Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április 9, 2023

Mit tanultál Istentől?

Kép
"Ezért most megmutatom, ezúttal megmutatom nekik kezemnek hatalmát, és megtudják, hogy Úr az én nevem!" Jeremiás próféta könyve 16:21 Gyereket nevelni nem csak szavakkal lehet. Bocsánat, hibás állítás. A gyerekeket nem szavakkal kell nevelni. Nem is pofonnal, de ez most más téma. Gyereket nevelni példával kell. Sokkal jobban figyel arra amit teszel, mint amit mondasz. Néhány hónapja figyeltünk fel valamire feleségemmel. A kislányom felkapta a játék telefonját, és a szobában körbe körbe sétálgatva a telefont a füléhez nyomva magyarázott. Percekig nevettünk rajta, és mosolyogtunk, ahogy néztük, mert pont úgy nézett ki, ahogy én szoktam telefonálni. Azóta is ha telefonálok, sokszor felkapja a telefont, és utánam sétálgatva beszél. A gyerekek arra figyelnek, mit teszünk, nem arra mit mondunk. Milyen az Istenképed? Mit tesz a te Istened? Mit teszel azért, mert ezt láttad Istentől? Isten meg akarja mutatni magát neked. Szeretné, ha megismernéd. Szeretné, ha látnád, ha éreznéd, megé

Oltalmaz a mi Urunk!

Kép
Mint repdeső madársereg, úgy oltalmazza a Seregek Ura Jeruzsálemet: oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja. Ésaiás 31:5 A madaraknak sokféle módszerük van arra, hogy védjék a fiókáikat. Nézzünk néhány példát! Mind elrejtik, vagy nehezen megközelíthető helyre építik a fészküket. A kacsa szülők, sok más, földön fészkelő fajhoz hasonlóan eljátsszák, hogy meg vannak sérülve, ha mondjuk róka közelíti meg a fészküket, és lógó szárnnyal bicegve csalogatják el őket a közelből, mielőtt felszállnának, vagy a vízbe mennének. A fecskék hangos csiviteléssel támadják a fészek közelébe mászó macskát. Ha pedig a nagy telepekben, a földön fészkelő sirályok közé megy be valaki fiókanevelés idején, például, hogy meggyűrűzze őket tudományos kutatás céljából, akkor azt fogja tapasztalni, hogy a felnőtt madarak csapatokban köröznek a fészkek felett, egészen közel a fejükhöz, és közülük a legbátrabbak időnként egy-egy éles csőrkoppintás erejéig meg is támadják őket. Ezt az embernél kisebb támadók

Isteni ejtőernyő

Kép
Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástromtartóban, megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Lukács evangéliuma 7:37-38 Éreztél már ekkora hálát? Charlie Plumb ma az Amerikai Egyesült Államok haditengerészetének nyugalmazott tisztje, a hatvanas évek közepén vadászpilótaként végzett szolgálatot Vietnámban. Hetvenöt küldetést hajtott végre a USS Kitty Hawk repülőgép-anyahajóról. Egy ilyen anyahajón egyszerre több, mint 5000 ember dolgozik, így nem véletlenül nevezik őket úszó városoknak. Úgy is működnek, mint a városok: mind az ötezer ott állomásozó katonának — a legalacsonyabb beosztásútól kezdve a legmagasabbig — feladata van. Ki a fedélzetet mossa fel, ki a hajót javítgatja, ki pedig a repülőgépeket vezeti. Charlie is tisztában volt vele, hogy hogy emberek szakadatlan dolgoznak azon, hogy ő folyamat

A Teremtő tettei

Kép
„Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete! Olyan havat ád, mint a gyapjú, és szórja a deret, mint a port. Darabokban szórja le jegét: ki állhatna meg az ő fagya előtt? Kibocsátja szavát s szétolvasztja őket; megindítja szelét s vizek folydogálnak.” 147. Zsoltár 15-18. vers Szeretem ezt a Zsoltárt, mert annyi bátorítás van benne; hogy az Örökkévaló felépíti Jeruzsálemet, hogy összegyűjti Izraelt, hogy meggyógyítja a megtört szívűeket, hogy megtartja a nyomorultakat, hogy gondoskodik a növényekről és az állatokról, hogy eledelt ad mindenkinek. Csak ez a pár sor nem illik ide. Havazás, dér, jégeső, fagy - Kinek hiányzik ez? Ha rajtam múlna, akkor tél sem lenne, csak napsütés és meleg. Persze, ha rajtam múlna, akkor a Bibliában is csak olyan parancsolatok szerepelnének, melyek kedvemre valók. És az evangéliumban is csak Jézus simogató szavai szerepelnének. Az olyan mondatok pedig, mint „Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd;” (Ján.15:20), vagy azo

Mi a helyzet az aggódással?

Kép
„Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik.” Lukács evangéliuma 12.fejezet 27.vers Van-e a hitnek logikája? Összekapcsolható-e egy elméleti és meggyőződési fogalom az ész, a ráció fogalmával? A válasz: igen! Jézus ebben a versben a hit logikájának egy elhanyagolt, de annál fontosabb pontjára mutat rá: aki hiszi és vallja, hogy életét Istennek köszönheti és Ő tartja fenn, az a továbbiakban nem gondolkodhat úgy, hogy az Úr nem adja meg azokat a dolgokat, amelyek ezen élet fenntartásához szükségesek. Kimondható az is, hogy mi emberek önerőnkből képtelenek vagyunk fenntartani életünket vagy meghosszabbítani azt. Isten akarata tehát felül áll a mi erőnkön és tervei magasabban mozognak, mint a mi gondolataink. A hétvégén sokat voltam a természetben, ahol az apró virágoktól kezdve, a magas, ébredező fákon át, a megannyi fajta állatig tökéletesen megmutatkozott

Kinek a szemével?

Kép
„Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban!” Római levél 6.11 Sorsdöntő lehet az, hogyan tekintünk önmagunkra és a környezetünkre. A pusztai vándorlás alatt, amikor a 12 kémet elküldték Kánaán földjére, 10 kém az őslakosok mellett olyannak látta önmagát, mintha sáskák lennének: „Sőt láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait: parányi sáskáknak éreztük magunkat, és ők úgy is tekintettek ránk.” 4Mózes 14.33 Fogalmazhatjuk úgy is, hogy az ellenség szemével látták önmagukat, s ez meghatározta a látásmódjukat: reménytelennek látták, hogy elfoglalhassák az ígéret földjét. Jézus a vámszedő és a farizeus példázatát mondta el azoknak, akik igaznak tartották magukat és a többieket lenézték (vö. Lukács 19.9). Ezek az emberek önmagukat felmagasztalva tekintettek a környezetükre, s képtelenek voltak a többieket emberszámba venni. Pál apostol szavai arra bátorítanak, hogy az életcélunk szempontjából gondolkozzunk önmagunkról, nem minősítve köz

„Ti ne féljetek!”

Kép
„Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek.” Máté evangéliuma 28:1-7 Sírtak. Sokáig. Aztán már sírni sem volt erejük, csak szótlanul virrasztották át az éjszakát, mert felfoghatatlan volt, ami történt. Mindent elvesztettek. Egy hete még örömujjongások közt vonultak be a fővárosba, de né