Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 11, 2015

Látni a láthatatlant

Kép
„Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk; Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” 2Korinthus 4:17-18 Nem könnyű átlátni az élet dolgait, nem egyszerű meglátni a lényeget a sok lényegtelen takarásában. Mi a fontos az életünkben, mi kevésbé, és mi az, ami egyáltalán nem számít?  Az alapelvek, a családból hozott értékrend segít, de ennek ellenére sokszor eltévedünk. Pál azért ad egy támpontot: fontos az, ami tartós, ami örökké megmarad. És valóban. Mindennapi bölcseink is oktatják: tervezzünk hosszú távra. Nem baj, ha ez pillanatnyilag lemondással, áldozathozatallal, de akár szenvedéssel, fájdalommal is jár, hiszen később jobb lesz. A tartós testedzés éppúgy meghozza a jutalmát, mint az elme pallérozása. Így őrizzük meg egészségünk, szerzünk diplomát, érünk el sikereket. Még az udvarlás is szebb, ha nem gyorsan adja be a derekát a másik. Az az ér

Seregek Istene

Kép
Mert íme, aki a hegyeket formálta, és a szelet teremtette, aki kijelenti gondolatait az embernek, aki a hajnalt sötétséggé változtatja, és a föld magaslatain lépdel: az ÚR ő, Seregek Istene az ő neve. Ámos 4:13. -        A hegyeket megformálta -        Szelet, esőt, napfényt, havat, lágy szellőt teremtett -    Megmondja, mit tegyél, beavat gondolataiba, szerelmeslevelet küldött neked -        Képes akár a visszájára fordítani a dolgokat, a hajnalból sötétséget, a betegségből egészséget, az elesett állapotból felemelkedést tud előhozni -        A föld magaslatain, de ha kell, a mély völgyekben lépdel. Veled van, ha magasságban jársz, de akkor is, ha padlót fogtál Akkor hát miért aggódsz? Ő a te Istened! Veled van, bárhol vagy is. Neki nem esik nehezére. Sőt, hatalmas serege van, hisz Ő a seregek Istene. Akár egy egész hadsereget képes elküldeni hozzád, ha erre van szükséged. Még mindig egyedül érzed magadat? Még mindig aggódva és félelemmel telve nézel a jövő felé? M

Az emberek kategorizálása

Kép
„Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.” János szerinti evangélium 3:21 Az embereket alapvetően két csoportba lehet sorolni. Az egyik típus kategóriákba sorolja az embereket, a másik viszont nem.  Nyilván  való, hogy én az első csoportba tartozom, úgy hogy had kategorizáljam egy kicsit az embereket. Vannak, akik egyértelműen rosszat tesznek – a bűnözők, a zsarnokok, a csalók, stb. –, és természetesen vannak emberek, akik jót tesznek. Ez idáig teljesen egyértelmű, és ezt mindenki tudta eddig is. Csakhogy a jót cselekvők kategóriáját is ketté kell osztani a Biblia szerint. Vannak, akik azért tesznek jót, mert az embereknek meg akarnak felelni, jóknak akarnak mutatkozni. Mindez Isten szemében kevés. Ő azt szeretné, hogy ne mások megbecsülése motiválja a tetteinket, hanem az ő szeretete. Ez a jót tevők közül a második kategória. Így az emberek a Biblia megvilágításában a következő módon

Mi van a mélyben?

Kép
„Avagy atyámfiai, teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.”   (Jakab apostol levele 3. fejezet 12. vers) Hallottam egy történetet, miszerint az egyik gyülekezetben volt egy óra, ami hírhedt volt pontatlanságáról. Néha sietett, néha késett, de a valódi időt sose mutatta. Jó néhány szerelőt hívtak, hogy nézze meg és javítsa meg, de csak ideig óráig tudták orvosolni a problémát. Végül egy atyafi a következő feliratot helyezte el az óra mellé: „A mutatók jók, a baj mélyebben van.” Bizony ez nagyon igaz ránk is. Egyrészt, van, hogy kívül szépnek próbálunk mutatkozni, miközben belsőnkben gyilkos indulatok forrongnak. Másrészt, mikor valami jót akarunk tenni, de mégis megbántjuk a másikat. S látszólag minkét eset ugyanolyan rossz, hiszen a szándék és a cselekedet egyiknél sincs összhangban. Viszont a különbség épp a ’forrás’, a benső indíték, a mozgatórugó körül van. A jó hír, hogy ezen lehet segíte

A hit érintése

Kép
Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Mk. 5,34 Mindannyian szeretnénk hallani, amikor Jézus azt mondja: „Kedves barátom, a te hited megtartott téged.” Vajon ha most ebben a pillanatban lenne lehetőséged Vele beszélni, mit mondana neked? Érdemes elgondolkozni rajta, hogy hogyan is állunk a hit dolgával. Akik ismerik a történetet, azok tudják (akik nem, kérem, olvassák el az egész részt és az egész történetet), hogy ez a szerencsétlen asszony, a hitét egyetlen érintésre összpontosította. Nem tett fel magában kérdőjeleket, nem akadékoskodott. Egyszerűen a benne lévő hit cselekvésre kényszerítette. Minden erejét és bátorságát összeszedte és a tömegen átverekedve magát megérinti ez a beteg nő az Isten fiát. Nem is egészen Őt érinti meg, hanem csak a ruhájának a szegletét. Milyen hatalmas elszántság lehetett benne… Milyen elszántság van bennünk Jézus iránt? Talán költői a kérdés,