Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április 17, 2016

Nemzedékek boldogsága

"A ki az ő tökéletességében jár, igaz ember; boldogok az ő fiai ő utána!" (Károli) "Feddhetetlenül él az igaz, még a fiai is boldogok lesznek." (Újfordítás) Példabeszédek 20,7 A divat és a szokások állandóan változnak, de a családi élet alapvető jellemzői, örömei és bánatai mindig ugyanazok maradnak. Ma is vannak hűtlen férjek és cívódó, zsémbes feleségek. Ma is vannak tisztességes családból származó gyermekek, akiknek félresiklik az élete. A Példabeszédek könyve ma is érvényes és időszerű tanácsokat tartalmaz arról, milyen eszközökkel lehet boldog és szilárd családi életet kialakítani, és melyek azok a tényezők, amelyek meghiúsítják azt.  A Salamon-féle mondások megnyitják az élet dolgaiban járatlanok szemét, a jártasokét pedig még inkább megélesítik. Ahhoz, hogy jobban megértsük, mit jelentenek ezek a szavak: "tökéletesség", "igaz ember", és hogyan lehetnek majd a gyermekeink is "boldogok" és "igazak", olv

A föld sója

Kép
„Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.” Máté 5:13. Egy alkalommal az imaházban a gyerekeknek a só szerepéről beszéltem. Letettem az asztalra egy pohár vizet – ¾-ed részig volt vízzel, egy tojást és egy evőkanálnyi sót. Elmondtam, mennyire fontos szerepe van életünkben a sónak. Tartósít, megóvja az eltett zöldségeket az elromlástól, még a gyógyászatban is felhasználják. Mi is lehetünk sók, segíthetünk társainknak, hogy ne tegyenek rosszat, hogy mindenkiről jót mondjunk, hogy szeretetre méltó magaviseletűek legyünk. Ekkor beletettem a tojást a vízbe, ami azonnal elmerült. Aztán kivettem, elkevertem a vízben a sót, majd így tettem bele a tojást, és az a felszínen maradt. Így áraszthatunk mi is sóhoz hasonló befolyást az emberek között – mondtam nekik. Akinek „sóvá lett az élete” az felemel, segít, bátorítani tud. Nem lenyom, elkedvetlenít. Választhatunk, milyen befoly

Senki sem gondolta

Kép
"Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött." Pál levele a rómaiaknak 8:29 „Ez a huszártiszt olyan szimpatikus fiatalember, hogy a végén még megkedvelteti velem a tudatlanságot.” Nem is gondolnánk, kiről nyilatkozott így 1814-ben egy francia tiszt. Ezt a léha fiatalembert, aki vakmerő katonai akciókkal, előkelő bálok látogatásával és könnyelmű flörtökkel töltötte ifjú katonaéveit, Gróf Széchenyi Istvánnak hívták. Akkoriban senki se gondolta volna, hogy ezt a könnyelmű huszártisztet Kossuth Lajos „a legnagyobb magyarnak” fogja nevezni. Senkinek eszébe nem jutott volna, hogy ez a „tudatlan” katonatiszt pár év múlva a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttében fog vezető szerepet játszani. Senki nem sejtette, hogy ez a gondtalan fiatalember egyszer még a magyar közlekedés fejlesztésén fog fáradozni, amelynek eredményeképpen megindul a dunai gőzhajózás, valamint hajózhatóvá v

