Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 14, 2020

Hasznos szomorúság

Kép
“Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.” Korintusiakhoz írt második levél 7.fejezet 10. vers Pál szerint két különböző szomorúság létezik. Van egy olyan, ami pusztán szomorúság. Aminek semmi más haszna nincs, mint hogy rossz kedvünk legyen. Van olyan szomorúság, amit azért érzünk, mert valami, vagy valaki elrontotta a kedvünket. Ez a fajta szomorúság nem hasznos. Nincs értelme. Pál ír egy levelet a korintusi gyülekezetnek, és azt látja, hogy a gyülekezet szomorú azok miatt a dolgok miatt, amit írt. Pál tud keményen írni, így nem is csoda, ha valaki rosszul érezte magát miatta. A folytatás azonban más. Azt is észreveszi, hogy ugyan szomorúak, de mint a tűztől, úgy óvakodnak, nehogy bármi olyan dolgot tegyenek, amiről Pál írt. Két féle szomorúság van. Van egy haszontalan, aminek a lényege csupán a rossz érzés, és egy másik, ami hasznos, mert üdvösségre indít. Az, amikor egy hel

Olyan mint én, olyan, mint te: mi

Kép
"Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?" Pál második levele a korintusiakhoz 6. fejezet 14. vers Vajon miről szól ez a bibliai tanács? A keresztények igazak és jók, a nem hívők pedig gonoszak? Netán a hívő embereknek, mint felsőbbrendű csoportnak el kell különítenie magát a nem vallásos társadalomtól?  A bírák könyve 11. és 12. fejezetben találunk egy különleges történetet, melynek csattanója ez: „Akkor azt mondták neki: Mondd, hogy "sibbólet"! És ha az "szibbólet"-et mondott - mert nem tudta helyesen kiejteni -, akkor megragadták, és lemészárolták a Jordán gázlóinál…“ (Bírák 12:6). A főszereplő Jefte, aki Gileád nemzetségének vezetője lesz, annak ellenére, hogy törvénytelen kapcsolatból született, majd rablóvezérként élt. Miután népe vezetőjeként megveri az ammóniakat és elhárítja a veszélyt, a szomszédos törzs, az efraim

Elveszett vagy megtartott élet

Kép
"Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?" Máté evangéliuma 16:25-26 Az életben legtöbbször nincs lehetőségünk egyszerre kétféleképpen választani: nem mehetünk egyszerre balra és jobbra a kereszteződésben, nem rendelhetünk egyszerre kétféle főételt az étteremben, nem űzhetünk egyszerre kétféle szakmát, nem lehet két társunk, akivel megosztjuk az életünket… Persze gyakran a probléma pont abból adódik, hogy attól függetlenül, hogy tudjuk, hogy lehetetlen, mi mégis megpróbáljuk. Megcsalások, válások, munkanélküliség, közlekedési dugók, túlsúly… csak azért, mert nem tudunk száz százalékosan valami mellett dönteni és mögé állni teljes vállszélességgel. A tanítványok elhívásának két szava a kereszténység alapgondolatát tükrözi: “kövess engem!” Ez a két szó azonban so

A gonoszok és az igazak útja

Kép
„Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.”   ( 1. Zsoltár 6. vers ) 1660, Anglia. Bedford megyei börtönében egy vándorprédikátor, akit 12 évre ítéltek el, engedély nélküli igehirdetés és egy állami rendelet megszegéséért (miszerint az istentiszteleteken csak az anglikán egyház liturgiáját lehet használni), tollat ragad és megírja a kereszténység egyik alapművét. Igen, ez a fogoly John Bunyan, a mű pedig a Zarándok útja című allegorikus regény, mely az ember az örök életre, az üdvösségre, Isten országába való vágyódását, igyekezetét, megpróbáltatásait és győzelmét mutatja be. A főszereplő KERESZTÉNY, aki bűnterhével Romlás városából (bűnös földi élet) Sionba (Mennyei örök élet) indul. Útja azonban nem egyszerű. Kísértések és próbák állják útját. Világbölcs, Törvénytudó, a csüggedés mocsara, Belzebub, a Hiúság vására, Felületes, Képmutató, Félénk, Fecsegő, Irigy, Babonás, Hízelgő, Mellékúti, Apollion, Kétségbeesés óriás próbálják megakadály

