Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március 1, 2015

Az Isten látogatása

Kép
„Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, a mely megáztatja a földet.” Hóseás 6,3 Ha egyszer meglátogat az Isten, fehér abroszt terítek az asztalra, arra meg a legszebb tányért teszem. Az asszonyt arra kérem, hogy olyan ételt kerítsen elénk, amiből mindketten jót falatozhatunk. Lassan eszünk majd, először csendesen, de később megjön majd a szó. Nem sietünk, a kényelmes széken maradunk, amíg kedvünk tartja. Ahogy ismerem, először Ő kérdez majd és én beszélek. Mosollyal arcán hallgatja a históriámat, de akkor lesz komoly, amikor kell. Nem úgy hallgatja majd, mint egy ismeretlen a történetet, hanem úgy, mint ahogy egy barát figyel arra, ami közösen esett meg velünk. Nem azért, hogy kijavítsa – bár megteszi, ha megtévednék – hanem örömmel, hogy újra átélheti. Így lesz az élmény mindkettőnké, sőt mindenkié, aki hallgatja. Mert az újságra, hogy itt van, eljön a család, a rokonság, össz

Abszolút lehetetlen

Kép
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” Zsidókhoz írt levél 11:6. Képtelenség ! Hogy Isten gyönyörködjön benned, ha te nem foglalkozol vele. Elképzelhetetlen , hogy abszolút hit nélkül éld életedet. Lehetetlenség Istennek tetsző életet élni, ha téged nem érdekel ez az egész. Felfoghatatlan , hogy milyen sokan kiáltanak „Jaj Istenem, most segíts!”-et, miközben nem is hisznek létezésében! Hihetetlen , milyen sokan ’járulnak Isten elé’, - alkalmanként megjelennek egy-egy templomban -, miközben nem hisznek Benne, nem foglalkoznak vele. Megdöbbentő , hogy hányan gondolják, hogy nekik az jár, azért megdolgoztak, Isten tartozik nekik, közben eszükbe sincs keresni az Ő akaratát. De az érem másik oldala is igaz. Képtelenség azt gondolni, hogy Isten nem figyel rád, miközben Te őszintén keresed Őt. Elképzelhetetlen , hogy ne gyönyörködjön benned a Te Teremtőd, mik

"Erőszakkal vannak tele az ország távoli zugai is!"

Kép
„Ne dobd oda gerlicédet a vadaknak, elesettjeid életéről ne feledkezz el végképp! Tekints szövetségedre, mert erőszakkal vannak tele az ország távoli zugai is!” Zsoltárok könyve 74:19-20 „Erőszakkal vannak tele az ország távoli zugai” – ez a mondat akár egy helyi sajtótermékből is származhatna. Ukrajnában a tűzszünetet nem képesek betartani. Szíriában és Irakban az Iszlám Állam emberei végzik kegyetlen akcióikat keresztyének és siíta muszlimok ellen. Moszkvában a minap lelőtték az ellenzék vezetőjét, Borisz Nyemcovot. Nigériában civilek ezreit ölik meg a Boko Haram tagjai – legutóbb egy kivégzésről videót is föltettek az internetre. Vasárnap merénylet volt Kairóban. Észak-Korea két rakétát lőtt ki az amerikai-dél-koreai hadgyakorlatozókra, és háborúval fenyeget. A januári Párizsban 12 ember lőttek le – egy szatirikus hetilap dolgozóit. Az esetet nemrég Koppenhágában is megpróbálták utánozni. És mindez csak egy gyors válogatás abból, ami 2015 első két hónapjában történt – „erőszak

A szeretet nem illet gonosszal

Kép
„A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet.”   (Rómabeliekhez írt levél 13. fejezet 10. vers) Sokan a törvényben nem látnak egyebet, mint tiltások tömkelegét. Holott az egész törvény lényege; a szeretet Isten és felebarátunk iránt, ahogy az evangéliumban Jézus is kihangsúlyozza: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” (Máté 22:37-40) Egyszerű a képlet tehát: Szeresd Istent és felebarátodat. Igen ám, de ki az én felebarátom? Erre természetesen mindenki jól nevelt keresztényként rávágja: Felebarátunk minden ember. Ám ha őszinték vagyunk, be kell vallanunk a gyakorlatban, a hétköznapi életünkben ez a mondat nem mindig így valósul meg. Társas kapcsolataink nem mindig az önzetlen szeretetről szólnak. Épp e

A kapcsolataink fontosak!

