Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 14, 2023

Vér-fürdő

Kép
"...akkor Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek." Zsidókhoz írt levél 9:14 Láttál már gyermek arcát tisztára törlő szülőt? Én mindig is fintorral gondoltam arra a jelenetre, amikor egy szülő a gyermeke arcát úgy törölte meg, hogy pl megnyalta az ujját, és az enyhén nedves ujjával letörölte a már oda száradt maszatot. Már szülő vagyok, és tudom, hogy ez egy hatékony módszer, úgyhogy bőszen alkalmazom én is. Rend szerint amikor a gyermekeim összekenik magukat az utcán egy csokoládéval, nem sok más megoldásom van a problémára, mint a papír zsebkendő és a csekély nyál. Azért amikor Jézus áldozatára gondolunk, az nem ennyire visszataszító kép. Kimondjuk, hogy Krisztus vére most tisztára, de végiggondoltad már, hogy milyen lehet vérrel mosakodni? Én lehetőség szerint nem szeretném kipróbálni ezt a képet. Maradok a víznél, ha a fizi

Hatalom

Kép
"Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek." János evangéliuma 1. fejezet 12-13. vers Ha vendégségben járunk valakinél, vannak bizonyos illemszabályok, amelyeket be szoktunk tartani. Ilyenkor általában nem nyúlunk hozzá bármihez a vendéglátó engedélye nélkül. Nem kutatjuk át a hűtőt, ha hirtelen megéhezünk. Nem indulunk el csak úgy felfedezni a lakást, ha a mosdót keressük, hanem megkérjük a házigazdát, hogy mutassa meg nekünk az utat. Lehetőleg nem kritizáljuk a szoba elrendezését, nem helyezzük át a vázát a polcról a dohányzóasztalra csak azért, mert szerintünk ott jobban nézne ki. Persze az ilyen szabályok betartásának mértéke jócskán függ attól is, hogy milyen közeli kapcsolatban állunk vendéglátónkkal. De mégis, vendégként nincs olyan hatalmunk mások otthonában, mint az ott lakó felnőtteknek vagy akár gyermekekne

Krisztus előtt, vagy Krisztus után?

Kép
Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat az uralkodóknak és a felsőbbségnek: engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértők, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Pál levele Tituszhoz 3:1-7 Krisztus előtt és Krisztus után. Ezekkel a szavakkal szoktuk jelölni, hogy időszámításunk melyik szakaszáról beszélünk, hiszen nem mindegy, hogy valami Kr.u

A bűn történelme után

Kép
„Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.” Korinthusbeliekhez írt első levél 15. fejezet 24. vers Nincs többé fájdalom, nincsenek könnyek, eltűnik minden ránc, az öregedésnek, az elmúlásnak semmi nyoma sem marad, nincsenek gyászolók, nincsenek árvák és özvegyek, mert nincs sem temetés sem temető. Nem kell többé kényszerből korán kelni, nincs többé hiábavaló, fáradságos munka, vagy tanulás, nincs a semmiért való görcsös küszködés, nincs kizsákmányolás, nincs elnyomás. Nincsenek fegyverek, nincsenek katasztrófák, nincsenek balesetek, nincs kórház, nem kell orvos, ápoló, lelkész, pszichológus. No és persze nincs többé pénz sem, nincs shoppingolás, mert nincs olyan, hogy enyém és tied, nincs lakás, nincs autó, nincs mobiltelefon, nincs wifi. Új ég és új föld van. A Megváltó teljes valósága és örök közelsége, az angyalok, a feltámadt hithősök, a szeretteink. Felfoghatatlan? Elérhetetlen?

Ajándék

Kép
„Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige.” Példabeszédek könyve 25.fejezet 11.vers Milyen jó érzés lehet beleharapni egy friss, zamatos eperbe. Érezni egy mangó üde ízét. Megízlelni a ropogós almát. Csak írtam róla, de ugye, hogy te is elképzelted? A Biblia gyakran használ gyümölcsöket annak kifejezésére, hogy átadja milyen érzés a kedves szó és a bölcs beszéd. Annak érdekében, hogy szavaink valóban jó célt érjenek, figyelembe kell vegyünk bizonyos szempontokat. Szavaink és tetteink elképesztő hatással vannak a saját és a környezetünk életére is. Minden kimondott szó, legyen az jó vagy rossz, formálja annak kimondóját és   hallgatóját is. Ha igazi értékes és segítő szavakat akarunk használni, akkor figyelembe kell vennünk egy nagyon fontos szempontot… Az időzítés. Egy jól időzített mondat, amely talán nem túl pozitív, kisebb sebet ejt, mintha csak egyszeriből lerohannánk az illetőt a gondolatainkkal, esetleges negatív meglátásainkkal. Természetesen nem aka

Amikor Isten még nem egyenlítette ki a számlád...

Kép
" És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nélkülünk tökéletességre ne jussanak. " Zsidókhoz írt levél 11:39-40. A mai ige, a hithősök fejezetének záróakkordja. Ahogyan a neveket olvasom, felelevenedik előttem Ábel, Noé, Ábrahám, Sára, József , Mózes, Ráháb, Gedeon, Dávid, és Sámuel életének története, akik hitben éltek, hoztak döntéseket és Istenben bízva haladtak előre, szinte semmit sem látva előre, csak bízva Isten ígéreteinek teljesedésében. Sokuknak megadatott átélni Isten ígéreteinek teljesedését, látni kezeinek munkáját, és a mélységek között érezni Isten felemelő karjának érintését.  De szó esik névtelen hősökről is, akik úgy mentek a halálba, hogy nem élhették át (még) a győzelmet, azon remények beteljesédését, amelyet Isten megígért. A mai ige azokról szól, akik szenvedtek hitükért, lelki fájdalmakat és fizikai büntetéseket szenvedtek el, bujdostak, börtönbe zárattak. A

Isten szabadításának éneke

Kép
„…és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid.” A jelenések könyve 15:3-4 Van olyan ének vagy zeneszám, amihez különlegesen kötődsz? Ami meghatározó volt egy életszakaszodban, veled volt, mint egy iránytű, átsegített egy nehézségeken, vagy csak épp nagyon jól leírta azt a lelkiállapotot, amiben voltál. Ami egy másik emberrel való kapcsolatodban sokat jelentett, és talán most is ott muzsikál a füledben. Ami erőt adott, és bár nem te írtad, de mégis elmondta valahogy a történetedet. Úgy gondolom, nem is választhatott volna Isten méltóbb eszközt arra, hogy lezárjon egy fejezetet világunk történelmében, és megnyisson egy újat. Ahogy a Vörös-tengeren való csodálatos átkelés