Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február 13, 2011

Felmérni a végtelent

Kép
„Ez a mi mostani, könnyű szenvedésünk ugyanis a dicsőségnek igen nagy, örök mértékét szerzi meg nekünk, ha nem a látható dolgokra figyelünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ami látható, az ideigvaló, ami pedig láthatatlan, az örökkévaló.” 2 Kor 4:17-18 Amikor középiskolás voltam fizikaórán a tanárom, a csillagokról mesélve, a végtelenről beszélt. „Lehetetlen elképzelni a végest, mert a világegyetem végtelen.” – mondta. „Minden csillag után, van egy következő és még egy, és még egy. A csillagok csillaghalmazokat alkotnak, minden csillaghalmaz pedig egy galaxist alkot. Minden galaxis mögött van egy másik galaxis. Nem tudjuk megérteni, hogy ennek a sornak egyszer vége lenne, mert ha így is lenne, fel kell tennünk a kérdést: Mi van a vég után?” Osztálytársaimmal tovább beszélve a témát az időről gondolkodtunk. Ha a tér végtelen, az időnek is annak kell lennie, mert mindig volt azelőtt, és lesz azután. A jelen pedig mindig csak egyetlen pillanat, amit megélve azonnal múlttá válik. Persze is

Isten csodatévő hatalma

Kép
„Aki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csudákat, amiknek száma nincsen.” Jób 5:9. Egy személyt többféle szempontból nézhetünk. Vegyük például Kovács Efraimot. Nézhetjük őt, mint férfit, mint férjet, mint munkaerőt, vizsgálhatjuk őt az egészség szempontjából is. Istent a Biblia többféle szempontból mutatja be. Ma, egy olyan személyként áll előttünk, Aki akkor, és olyan csodát tesz, amilyent csak akar. Akkor miért nincsenek ma csodák? Mert talán nem is gondoltunk rá, hogy szerető Atyánk erre is képes. Kérjük Őt, hogy tegyen csodát életünkben. Aztán figyeljünk! Lehet, hogy nem ott, nem akkor és nem úgy tesz csodát, ahogy mi elképzeltük – de meglepődünk kreativitásán!
Kép
Szeme fénye vagyok " Mert így szól a Seregeknek Ura: dicsőség után küldött engem a pogányokhoz, akik fosztogatnak titeket, mert aki titeket bánt, az ő szeme fényét bántja " Zakariás próféta könyve 2:8 Azt hiszem te is meg én is kaptunk már pofonokat az élettől, a másiktól és ejtettek már úgy pofára, hogy nem tudunk kimászni belőle. Az igazságtalanság, rágalmazás és rossz gondolatok megfertőzik világunkat, és minket is, akik benne élünk. És bizony, valamikor úgy gondoljunk kegyes vallásos életünkben, hogy ez az Isten akarata, ezért meg azért engedi meg, nem állítja le, mert a próbák erősebbé tesznek... Ma reggel inkább abban hiszek, hogy Isten nem nézi jó szemmel, ha én másokat bántok. Vagy azt, ha engem bántanak. Sőt az ördögtől származik minden rossz és egyszer keményen megfizet érte! Persze nem én, hanem az Isten fogja tenni helyre ezt a dolgot. Isten nem tud másként tenni, mint szeretni. Istentől nem jöhet a rossz, amit ma reggel, vagy a mai napon meg-és át fogsz élni! Ist

Gyümölcstermésre kiválasztottak

Kép
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.” (János evangéliuma 15. fejezet 16-17. vers) Egész életünk választások sorozata; Milyen ruhát vegyek ma fel? Mit főzzek? Mit vegyek a gyerek születésnapjára? Milyen mobiltelefont vásároljak? Melyik szerelőhöz vigyem a kocsit? A válasz nem kérdés; Válaszd mindig a legszebbet, a legjobbat, a tökéleteset vagy az olcsóbbat! De hogyan választ Isten? A feladat: elmenni és bemutatni Őt hamisítatlanul a környezetünknek. Reményt adni, ahol reménytelenség van; vigasztalást, ahol könnyek hullnak; szeretni, ahogy Ő szeret. Ismerve a feladatot, te bizalmat szavaznál magadnak? Jézus választása ellene mond emberi logikánknak; hiszen nem az előkelő rétegből, nem a gazdagok, nem a nagy filozófusok közül választott. És nem

Ketten - egy akaraton!

Kép
„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” Mt.18,19-20. Volt már úgy, hogy szerettél volna elmenekülni egy lakatlan szigetre, ahol senki sem lát, senki sem hall, senki sem szól hozzád? Érezted már úgy, hogy igazságtalan ez a világ, mindenki ellened van, félre magyarázzák szándékaidat, eleged van az emberekből? Talán néha megkísértett már az a gondolat, hogy legjobb lenne egyedül végig csinálnod dolgokat, mert akkor nem szól bele senki, nem kell alkalmazkodnod a másikhoz…. Mégis, ebben az Igében Jézus a közösség áldásáról beszél. „Nem jó az embernek egyedül lenni….!” Isten társa s lényekké teremtett bennünket. Azt akarja, hogy ne magányosan éljünk a magunk törvényei szerint, hanem egymás mellett, közösségben a másikkal. Kereszténynek lenni nem más, mint meglátni a másik embert. Észrevenni a szükség

Miért pont én?

Kép
„ Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az ÚR, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az ÚR erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, a fáraónak kezéből. ” Mózes 5. könyve 7:7-8 „Mért pont én?” – tesszük fel a kérdést ha valami baj, de akkor is ha valami megtiszteltetés ér. Miért és mire választ ki Isten egyes embereket, vagy emberek egy csoportját? Mai Igénk hátterében az a ki nem mondott kérdés van, hogy Isten miért éppen Izrael választotta ki arra, hogy szent népe legyen. Miért is? Mert így döntött. Mert kiválasztott néhány embert, akinek szavát adta, hogy utódai lesznek a népe és Ő tartja a szavát. Izrael  nem a jósága, kiválósága, nagysága miatt került ebbe a kiváltságos helyzetbe. Sőt, azt láthatjuk, hogy még a sorozatos hűtlenségük el

Ez az egyetlen dolgod

Kép
"Az írástudó ezt mondta neki: Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más; és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük felebarátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő- és véresáldozatnál." Márk 12:32-33 Mondd, mi értelme van ennek? Mi értelme ezredjére is felállni, és újrakezdeni, ha elbuktál? Mi értelme van még mindig hittel és bizalommal tekinteni a holnap elé, mi értelme van reménykedni abban, hogy lesz és van megoldás? Mi értelme van mosolyogni arra, aki tegnap még arcul ütött, és mi értelme van a megbocsátásnak? Mi értelme van adni, amikor mások csak elvenni akarnak? Mi értelme van a jónak, amikor annyi a gonosz körülöttünk? Tudod, ez csak rajtad múlik. Rajtad múlik, hogy lesz-e értelme, vagy sem. Egy egyszerű döntés áll előtted, amin múlik a történet folytatása. Egy egyszerű döntést kell meghoznod ma és minden új nap reggelén, mégpedig azt, hogy szeretni fogsz! Isten azt kéri