Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 25, 2012

Kihez mehetnék?

Kép
„Megkérdezte hát a tizenkettőt: „Hát ti nem akartok elmenni?” „Uram - felelte neki Simon Péter -, kihez mehetnénk? Örök élet beszédei vannak nálad. S mi hisszük és tudjuk, hogy Te vagy az Istennek Szentje.” János Evangéliuma 6,67-69 Tettél már fel valaha mindent egy lapra? Volt már úgy, hogy csak egyetlen egy lehetőséged maradt, semmi más, csak a hitnek útja? Csak valami olyan, mint Mózesnek a Vörös tenger partján, hátában az egyiptomi sereggel; vagy éppen itt, a tanítványoknak, mikor teljesen elkötelezték magukat Jézus mellett és már nem maradt visszaút. Mi adhat erőt ahhoz, hogy ekkor lépj? Mi késztethet teljes elkötelezettségre, átadásra? Talán csak az, gondolod, hogy szorult helyzetbe kerültél, hogy már nincs más lehetőséged, mert mindent eljátszottál, mindent megpróbáltál. A kényszerűség azonban kevés. Még ha Isten útján járunk is, ami jó út, ha csak szükségből tesszük és nem önként, hiábavaló és Istennek nem elég. Habár Péter vallástétele csodálatos, hittel tel

Jézus kérdése

Kép
„Monda azért Jézus a tizenkettőnek: Vajon ti is el akartok-e menni? Felele neki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.”  (János evangéliuma 6:67-69) Ez a szakasz úgy kezdődik, hogy Jézust sok korábbi követője elhagyta (lásd: János 6:66). A kívülállók számára úgy tűnt, hogy Jézus, a nagy vallási tanító megbukott, mivel követői elhagyták, más utakat választottak maguknak. Mégis ez a válság nem annyira Jézust, mint inkább az őt elhagyókat érintette. Ez nem Jézus válsága volt, hanem az őt követő tanítványoké. Ekkor Jézus megkérdezte legszűkebb tanítványi körét, a tizenkettőt: „Vajon ti is el akartok-é menni?” Ez egy nagyon lényeges kérdés volt, de ma is az! Sokan, amikor úgy érzik, csalódtak Istenben, hátat fordítanak Neki. Úgy gondolják, joguk van elfordulniuk Istentől. Valóban szabadságukban áll, hogy ezt megtegyék. A kérdés, hogy megéri-e? Péter válasza bennünk

Ismertető jegy

Kép
„Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást; ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.  Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt." János evangéliuma 13:34-35. (Káldi) Ahogy én! Hát hallod, nem kicsi a tét! Hatalmas a kihívás! És mégcsak egy ici-pici ha – sincs ott. Például, ha szeret téged, akkor te is szeresd! Egyszerűen így hangzik: „…ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást!” De hát ez képtelenség! Ő úgy szeretett, hogy vérét, életét adta értem! Én ÍGY nem tudom szeretni a testvéremet! Hát, ki kell józanítsalak: itt nem is erről van szó. Véredet NEM kell adnod, mert azt már Ő odaadta. De! Hogyan is szeretett Ő? Szerette Tamást, holott tudta, hogy csak akkor hisz, ha bizonyítékai vannak. Szerette Mátét, noha mindenki gyűlölte őt kapzsisága miatt. Szerette Zákeust, pedig Mátéhoz hasonló volt életfelfogása. Szerette a bűnös nőt és a samáriai asszonyt, mert tudta, h

Haza...

Kép
„Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.” Zsoltárok könyve 23:6 Haza szeretnél menni, de nem is tudod már hol van. Ott már nem, itt már nem is szeretnéd, amoda meg a világ minden kincséért sem akarnál visszamenni. Haza, ahol jóság és szeretet vesz körül. Haza, ahol senki sem hiányzik az asztaltól. Haza, ahol értékelnek, megbecsülnek, és nem a lábukat törlik beléd. Ide akarsz hazamenni.  Egy nap ez az álmod is teljesülni fog, meglásd. De addig is próbáld meg észrevenni az apró és kevésbé apró dolgokban Isten gondviselését. Hogy van még tető a fejed felett, hogy van, akivel együtt húzzátok ki a következő fizetésig. Hogy van munkád, vannak barátaid, vannak céljaid, még ha egy időre homályba is vesztek, de akkor is ott vannak, és ha úgy fordul az élet, ragyogva lépnek elő a hullámsírból.  Vedd észre, hogy Isten szeret. Hogy az Ő jósága és kegyelme kísér mindenhova. Nem hagy téged soha egyedül, melletted megy az úton

Mit jelent szeretni az Urat?