Az élet vize

Kép
„De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” János evangéliuma 4. fejezet 14 . vers Van kedvenc bibliai történeted? Több is akár? Nos, nekem ez az egyik. Ez az a történet, amiben egyszerre van jelen a kirekesztettség és az elfogadás. A gyűlölet és a szeretet. Jézus egy beszélgetés közepén teszi ezt a kijelentését és elolvasva a történetet rájövünk arra is, hogy miért tartotta fontosnak elmondani.   A Bibliában a víz sokféleképpen jelenik meg. Leggyakrabban valami újnak, valami frissítőnek az előjele. Olyasmi, mint a nagy nyári melegben inni egy nagy pohár hideg vizet. Csakhogy, ez a víz nem elillanó hatású! Jézus valami többről beszél. Azt mondja, hogy „örök életre buzgó víz forrása”. Mit jelenthet ez? Annyi mindenre vágyunk ebben az életben. Vágyunk arra, hogy elfogadjanak, befogadjanak, tartozzunk valahova, megtaláljuk a helyünket, szeressenek, támogassanak álmai

Tehetsz jobbat.

Kép
"Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek." Lukács evangéliuma 12. fejezet 31. vers Mennyire fontos nekünk, magyaroknak, hogy mit veszünk fel? Lehet, te azt mondod: Nekem nem lényeges, csak jó és tartós legyen. De figyelj csak egy kicsit! 2018-ban a legnagyobb divatcég éves forgalma elérte hazánkban a 47 Milliárd forintot, míg a top 25-ben levők is elérték az évi 10 Milliárd forintot. Szomszédunkban, Ausztriában a textilipar 2018-ban 2,5 milliárd eurós üzlet volt, amiből a kész ruhák forgalma 970 millió eurót tett ki. Világviszonylatban mindössze 20 cég osztozik a divatvilág összbevételének 97%-án. Ez azt jelenti, hogy az éves nyereségük meghaladja az 1 milliárd dollárt. Ilyen például a spanyol Inditex (Zara) 4,1 milliárd dollár éves nyereséggel, vagy az amerikai Nike cég az éves 3 milliárd dolláros nyereségével. De az élvonalban találjuk a svéd H&M (1,28M dollár) márkát és a német Adidas-t (1,06M dollár) is. A világ leggazda

Csodálkozz Rá!

Kép
„Nincs hozzád hasonló, Uram! Nagy vagy te, és hatalmad által nagy a te neved. Ki ne félne téged, népek Királya? Bizony, megillet ez téged! Mert nincs hozzád hasonló a népek bölcsei között egyetlen országban sem.” Jeremiás próféta könyve 10:6-7 Nagyon szokatlan három hónap áll mögöttünk. Nehéz volt, testileg-lelkileg megpróbált mindannyiunkat. És igazából még nem ért véget. Vannak, akik még mindig harcolnak a frontvonalban, akik első kézből élik meg a statisztikai adatokat. Orvosok, ápolók, kutatók, gyógyszerészek, rendfenntartók, szociális munkások, pszichológusok, pszichiáterek, lelkészek, pedagógusok, és a sort még sokáig folytathatnánk. Mert nem vonult át szinte senki felett sem nyomtalanul ez a járvány, annak ellenére, hogy esetleg nem fertőződött meg. Mindannyiunkat megviselt valahol, valahogyan, és bár napról napra lazulnak az eddigi korlátozások, a történet még koránt sem ért véget. Ma reggel Isten egy kapaszkodót szeretne nyújtani neked ebben a bizonytalan hel