Gedeon jelkérése

Kép
„És monda Gedeon az Istennek: Ha csakugyan az én kezem által akarod megszabadítani Izráelt, amiképpen mondottad, Íme egy fürt gyapjat teszek a szérűre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, míg az egész föld száraz leénd: erről megtudom, hogy valóban az én kezem által szabadítod meg Izráelt, amint mondottad. És úgy lőn. Mert mikor másnap reggel felkelt, és megszorítá a gyapjat, harmatot facsart ki a gyapjúból, egy tele csésze vizet. És monda Gedeon az Istennek: Ne gerjedjen fel a te haragod én ellenem, hogy még egyszer szólok. Hadd tegyek kísérletet, kérlek, még egyszer e gyapjúval. Legyen, kérlek, szárazság csak a gyapjún, és harmat az egész földön. És úgy cselekedék Isten azon az éjszakán, és lőn szárazság csak magán a gyapjún, míg az egész földön harmat lőn.” (Bírák könyve 6. fejezet 36-40.vers) A Bibliában a jelkérés általában a hitetlenkedéssel kapcsolódik össze, amint például a mai szakaszból is kiderül. Hiszen az angyal oly világosan kijelentette Gedeonnak Isten t

Kedves Barátom!

Kép
„Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” Máté szerinti evangélium 20. fejezet 28. vers Azon gondolkodtam, hogy az emberek miért töltene olyan sok időt azzal, hogy másokat nézegetnek az interneten? Úgy gondolom, hogy ilyenkor mindenki fontos lehet. Mindenki főnöknek érezheti magát. Elmondhatja valakiről, hogy nem tetszik, vagy kifejezheti tetszését, véleményeket mondhat el a háta mögött, vagy választhatja az online konfrontációt. Mindenki ül a vezetői székbe és csak legyint egyet ha valami nem nyeri el a tetszését. Érdekesek vagyunk. Fiatalt, időset, egyaránt beszippant ez az érzés. (Persze tudom, hogy az olvasók egyike sem ilyen...így szokott ez lenni J ) Ma nehezünkre esik olyan feladatot ellátni, amely úgymond rangon aluli, vagy fizetés nélküli. Jézus azonban semmilyen fizetséget nem vár el, azért az áldozatért, amelyet meghozott az emberért. Amikor az ember végig gondolja az élete értelmét,

A megvetett sarokkő

Kép
„ Erre megkérdezte tőlük Jézus: Sohasem olvastátok az írásokban: Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben.” Máté evangéliuma 21:42 Volt egy gazda, aki szőlőt telepített. Bekerítette, elkészítette a szőlőtaposó helyet, és őrtornyot épített a kertjébe. Azután az egészet bérbe adta gazdálkodóknak, és elutazott egy másik országba. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a bérlőkhöz, hogy hozzák el a termésből neki járó részt. A bérlők azonban megragadták a tulajdonos szolgáit és megverték őket. Volt olyan, akit meg is öltek, megint másokat megköveztek. Ezután a gazda más szolgákat küldött hozzájuk, de a bérlők ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a gazda azt gondolta: „A fiamat talán meg fogják becsülni!” Ezért a saját fiát küldte hozzájuk. Amikor a bérlők meglátták a fiút, azt mondták egymásnak: „Nézzétek, ő a szőlőskert örököse! Gyertek öljük meg, akkor miénk lesz az öröksége!” Ez

Ne hagyd (el)veszni!

Kép
„Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá.” Ézsaiás könyve 58:12 Régen volt... - Mondod magadban, miközben visszagondolsz a kezdetekre, a te történeted kezdetére, ami közted és Isten között íródott. Vagy legalábbis arra a kezdetre, amire emlékszel. Régen volt. Régi az emlék, az érzés, a tűz, ami akkor fellobbant. Akkor minden olyan világos volt, olyan könnyen érezhető, szinte tapintható az Isten jelenléte. Sok idő telt el azóta, hosszú az út, mely odáig visszavezet. Sok dolog történt. És sok dolog változott. Túl sok.  Felépült egy vár a biztos Alapra, egy egész erődrendszer, melynek falait az idő és az élet keményen próbára tette. Talán a repedések csak közelről látszanak. Talán csak "szépséghibák". De az is lehet, hogy itt-ott omladozni kezdett a fal. Vagy talán úgy érzed, minden, ami régen volt, ma már csak romokban hevér, és nem vagy biztos abban, hogy érdeme