Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február 24, 2013

Jézus az Ige

Kép
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben Istennél volt.  Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.  Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága.” (János evangéliuma 1:1-4) A „kezdetben” kifejezés az Ószövetségnek is az első szava, a teremtéstörténet leírása így kezdődik. Így János 1:1-3 szóhasználata egyértelműen 1Mózes 1-et juttatja eszünkbe. Ékesen bizonyítják ezek az igék, hogy amikor elkezdődött a teremtés, az Ige már létezett. Jézus nem teremtmény, hanem teremtő! Ő már akkor létezett, amikor a földünk még nem létezett   „ akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van ” (Mikeás 5:2). A második dolog, amit megtudunk, hogy az Ige különbözik az Atyától. Ő Isten meghitt társa volt öröktől fogva. Nem egyformák, mégis egyek. Tökéletes összhang és szeretetközösségben élnek. Jézus ezt mondta önmagáról és az Atyáról: „ aki engem látott, látta az Atyát ” (János 14:9). A harmadik állítás, hogy ez

Bölcsesség és élet

Kép
„Aki értelmet szerez, szereti az életét. Aki megőrzi az ismeretet, jót nyert!” Példabeszédek 19:8. Olvastam, hogy az Alzheimer kór ellenszere a rejtvényfejtés. Azt is hallottam, hogy a jó pap – holtig tanul. És most azt olvasom. Hogy akkor szeretem igazán az életemet, akkor válik számomra gyönyörűséggé, ha nem szűnök meg folyamatosan képezni magam. És ha ezt teszem, boldog, vidám lesz az életem. Én próbálgatom. Hívlak, hogy Te is képezd magad! Isten segíteni fog, mert szeretné, ha boldog lennél! Isten személyes kapcsolatban áll veled, bárki légy is. Neveden szólít. Rád tekint és elfogad úgy, ahogy vagy, amilyennek alkotott. Teljesen ismer téged, ismeri érzéseidet, gondolataidat, gondjaidat, képességeidet és gyöngeségeidet. Lát, amikor örülsz, és lát, amikor bánat ér. Odafigyel rád, ismeri szívverésedet, lélegzetvételedet is. Jobban szeret, mint Te önmagadat! Minden szó, amit elmondasz, minden cselekedet, amit megteszel, minden gondolat, amivel elméd foglalk

Jézus szándéka

Kép
"A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." János evangéliuma 10:10 Sajnos ismerjük, mit jelent az, amikor csak pusztítani lép be valaki az életünkbe. Lehet, hogy nem járt tolvajképzőbe az illető és felháborodna, ha tolvajnak neveznénk, mert érintetlenül hagyta a pénztárcánkat, valamit mégis elvett. Megcsorbította az életünket. Jézus azt kéri tőlünk, hogy mindenkinek bocsássunk meg, még ha a legnagyobb bűnök egyikét is követik el velünk szemben, de ez az ige kivételesen nem a megbocsátásról szól.  Ez a világ tele van gonosz emberekkel, akik azért gonoszak, mert elvetették Isten segítségét, Aki szeretné őket is megváltoztatni. Istennek leghőbb vágya, hogy ezen a világon minden ember megismerje Őt és akarjon jó lenni, de ezt tudjuk a Bibliából, hogy ez a "minden ember" csoport nem fog teljesülni. Miért? Hiszen Istennek semmi sem lehetetlen! Igen, de a kőszívű ember szívét nem fo

Isten a Teremtő

Kép
„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.” (Mózes első könyve 1. fejezet 1. vers) Mostani bibliatanulmányunk kapcsán majd minden szombaton próbáljuk megfejteni a teremtés titkait; Mikor volt a kezdet? Mi adta a világosságot az első nap? Külsőleg, vagy belsőleg hasonlít ránk a Teremtő? Megannyi kérdés, megannyi filozofálás, megannyi vitatkozás. S a végkövetkeztetés; bármennyit törjük a fejünket, csak arra jövünk rá, hogy alig értünk valamit a világunk keletkezéséből. S talán a legszomorúbb, hogy a nagy teológizálás közben nemhogy a válaszokhoz, de Teremtőnkhöz sem kerülünk közelebb. Hiszen a teremtés leírása is, mint az egész Szentírás, több mint információs adatbázis. Mindez Isten hívása; Gyere, ismerj meg. Gyere, nézd, mennyire szeretlek. Gyere, mond, mit szólsz mindahhoz, amit neked adtam. Így ezen a reggelen, borulj le te is Teremtőd elé és mond Dáviddal együtt: „Dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál, és tudom jól, milyen csodálatos m

