Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 18, 2018

Az Úr dicsőítése

Kép
"Most azért én, Nebukadneccar, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei Királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek." Dániel próféta könyve 4:34 Ha szereted megnézni a film végét, mielőtt elkezdenéd az elejéről, akkor Neked szól a mai ige. Ez a happy end-je egy különös ószövetségi történetnek. Az ember szívében alapjáraton nem áradnak ilyen dicsérő szavak Istenről. Erre a szintre el lehet jutni, de nem itt kezdődik soha a történet - itt végződik.  A babiloni király már ismerte az igaz Istent. Látta, hogy az igaz Isten szolgái (Dániel és három társa) bölcsebbek voltak a király minden mágusánál, mert hűségesek voltak Isten törvényeihez. Kapott egy jövőről szóló álmot Istentől, amiben Isten megmutatta neki a Föld történelmét egészen az örökkévalóság kezdetéig. A király látta Isten Fiát, amikor megszabadította Dániel három társát a tüzes kemencében - amit a király adott büntetésül nekik, mert nem akarta

Elismerés Istentől

Kép
"Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!" Máté evangéliuma 25:21 "Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” (Máté 24:44.) - Mondta Jézus, majd több példázatban magyarázta el, mit jelent készen lenni. Elmond egy történetet, melyben egy idegenbe utazó gazdag úr rábízza a vagyonát három szolgájára. Egyiknek adott öt tálentum vagyont (ókori súlymérték, amivel a nemesfémeket is mérték), a másodiknak kettőt, és a harmadiknak egyet adott. A feladatuk, hogy viseljék gondját a vagyonrésznek, egészen addig, amíg az uruk visszatér. Szabadon használhatják a vagyont, de a végén el kell számoljanak. Teljes joggal döntött a birtok gazdálkodásában, azonban azt nem tehette tönkre: sem a földet, sem a szolgákat. Régies nevükön ők voltak a sáfárok. Isten bennünket is sáfárként kezel. Övé a világ: "Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és

Amilyen az adjonisten...

Kép
„Ezt is mondta nekik: „Vigyázzatok, hogy mit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak.” ‭‭ Márk evangéliuma‬ ‭4:24‬ Az emberi kommunikáció, az ezt kutató tudósok szerint 5+1 fontos elemből tevődik össze. Mindenek előtt van egy “ adó ” és egy “ vevő ”, vagy mondhatjuk beszélőnek és hallgatónak is, ők a két személy, akik kommunikálnak egymással. Kettejük között van az “ üzenet ”, amit az előbbi az utóbbival meg szeretne osztani. Az üzenet azonban “ kódoláson ” és “ dekódoláson ” kell, hogy keresztülmenjen (ezek lehetnek a megfogalmazás és az üzenet értelmezése) valamint valahol félúton a " környezet" is befolyásolhatja az értelmezést (például egy zajos autóbuszon megakadályozhatja azt). Mint már most is láthatod, az üzenet sok különböző lépésnél torzulhat, romolhat. Jézus erre hívja fel a figyelmünket ebben a tanításában. Eddig tartott az üzenet egyszerű része. Most jön a neheze. "Vigyázzatok, hogy mit hallotok

Isten munkája bennünk

Kép
„Annak okáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket; Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.” Filippibeliekhez írt levél, 2. fejezet 12-13.vers Köztudott, hogy Pál apostol sajátos gondolatmenetének következtében, írásaiban előfordulnak nehezebben érthető részek, mint például a Filippi levél eme szakasza is. A fejezet eleje az egyik legszebb Krisztus-himnusz, melyben Megváltónk alázatát, engedelmességét, önfeláldozását állítja elénk példaként. Majd úgy tűnhet, mintha ezt áthúzná azzal, hogy az üdvösségünk tőlünk függ „ félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket” (12.vers). Aztán ismét egy éles váltás és azt olvassuk; Isten megcsinál helyettünk mindent, mi pedig nyugodtan hátradőlhetünk. Hogy is van ez? Akkor most pontosan kitől függ az örök élet

Ne aggódj semmiért

Kép
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;  és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. ” Filippibeliekhez írott levél 4:6-7                 Valamiért mindig aggódnunk kell... valamelyik családtagért, barátért, a jövőért, a biztonságért, stb. Nagyon nehéz elengedni ezeket a dolgokat, vagy inkább lehetetlen. Melyik szülő az, amelyik hátra dőlve, aggodalom nélkül nézi végig gyermeke küzdelmeit a nagyvilágban? Melyik az az igaz barát, amelyik tétlenül nézi barátja harcát?  Oda tudjuk e adni az Isten kezébe az életünket teljes mértékben? Ha igen, akkor fog ránk szállni az a békesség, amely megőrzi a szívünket. Ha aggodalommal telve van a szívünk, akkor nem tudunk értelmesen döntést hozni. Érzelmi befolyás alatt állva nehéz mindig a legjobbra gondolni. Azért aggódunk, mert félünk a rossz lehetőségétől. Ha valaki nem aggodalmas

Hálaadás

Kép
Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Kolossébeliekhez írt level1:12-14 A hálaadó lelkület alapvetően a szívünk és szemünk helyes irányultságából fakad. Sokszor ugyanaz az élethelyzet az egyik embert hálára, a másikat panaszkodásra készteti. A különbség az, hogy mire figyelünk az adott szituációban.  Az Istenben bízó ember szeme többet és távolabb lát, mint az átlag emberé. A Biblia feljegyez néhány embert, akik ha nem is láthatták magát Istent, de dicsősége, hatalma megjelent számukra. Ez a mennyi fényesség sugárzott rá a prófétákra, de Sault is Isten dicsősége állította meg a damaszkuszi úton.  Az Isten dicsősége ragyogott Máriára, de a mennyei trónuson ülő Megváltó látványa adott erőt és bátorságot Istvánnak is, amikor megvallotta hitét megkövezése

Isten Fia

Kép
„Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt.” Ézsaiás könyve 42:1-3   Eljött, hogy köztünk éljen, osztozzon a sorsunkon, és olyan legyen, mint egy ember közülünk. Bár felmenői a nagy királyok voltak, Ő egy városszéli istállóban jött a világra, és későbbi éveiben sem a palota kényelmes lakosztálya jelentette otthonát, hanem Názáret, ahonnan nem sok jóra számítottak az emberek. Eljött, hogy szolgáljon. Lehajolt, és felemelte a földről az elesettet. Feloldozta a bűntudat évtizedes béklyóit, gyógyulást hozott, fizikait és lelkit egyaránt. Szólt, és a sebek bezáródtak. Megérintette a tisztátalant, és a leprának nyoma sem maradt. A sánták jártak, a vakok színekről meséltek, a süket végre tisztán hallotta a madarak dalát, a néma Isten jóságáról