Kép
  Ekkor azt mondta Naomi a menyének: Áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól! Azután azt mondta neki Naomi: Hozzátartozónk ez az ember, a legközelebbi rokonaink egyike. Ruth könyve 2. fejezet 20. verse Ruth az aratás idején elmegy egy szántóföldre gyűjtögetni. Szorgalmasan gyűjtöget, és véletlenül az a föld, ahol ő gyűjtöget Boáz földje. Boáz megkérdezi, ki ez a fiatal nő? A szolgák elmondják neki, hogy kicsoda, és hogy milyen rendkívül szorgalmasan dolgozott egész nap. Alig pihent, fáradhatatlan volt. Valamint arra is fény derült, hogy mit tett az ő anyósával, hogy nem hagyta egyedül kitartott mellette. Ha elolvassuk ezt a könyvet, nagyon érdekes lehet számunkra és szeretném ezt javasolni is mindenkinek, hogy tegye meg. Most a kapcsolatok fontosságára szeretném felhívni a figyelmet! Az ember az életben, a leginkább a családtagjaira számíthat. Tőlük várhatjuk a legnagyobb őszinteséget és ők azok, akik segítenek, ha bajban vagyu

Jézus fogadalma

Kép
"De mondom nektek: nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában." Máté evangéliuma 26:29 Jézus azon az éjszakán nagyon félt. Néhány órával később vért verejtékezett a Gecsemáné kertjében. Tanítványai elfutottak, Ő pedig azt az utat készült végigjárni, ahol senki nem járt Előtte, de senki soha többet nem is tudja ugyanazt a szörnyű poharat ugyanúgy kiinni, mint Ő.  Azon az utolsó vacsorán mégsem Magával törődött. Egy emlékett állított abban a szegényes szobában, 12 tanítvány előtt a történelem végezetéig. Egy nagyon egyszerű, szegényes, de a legértékesebb ajándékra és a legszörnyűbb szenvedésre, egyszóval Isten kimeríthetetlen szeretetére utaló két emléket hagyott hátra. A világtörténelem legsötétebb napjának, Jézus kereszthalálának jelképe lett a kovásztalan kenyér és a must. Jézus valóságos testének valóságos szenvedése és igazi vérének kiontása ezentúl nem jövendölés, hanem beteljesedett valós

Győztes vagy!

Kép
  „Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát.”  Zsidókhoz írt levél 12:1 Mi lesz? Hogyan lesz? Hogyan fogom megoldani, megélni, tülélni? Hogyan fogom venni az akadályokat, az újat, azt, amiben még nincsen tapasztalatom? És mi lesz, ha nem sikerül, ha nem úgy sikerül, ha kudarcot vallok?  Ismerős kérdések, ugye? Hányszor és hányszor feltetted már magadnak hangosan, vagy csak a gondolatok szintjén, és az aggodalom megszokott érzése kerít minduntalan hatalmába. Félelem az ismeretlentől vagy épp attól, amit nagyon is jól ismersz. Egy szorító érzés a gyomor tájékán, egy ideges mozdulat, mellyel hajadból csinálsz századjára is szénaboglyát. Körömrágás, ujjropogtatás, dobolás a földös egyik-másik-mindkét lábaddal.  Félsz, mert tudod nagyon jól, milyen a bukás. Milyen, amikor a padlón fekszel, amikor nem sikerült, és már