Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 10, 2019

A megszólalás felelőssége

Kép
"Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét." Jakab levele 3:2 Ma egy kis gondolkodásra és önvizsgálatra hívlak. Én most nem fogok sokat írni. Most Te jössz… Gondold át a következő mondatok fényéban a saját életedet és kérd Istent, hogy segítsen megváltozni abban, amiben eddig még nem ment és segítsen a kijavított területeken nem visszaesni! Hallgatni arany. Nem volt ildomos. Kerülni kellett volna a témát. A visszavonhatatlan szavak örök élete. Némának maradni komoly időben vétek. Elmondani, mint, ami lényeges és amiről tudnia kell. Viccnek indult, de valaki megsértődött. A tálalás művészete. Sok beszédnek sok az alja. Saját kedvenc témáimmal untatni a közönséget. Közhelyeket emlegetni kiemelkedő pillanatokban. Devalválódott szavakkal dobálózni. Túl sok szóval agyonütni a lényeget. Az igazat mondani, nem csak a valódit! Nem tenni hozzá és nem venni el belő

Elhívottak... és szentek is?

Kép
Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem - mivel ő, a Szent hívott el titeket - magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. 1Pét 1:13-15 Akinek a környezetében vannak gyermekek, az tudja, hogy az engedelmesség nem minden gyermek erénye. Egy ideje sokan követik azt a „nevelési elvet”, hogy hagyjuk a gyermeket kibontakozni, ne korlátozzuk az akaratát, mert ezzel érzelmi, lelki sérüléseket okozunk nekik. Ez sokkal inkább a nevelés elhanyagolása, mint elv. Megfelelő eszközökkel, a gyermek érdekében, hozzá kell őket szoktatni ahhoz, hogy bizonyos dolgokban engedelmeskedjenek, és ne mindig tegyék meg azt, amit akarnak, mert ha hagyjuk őket, sokszor helytelen, vagy akár veszélyes dolgokat fognak tenni. Péter apostol a hívő

Hitből fakadó elégedettség

Kép
Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” A zsidókhoz írt levél 13:5 A magyar emberről általában az a hír járja, hogy elégedetlen. Még a népdal is megörökítette azt a hozzáállást, ami olyan gyakori hazánkban: “Télen nagyon hideg van / Nyáron nagyon meleg van / Soha nincs jó idő / Mindig esik az eső.” Ami pedig különösen elégedetlenkedésre ad okot, az a pénz: Pénzből soha nincs elég. Ha nincs pénz, akkor nincs miből vásárolni, a huszonegyedik század pedig erről szól: gyűjteni, hogy minél több legyen. Neked mid van? Csak a huszadik században a világ fogyasztása meghússzorozódott. Többet keresünk, de sokkal többet is költünk. Nem mondhatjuk ki egyértelműen, hogy jobban élünk ma, mint a szüleink, vagy nagyszüleink éltek. Több lehetőségünk és anyagi hátterünk van, de az igényeink is arányosan változtak.  Henry Ford, az első tömeggyártású autó megalkotója ide-s-tova száz éve úgy nyilatkozott

Velünk jön az Úr

Kép
„Mert az Úr, a ti Istenetek veletek megy, hogy harcoljon érettetek a ti ellenségeitekkel, hogy megtartson titeket.” Mózes ötödik könyve 20:4 Most hétvégén lesz a 2019-2020-as Bibliai Olimpia helyi fordulója, melyre a Bírák könyvéből kell felkészülni a versenyzőknek. Többen jelezték, hogy szerintük ez a Biblia egyik legvéresebb könyve tele hitehagyással, erőszakkal, háborúval. De ezek is „a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen.” (Róm.15:4) A sok tanulságos történet közül ma Gedeon történetét szeretném kiemelni, akinek komoly lelki vívódást, belső hitbeli küzdelmet jelentett elfogadni Isten ígéretét: „ Istenetek veletek megy, hogy harcoljon érettetek a ti ellenségeitekkel, hogy megtartson titeket” „Ha velünk van az Úr” (Bír.6:13) – így válaszol elhívásakor az angyalnak. Majd ott van később a gyapjú és a harmat esete, meg az ellenséges katona kihallgatott álma, melyek alapján mindennek neve

Isten téged vár!

Kép
„Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg   kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek.” Jakab levele 4:7-8 Azt hiszem manapság az az egyik legnagyobb csapdája Sátánnak, amikor megpróbálja elhitetni az emberekkel, hogy Isten lemondott róluk, nem számítanak, jelentéktelenek vagy épp reménytelenek. A reménytelenség minden oldalát bemutatja, kezdve azzal, hogy reménytelen esetek, akiket a bűn olyan messzire sodort Istentől, hogy onnan képtelenség visszakerülni, majd ez a hazugság egy olyan állapotot idéz elő, amely teljes reménytelenségbe fordítja a lelket. Ezzel pedig kész is az ördög terve, célját elérte. Ekkor az emberi lélek feladja a harcot és mélyzuhanásba kezd, mert azt hiszi Isten elvetette őt. Éreztél esetleg már így? Voltál már annyira kétségbeesve, hogy teret engedtél ilyen gondolatnak? Ha nem, akko

A siker forrása

Kép
Övezd fel derekadat és indulj, hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok! Ne rettenj meg tőlük, különben én rettentelek meg téged általuk! Megerősített várossá teszlek ma téged: vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben, Júda királyaival, vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek – így szól az Úr –, és majd megmentelek! Jeremiás 1.17-19 Soha nem volt könnyű feladat a prófétáké. Legtöbbször a figyelmeztetés, feddés, megtérésre hívás üzenetét kellett közvetíteniük, és ezt az üzenetet nagyon ritkán fogadták a hallgatóik nyitottan vagy örömmel. Bátorságra és határozottságra volt szükségük, mert az isteni üzenetet nem lehetett tompítani, átcsomagolni, hiszen ezzel azoknak okoztak volna kárt, akikhez küldte őket Isten.  Akkor tehát csak bátor, hadakozásra kész embereket hívott el Isten prófétának? Korántsem. Jeremiás sem ilyen ember volt. Könyvéből egy békességet szerető, érzékeny lelkű e

Kertrendezés

Kép
„Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr: Én most a szádba adom igéimet! Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!” Jeremiás könyve 1:9-10 Isten tudja, milyen hetet hagytál magad mögött, hisz veled élte meg minden percét. A legjobbtól a legreménytelenebbig ott volt melletted, és nem hagyott magadra akkor sem, amikor te már nem voltál képes meglátni Őt a rád nehezedő félelmektől. Tudja, mi zajlott le benned, és nem idegenek előtte azok az érzések, amik a szívedben kavarognak. És Ő tudja a legjobban, mire van szükséged, ezért ma reggelre egy nagyon mozgalmas igét küldött, hogy magadba fogadd és a tiéd legyen.  Engedd be az életedbe! Engedd, hogy szavai eljussanak szíved legmélyéig, és tegyék, amit tenniük kell. Engedd, hogy kesztyűt ragadva nekiálljanak irtani, gyomlálni, hogy kitépjék mindazt, ami elveszi az igazán fontos dolgoktól az éltető vizet, napfén