Kép
„Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.” Mózes 5. könyve 6. fejezet 5-7. vers Szeretni teljes szívből : Ez több, mint puszta szimpátia, vagy viszontszeretet. Hiszen, ha csak azt szeretjük, aki minket szeret, még nem értettük meg Isten szeretetét (Luk.6:32). Mivel szívünk fertőzött a bűnnel, mindig van olyan része, mely nem akar Isten kedvében járni, Neki engedelmeskedni. Így harcol bennünk is állandóan két ’ember’ (Róm.7:19), s törekednünk kell, hogy minden módon (Ige, ima, istentiszteleti alkalmak) Isten győzhessen akkor is, ha nem szívem szerint való dolgokról van szó, például mikor le kell mondani kényelmemről mások javára. Szeretni teljes lélekből : A zsidó bölcsek ezt úgy értelmezték,

Mi történik a halál után?

Kép
"És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban."   Lukács evangéliuma 23,43   III. Sándor orosz cár felesége Marija Fjodorovna   „Minni” – ahogy a cár becézte, egy nagyon jószívű asszony volt. Az egyik nap a férje íróasztalán meglátott egy papírlapot, amire a következő volt írva. „Kegyelem lehetetlen Szibériába küldeni”. A felesége nagyon megsajnálta ezt a szerencsétlen embert, fogta a tollat és egy vesszőt tett be a mondatba „Kegyelem, lehetetlen Szibériába küldeni”. A férfit nem küldték el a „haláltáborba”, egyetlen   jó helyre tett vessző megmentette az életét. A Bibliában nem volt fejezetbeosztás sem írásjel. A fejezetbeosztás   Stephanus Langton canterbury érsektől származik (+1228), aki 1214 körül részekre osztotta a latin Vulgatát. Ahogyan láthattuk egy rossz helyre tett vessző vagy kettőspont is megváltoztathatja egy mondat értelmét. Hogyan tudhatjuk meg, hogy mi az igazság. Egyetlen egy módon. Megnézünk más igehe

Isten szolgája

Kép
„Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz.” Ézsaiás 52:13 „Ki hitte volna?...” Ki gondolta volna a názáreti Jézusról, hogy egyszer a kereszten függ majd a világ megváltójaként? Ki gondolná, hogy hamarosan angyalok seregével tér vissza hatalommal és dicsőséggel? A szerény kezdetekkor csak néhányan ismerték fel a mennyei vezetés és a próféciák alapján, hogy a megszületett kisgyermek nem egy ácsmesternek és fiatal jegyesének a gyermeke, hanem Isten megváltói tervének rendkívüli csodája. A Szentháromság egyik személye „megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Filippi 2:7-8).  – írja Pál az egyik legszebb „Krisztus-himnuszban” azt a felfoghatatlan szeretetet, melyet az Istenből lett szolga kinyilvánított. Ezek után így folytatja: „Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a n

Az én szeretett Fiam

Kép
„Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” Lukács evangéliuma 3:21-22 Egy lovagi tornával kezdődött minden. Látta az úton poroszkálva, hogy mindenki arrafelé tart. Megszállt egy fogadóban, és egyre csak az motoszkált a fejében, hogy ő is szerencsét próbálhatna. Sir Duncan, a magas, egy nincstelen kóbor lovag. De ha nyerni tudna ezen, nem kell több, csak egy győzelem, azzal nevet és munkát szerezhetne magának. Csak egy győzelem.  Nevesebbnél nevesebb családok sarjai csaptak össze, ő pedig várt, hogy rá kerüljön a sor, valamikor a torna kevésbé rangosabb idejében neki is jut majd hely arra, hogy megmutassa erejét, és győzzön. Csak azt a bábos lányt ne látta volna. Nem is a lányt, hanem a játékát a régi regékről. De az események sodrásában nem volt megállás, és v