge arra sokan felfigyelnek. A sebezhető embereket könnyű irányítani, hatalom alá vetni, rájuk kényszeríteni olyan dolgokat, amit ők nem akarnak. Ki védhetné meg ezt az asszonyt. Ráadásul a bíró Istent nem ismerő, azaz irgalmatlan és az emberektől nem tartó, hatalmaskodó ember vo

Keresztség

Kép
„Ahogy mentek az úton, egy vízhez érkeztek, és az udvari főember azt mondta: Ímhol a víz, mi gátol abban, hogy megkeresztelkedjem?” Fülöp pedig azt mondta:”Ha teljes szívből hiszel, lehet. Ő pedig így felelt: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.” Apostolok cselekedetei 8:36-37. Képzeld el, mész hazafelé a templomból, megállsz egy folyóparton, kiszállsz a kocsidból és elkezded olvasni az épp aznap vásárolt Bibliádat. Annyira elmélyülsz gondolataidban, hogy észre sem veszed, hogy a hátad mögött megáll egy kedves férfi, rád mosolyog, és azt kérdi: Érted, amit olvasol? És elkezdetek beszélgetni. Te szívod magadba a hallottakat, majd mélyen a szemébe nézel, és azt kérdezed: Megkeresztelnél engem? Ő visszakérdez: Hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, a Megváltód? Te teljes bizonyossággal válaszolsz, hogy Igen! Aztán leveszitek zakótokat és belementek a folyóba. Ő föléd tartja kezét, és azt mondja: Kedves Testvérem, a te hited vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a F

"Szabadság, egyenlőség, testvériség"

Kép
„Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.” Pál levele a Galátiai gyülekezeteknek 3:28 "Szabadság, egyenlőség, testvériség." Hány és hány próbálkozás volt már a történelemben, amikor ezeket a nemes eszméket a gyakorlatba akarták ültetni. Valahol azonban mindig homok került a fogaskerekek közé. A nagy francia forradalom ideje alatt például – ahonnan ezek a jelszavak is származnak – támogatták ugyan a törvény előtti egyenlőséget, ugyanakkor elutasíto tták azt az indítványt, hogy ez a fekete bőrű rabszolgákra is érvényes legyen. A 20. század történelme azt is bebizonyította, hogy ezek az eszmék nem valósulhatnak meg egyszerre. Ha szabadok vagyunk, mint a kapitalista nyugat, akkor a lehetőségek (tőke, tehetség, szerencse) törvényszerűen egyenlőtlenségekhez vezetnek. Ha egyenlők vagyunk, mint a szocialista keleti országok polgárai, akkor automatikusan csorbul a szabadsá

Nincs olyan más, mint Isten

Kép
„ Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat; ” (Ézsaisás könyve 46. fejezet, 9-10.vers) Mily sokan fogadják el ma is a Sátán által meghamisított istenképet, mely kegyetlen, rettenetes, hozzáférhetetlen, könyörület nélkül lesújt arra, aki nem engedelmeskedik neki… igen, ennek különböző megfogalmazását fedezhetjük fel az ókori politeista, panteista, vagy az önmegváltó távol keleti vallásokban is.   Ezzel szemben a Szentírásban teljesen egyedülálló istenkép tárul felénk. Egy olyan Isten képe, amilyen nincs több. Mert bár a teremtés leírásától a Jelenések könyvéig úgy mutatkozik be, mint Örökkévaló és Mindenható, ám sohasem él vissza hatalmával. S azzal, hogy csecsemőként földre jött, majd a kereszten kiszolgáltatta önmagát, sőt hogy újabb és újabb

Ne ítélgessünk!

Kép
„Ne ítélgessük hát többé egymást, hanem azt ítéljétek meg inkább, miként nem okoztok a testvéreteknek megütközést vagy botránkozást.” Róm 14,3 Pedig milyen jók vagyunk az ítélet mondásban. Elég, ha valaki egyszer elront valamit onnan kezdve, ő már csak olyan lesz. Amikor középiskolás voltam, nem tartoztam az éltanulók csoportjába, sőt inkább az igazgató úr napirendjét gazdagítottam rendszerint. (kölcsönös volt a szimpátia) Elismerem, hogy nem voltam könnyű eset, de idővel próbáltam megváltozni. Tényleg, elismertem minden hibámat, és megpróbáltam jó gyerek lenni. De egyszerűen képtelenség volt (persze most úgy tűnhet, mintha a felelősséget szeretném áthárítani J ). Akármit tettem, mindig ugyanaz maradtam a tanáraim szemében. Azért hogy bejuthassak a főiskolára iskolát kellett váltanom, mert nem kaptam hármasnál jobbat. Átmentem másik iskolába, és „könnyű szerrel” jutottam be a főiskolára. Milyen könnyen hozunk ítéletet egymás felett. Ha valami nem tetszik, megbélyegez

Jézusban maradni

Kép
"Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni." János evangélima 15:5 Füle Lajos:  Ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele!, Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik KRISZTUS élete, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld, hogy magad sem vagy senkinél különb, s nincs újulás itt, bárhogy kellene, ne nyugodj bele! Mert könyörögni, sírni lehet itt! Maga a LÉLEK is esedezik, s minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az ÚR veled. 

Lesz különbség

Kép
„ Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelői és az őt nem tisztelők között.” Malakiás könyve 3:18 Virágvasárnap van, húsvét ünnepe közeledik. A remény, a megváltás, az új élet ünnepe. Jézus közel 2000 évvel ezelőtt diadalmenetben vonult be Jeruzsálem városába, hogy aztán kezdetét vegye a véres, szörnyű nagyhét, tele árulással, fájdalommal, igazságtalansággal .  A zokban a napokban nem volt különbség. Nem volt különbség egy közönséges bűnöző és Isten Fia között. Nem volt különbség azok között, akik értelmetlenül masok életét ontották ki, és aközött, aki számtalan embernek adta vissza egészségét, aki gyógyulást adott a sebek helyébe, és életet a adott a halál helyett.  Nem volt különbség. Vagy ha volt, az is csak rontott a helyzeten. Igazságtalan, korrupt törvényszék, embertelen kínzások és megalázás, fizikai és lelki terror. Aztán ugyanaz az út, ugyanolyan kereszt, ugyanazon a kivégzőhelyen. A világ Megváltója mint egy ut