Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október 22, 2023

Az örök élet titka

Kép
Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Pál második levele Timóteushoz 1:10 A mitológiák tele vannak olyan különleges eszközökkel, vagy mitológikus lényekkel, amik valamilyen formában halhatatlanságot adnak. A római mondavilágban Auróra istennő Titóniusznak adta az örök életet, de az örök fiatalságot nem. Mivel az öreg Titóniusz ezt szóvá tette, Auróra tücsökké változtatta. A görögöknél egy nektár felelt az örök életért. Az Artúr-mondakör fontos eleme a Szent Grál, amibe felfogták Jézus vérét, szintén örök életet kölcsönöz annak, aki iszik belőle. Minden mitológiában jelen van az örök élet, és annak valamilyen forrása, amit az ember borzasztó küzdelmeken keresztül érhet el. Szomorú a dologban, hogy mind a mai napig azért küzdünk, hogy valahogy elérjük. Olyan távolinak és megfoghatatlannak érezzük, hogy minden erőnkkel azon vagyunk, hogy elérjük. Próbálun

Nem csak alkatrészgarancia!

Kép
Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel! Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 4:16-18 Tini koromban az egyik kedvenc filmem a Ghost volt. A cselekményt arra a feltételezésre alapozták, hogy az ember halála után a lelke tovább él. Szintén fiatalon olvastam ezoterikus könyveket, később keresztény könyveket is, és majdnem mindegyikben, amelyikben szó volt a halálról, ugyanezzel a meggyőződéssel találkoztam: a test meghal ugyan, de a lélek tovább él, és a világnézettől függően történik vele ez vagy az. A mosógépünk elején van egy matrica: 10 év alkatrész garancia! Amikor vettük a gépet, megkérdeztük az eladót, hogy mit jelent ez. Azt mondta, hogy a gyártó bizonyos alkatrészek

Ezt hirdesd!

Kép
Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdesd! Ints és feddj teljes határozottsággal: senki meg ne vessen téged! Pál levele Tituszhoz 2:11-15 Hallottál már a "lekvár kísérletről"? 2000-ben az amerikai Columbia és Stanford egyetemek kutatói, Sheena Iyengar és Mark Lepper egy érdekes szociológiai kísérletet végeztek, amivel a kereslet és a kínálat összefüggését szerették volna jobban megismerni. Az ötlet a következő volt: Egy termelői piacon felállítottak egy standot, amin különféle lekvárokat árultak: alapesetben huszonnégy különböző fajtát, – volt köztük eper és málna, ba

Az Úr és az igazság

Kép
„Mert az Úr igaz; igazságot szeret, az igazak látják az ő orcáját.”  11. Zsoltár 7. vers Sokan azt mondják: Az Isten nem igazságos! Mert, ha igazságos lenne, akkor nem engedné, hogy ennyi nyomorúság legyen e földön. Akkor nem hagyná, hogy ártatlan emberek szenvedjenek, akkor megbüntetné azokat, akik becsapják és kizsákmányolják a másikat. Akkor nem lenne gazdag és szegény, akkor nem lenne betegség és elmúlás. Akkor mindenki azt kapná, amit megérdemel. S mit mondok erre én? Igen. Az Isten nem igazságos! Ha igazságos, lenne és azt kapnám, amit a hibáimért, a trehányságomért, a lustaságomért, a sokszor bántó szavaimért és a durva magatartásomért érdemlek, akkor nem az Ő ártatlan Fiának, Jézusnak kellett volna szenvednie és meghalnia a kereszten, hanem nekem. Mert hol igazságos az, hogy Ő, aki mindenkit szeretett, aki mindenkin folyton csak segített, aki sohasem hazudott, aki nem volt önző, akinek az egész élete tiszta volt, hogy Ő miattam és helyettem kapjon büntetést. Biz

Szeretsz várni?

Kép
„Ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok! Mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg.” Thesszalonikai első levél 5.fejezet 1-7.vers A várakozás életünk egyik fő alkotóeleme. Várjuk, hogy reggel legyen, várjuk a munkaidő végét, várjuk az ebédet, várjuk, hogy megjöjjön a fizetés, várjuk a nyaralást, várjuk a gyerekeket, majd az unokákat, várjuk, hogy elköltözzünk, várjuk a ház felújítást, várjuk, hogy elkészüljön a süti, váru

Kudarcból győzelem

Kép
"Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai!" Pál levele a rómaiakhoz 11:33 Hajlamos vagyok arra, hogy zokon vegyem, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan elképzeltem. Néha felháborodom, és dühös leszek, időnként pedig kétségbeesem, aggódom és reménytelennek látom a helyzetet. Pedig általában rövid időn belül megláthatom, hogy Isten ott áll a háttérben, és kezében tartja az eseményeket. Ahogyan a Biblia fogalmazza: „elforgatja” a dolgokat, és javunkra fordítja a számunkra negatív eseményeket is (vö. 1Mózes 50.20 ; Zsoltár 33.10 ; Róma 8.28 ). Számomra átláthatatlan, követhetetlen és csodálatos az, ahogyan Isten jót és rosszat egyaránt beépít üdvözítő terveibe, és mindent (szó szerint mindent!) felhasznál megmentésünk, átformálásunk érdekében. Nekem kudarcnak tűnik, ő győzelmet formál belőle. Terveit évek, évtizedek alatt valósítja meg. Türelmes, nem siet, nem kapkod. Tőlem pedig az

Jóétvágyat!

Kép
„Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, ho gy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: Ültessétek le az embereket! Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezren. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba! Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek.” János evangéliuma 6:5-13 Fülöp hiába osztott és szo