Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 24, 2016

A kezemben van!

Kép
"És monda az ő embereinek: Oltalmazzon meg engem az Úr attól, hogy ily dolgot cselekedjem az én urammal, az Úrnak felkentjével, hogy kezemet felemeljem ellene, mert az Úrnak felkentje ő." 1 Sámuel 27,4 Szenvedtél már életedben mások miatt? Voltál már olyan kiszolgáltatott helyzetben, hogy nem tudtál tenni semmit ellene és csak menekültél a másik elől, pedig neked volt igazad? Mit kívántál akkor? Csak azt, hogy megszabadulj végre, vagy mást is? Kívántad-e, hogy végre ő kerüljön a te kezedbe, hogy megmutathasd? Akartál már bosszút állni a kínzódon? Dühített-e annyira, hogy hatalma van feletted, hogy Istenre is megharagudtál? Szerintem nem kell szégyellnünk, ha a válaszunk igen ezekre a kérdésekre. Emberek vagyunk és a kiszolgáltatottság, a megalázottság előhozza ezeket a vágyakat. Vágyat a bosszú iránt, vágyat az igazságszolgáltatás iránt. Csupán az a kérdés, hogyha megadatik a lehetőség, hogyan járunk el?! Ha elolvassuk Dávid és Saul történetét, megdöbbenhetün

Isten nem hagyja el az igazakat

Kép
Gyermek voltam, és már megvénültem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, sem azt, hogy magzata kenyeret kéregetett volna! Zsoltárok könyve 37:25. Ezt én is elmondhatom. Fiatal korom óta  – tényleg nem láttam olyant, aki teljesen Istenre bízta magát, s elhagyottá lett volna. Megnéztem, mit is jelent az, hogy „igaz”. Íme:  akinek igaz ügye van, igazságos, erényes, kegyes ember . Nem arról van itt szó, hogy nem érte próba, betegség, szegénység, meg gond és sok-sok probléma! Hanem azt, hogy nem volt egyedül. Volt mindig VALAKI mellette, aki átsegítette a nehézségen. Nem volt „elhagyatott” állapotban. Olvastam valahol – egy ember közeledni érezte utolsó óráját, és elhívatta a lelkészt, hogy még egyszer beszélgethessen vele egy kicsit. A beteg lánya – mielőtt belépett a lelkész – figyelmeztette, hogy a papa újabban olyan furcsa dolgokat tesz. Például egyszer beszélgetett a mellette levő székhez. A lelkész benyitott. Egy kisimult arcú, megbékélt embert látott, annak e

Kozmikus fogmosás

Kép
„Ó, Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld.” 63. zsoltár 2. verse  Másfél hónapja feleségemmel elmentünk 3 napra Erdélybe, hogy bebarangoljuk a Sziget-hegységet. Előtte körültekintően tájékozódtunk, milyen lesz az időjárás, milyen ruhákat pakoljunk, a túrákon legyen nálunk iránytű, térkép, lámpa (ha esetleg nem érnénk vissza estére a szálláshelyre), síp (feleségem azt olvasta, hogy a medvék nem szeretik a magas éles hangokat [szerencsére nem kellett kipróbálnunk]) és egyéb dolgok. Úgy gondoltuk, tökéletesen előkészültünk. Csak miután már megérkeztünk, vettük észre, hogy nem hoztunk magunkkal se fogkefét, se fogkrémet. A falu boltja már zárva volt, az erdő medvéi pedig nem árultak ilyesmit. Remekül sikerültek a túrák, megnéztük a Menyasszony-fátyla-vízesést (30 m magasról ömlik le a hegyi patak), fölmásztunk a Fehér-kövekhez (1515 m), és fölkapaszkodtunk a Sziget-hegység második legmagasab