Választani kell

Kép
Egyetlen szolga sem szolgálhat egyszerre két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatjátok egyszerrei Istent és a Pénzt.                   Lukács 16,13   „Mert hát a pénz mindenütt isten. Afrika kaffereinél és a Jeges-tenger csukcsjainál; ha nincs is császárkép nyomtatva rá. Egyik helyen a kaurikagyló, másikon a tengeri-kutya-fog a pénz: abban számítanak. Ahány nép, annyi neve az istennek. Talán Buddha, Brahma, Szjadei Hahe, Viclipucli, Jehova? Dehogy! Lak-rúpia, Taël, Millereis, font sterling, tallér, líra, frank, lej, márka, korona, piaszter, rubel, duros, dollár: ez az isten. A bálványhoz, a láthatatlan istenhez csak azért imádkoznak, hogy segítsen nekik ehhez a másik istenhez, az igazihoz kegybe jutni. Délelőtt prédikál nekik valaki a mennybéli Istenről, azon elalusznak, délután prédikál nekik más valaki a földi istenről, a pénzről, arra fölébrednek. A Jehova kiadja nekik a tízp

Öröm, szelídség

Kép
„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom: örüljetek!   A ti szelídlelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! „ Filippibeliekhez írt levél 4:4-5 A Bibliai nevek és fogalmak szótára szerint a szelídlelkűség : „alázatos, engedelmes szívbeli magatartás Isten előtt; készség Isten akaratának teljesítésére; … az igazi tanítványság egyik jellemzője. „ A mi fogalmunkban a szelídség sokszor egyenlő a gyengeséggel. Ezzel szemben a görög szöveg az ( epiekész) szót használja, amely engedékenységet, elnéző magatartást, türelmet, alkalmazkodó készséget jelent . A szelíd ember megérti a másikat, átérzi gondolatait, nem a körülmények irányítják viselkedését. A szelídség nem olyan, mint egy hitvallás, melyet szépen megfogalmazhatunk és elmondjuk másoknak. A szelídség a szívekre hat. És ott is győz, ahol a szavak már hatástalanok maradnak. Az Úr közel Ez nem ijesztgetés vagy zsarolás, azért hogy fegyelmezzük meg magunkat, mert az Úr hamarosan eljön,

Amit az Úr néz

Kép
„Az ÚR azonban azt mondta Sámuelnek: Ne nézd külsejét, se termetes növését, mert én megvetettem őt. Mert az ÚR nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van. ”  Sámuel 1. könyve 16:7 „Miután Isten áldása eltávozott Saul országáról, Sámuel prófétára az a feladat szakadt, hogy egy új király után nézzen. Miközben Sault a magassága tette különlegessé, figyeljük meg Isten Sámuelnek adott különleges utasítását akkor, amikor Isai legidősebb fiát vizsgálgatta:  "Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van"  (7. vers). Amikor bemutatták neki azokat, akikről ő úgy gondolta, hogy ők így együtt Isai összes fia, és Isten még semmi jelet sem adott, hogy kit kenjen királlyá, elképzelhetjük milyen zavarban lehetett. "Minden fiad itt van?" - kérdezte az apát.  

Nem a fizetségért...

Kép
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.” Példabeszédek könyve 19:17 Jó tett helyében jót várj...- mondta a rőzsét gyűjtögető anyóka, és egy varázssípot nyomott a kezedbe. A megitatott szomjas gebe egyszerre paripává változott, elrepített, ha kellett, még a világ végére is és onnan vissza. A csapdából kiszabadított farkas a te oldaladon harcolt a hétfejű sárkány ellen, és győzelemre segített, aztán a király hőstettedért cserébe neked adta leggyönyörűbb lányát és fele királyságát. De vajon megtetted volna akkor is, ha nincs jutalom? Ha nincs ellenszolgáltatás? Belegondoltál már abba, milyen lenne a világ, ha nem várnánk? Ha jót tennénk és jók lennénk úgy, hogy cserébe nem várnánk semmiféle fizetséget? Milyen lenne, ha a szegényeknek szóló ünnepi alkalmakon nem a gazdag embereknek, cégeknek, jótevőknek mondanánk köszönetet, nem arról beszélnénk, mennyit adományoztak, hogy érezzék még rosszabbul magukat a nehéz körülmények között élők.