Panaszkodás nélkül

Kép
„ Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: ímé a Bíró az ajtó előtt áll. ” (Jakab apostol levele 5. fejezet 9.vers) Egyszer egy fiatalember elhatározta hátat fordít a világ zajának és kolostorba vonul. A trappista szerzetesi rendházat kereste fel, tudva hogy ők némasági fogadalmat tesznek. A szerzetesek befogadták az ifjút, aki annyi engedményt kapott, hogy évente egyszer, két szót szólhatott. Az első év végén, mikor a rendfőnök intett, hogy szólhat, annyit mondott: - Ágy kemény. Mikor egy év múlva ismét szót kapott: - Étel rossz - volt a megjegyzése. Majd a harmadik év végén felállt és azt mondta: - Most elmegyek. Ekkor a rendfőnök így szólt; - Ezt jól teszed, mert mióta itt vagy mást sem tettél csak panaszkodtál! S valóban; olyan könnyű panaszkodni, elégedetlenkedni, hisz a lázongás szelleme oly mélyen belénk van ivódva, hogy sokkal könnyebb hisztizve meghátrálni a kihívások elől és irigykedni azokra, akik erejüket összeszedve elérik

"Körbe vesszük szeretettel"

Kép
„Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van.” Jakab apostol levele 5. fejezet 7-8. verse Csaknem három évvel ezelőtt történt, hogy azt az elhatározást tettük, hogy mi már pedig fügefákat fogunk ültetni a kertünkbe. Nem nagy kertről volt szó ezért alaposan át kellett azt gondolni, hogy hova is ültetjük azt a bizonyos három fügefát. Kiválasztottuk a helyét, és elkezdtem ásni egy gödröt. Majd a másodikat és a harmadikat. A szomszéd kerítésétől pontosan egy méterre ültettük a fákat. Pár nap múlva a szomszéd asszony felháborodva szóvá tette, hogy ezek a fák nagyon rossz helyen vannak, mert ahogy ez fa elkezd nőni, szétrombolja az ő kerítését, majd közölte velem, hogy leszek kedves átültetni. Nem akartam vitatkozni (gondoltam magamban csak most költöztünk ide, jobb meg

A megtartó hit

Kép
"Jézus pedig monda neki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követte Jézust az úton." Márk evangéliuma 10:52   Hányan próbálták elhallgattatni őt durva, kemény szavakkal, de ő annál inkább kiáltozott... (vö. Lukács 18:35-43) Mennyire reménytelennek látszott, hogy a hatalmas tömegben Jézus közelébe kerülhessen, de ő nem adta fel csüggedten... (Máté 9:20-22) Mekkora vágy lehetett benne, hogy – miután gyógyultnak nyilvánították – hazarohanjon szeretteihez, akiket olyan régóta nem látott, de a hála mást diktált... (Luk. 17: 12-19) Milyen fájdalmas lehetett hallani a tanítványok kárhoztató szavait: „Micsoda pazarlás ez!”, de bízott abban, hogy Jézus megérti őt... (Márk 14.3-9)   Megtartó hit az, amikor ellenállásba ütközöl, vádolnak és szidalmaznak, s te mégis kitartasz a bizalomban. Amikor a csüggesztő körülményeknek nem adod át magad, hanem továbbra is csendben bizakodva várod a szabadítást. Amikor – bár nem érted miért engedi meg Is

Nyiss egy új kapcsolat felé!

Kép
„Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek.” Jakab levele 4:7-8 Szörnyű dolgok történtek az elmúlt héten is, és a gonoszságnak még mindig nincs vége. Nem akarom felsorolni a borzalmakat. Nem akarom, hogy a ma reggeli áhítat Sátán munkájáról szóljon. Ezért most, Kedves Olvasó, vegyünk egy egészen másik irányt! Nézzünk Istenre, közeledjünk hozzá, foglalkozzunk ma azzal, amit Ő tett és tesz értünk! Nem tudom, mivel terhelt meg téged az elmúlt hét, nem ismerem a nehézségeidet, a batyud összetételét, de azt tudom, hogy Isten tárt karokkal vár, legyél akármilyen állapotban.  Hát jöjj ma reggel Hozzá minden fájdalmaddal és félelmeddel, és kérj Tőle egy új látásmódot! Kérd Tőle, hogy segítsen neked észrevenni a kézjegyét a mindennapokban! Segítsen meglátni a Jót egy komor, undok hétfőben, amikor ú