Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 27, 2011

Egy igazságos döntés ára

Kép
„Az ÚR félelme tiszta, megmarad örökké. Az ÚR döntései igazak, mindenben igazságosak” Zsoltár 19,9 MBT Itt a december, közeleg az ünnep, de miről is szól? A karácsony a szeretet ünnepe, de vajon kinek a szeretetét ünnepeljük? Gyerekként azt gondoltam, a szüleinkét, mert ők azok, akik szeretnek minket, áldozatokat hoznak értünk és ilyenkor ajándékot adnak nekünk, gyerekeknek. Ennek következtében talán másokban is, nemcsak bennem, kialakulhatott az a jogtalan érzés, hogy ez a természetes. Később azt gondoltam, hogy a karácsony a család ünnepe. Azt ünnepeljük, hogy egymást szeretjük és tiszteljük. Azt, hogy összetartó család vagyunk, akik minden körülmények között számíthatunk egymásra. Ezt háláljuk meg azzal, hogy ajándékokat veszünk egymásnak. De vajon eszünkbe jut-e a vásárlási láz közepette a legnagyobb ajándék, amit az egész emberiség kapott? Mert elvileg erről szól a karácsony. Istenről tudjuk, hogy minden körülmények között igazságosan dönt. Több ezer évvel ezelőtt úgy döntött,

A mélységből felemelő Úr

Kép
"Lejött a magasból, megragadott, és kimentett a mély habokból." 2Sámuel 22:17. Dávid megjárta a mélységek útját. Persze – mondhatod – a Te próbád az igen! Az tényleg hatalmas! Elhiszem. Mindenki a maga gondjait látja hegyeknek. Engedd meg, hogy ma reggel egy éneket küldjek neked. Ha tudod a dallamát, énekeld el velem. Engedd, hogy mire a végére érsz, megérinthessen a feléd lenyúló kéz! A nagy mélységből szüntelen Hozzád kiáltok, Istenem, Haláltól mentsd meg lelkemet, Fogadj be engemet! Amint vagyok, jövök, Amint vagyok, jövök, Fiad érettem ontott vért, Fogadj be Jézusért! A bűn sarában élve lenn, A jóra lelkem képtelen, Fogadd be gyenge gyermeked, Fogadj be engemet! Amint vagyok, jövök. Amint vagyok, jövök, Fiad érettem ontott vért, Fogadj be Jézusért! A bátorságom gyávaság, A bölcsességem kábaság, Más nem segíthet, ha Te nem, Fogadj be, Istenem! Amint vagyok, jövök. Amint vagyok, jövök, Fiad érettem ontott vért, Fogadj be Jézusért! Az életem, üres, sz

A jó Pásztor

Kép
"Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem." János evangéliuma 10:14 A Pásztor név szerint ismeri az Övéit. Ő alkotta őket. Ádámtól az összes embernek született emberi lényről tud mindent - többet, mint mi magunkról. Jézus eljövetelekor az üdvözültek egyikének sem kell Jézusnak bemutatkoznia, mert Jézus minden egyes gyermekét név szerint ismeri - a megszámlálhatatlan sokaságban, hatezer év megváltottait figyelembe véve, ez nem kis teljesítmény. De a Teremtőnek ez semmi. Az már nagyobb esemény, hogy Jézust ismerik a megváltottak, pedig egy elátkozott bolygón - ahonnan a bűn száműzte Istent - kellett élniük. Amikor a bűn megfosztotta Istent a tereptől, amelyben Ő szabja a törvényeket az emberiség egészének, akkor Isten választott egy népet, akiken keresztül mégis megtaníthatja az életbenmaradáshoz szükséges törvényeket az egész emberiségnek. Izrael leszármazottainak az elsődleges dolguk lett volna az isteni törvényekre megtanítani az egész vilá

A szem a lélek tükre

Kép
„A testnek lámpása a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét.” (Lukács evangéliuma 11. fejezet 34. vers) Két ember ül egymás mellett egy padon a parkban. Gyönyörűen süt a nap. Az egyik behunyja szemét és élvezi a meleg sugarakat, a másik felteszi a napszemüvegét, mert bántja a fény. Két ember ül egymás mellett egy padon a parkban. Az egyik nézi, ahogy a szellő lengeti a faleveleket, a rigókat, melyek ugrálnak a zöld gyepen. A másik előveszi notebookját és játszik, hogy unalmát elűzze. Két ember ül egymás mellett egy padon a parkban. Egy anyuka tolja babakocsiban síró gyermekét. Az egyik rámosolyog a babára, míg a másik mp3 lejátszóját dugja fülébe. Egy pad. Két ember. Egy környezet. Két világ. Hogy van az, hogy bár ugyanabban a környezetben ugyanazt nézzük és mégis, ahányan vagyunk, annyiféle világot látunk? Mi a titka annak, hogy a szemünk ugyanazokat az információkat, jeleket juttatja el az agyunkba, még

Elragadtatás harsonával

Kép
„Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;  Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. „ 1 Thess. 4,16-17 Hosszú ködös, szmogos idő után tegnap ragyogó napsütésre ébredtünk. A madarak ismét csiripeltek, a hőmérséklet rohamosan emelkedett. Jó volt sétálni a tavaszias időben. Egy kicsit a menny előízét érezhettük. Jézus nemsokára eljön érettünk és egy olyan országba visz el, ahol örök boldogság vár ránk. Pál apostol olyan szépen, egyszerűen leírja ezt a jelenetet. „Mert maga az Úr ….”   Nem egy UFO, nem egy titokzatos lény fog eljönni értünk, hanem maga Jézus Krisztus, a barátunk a megmentőnk a megváltónk jön el, hogy elvigyen bennünket erről a bűnnel szennyezett földről.  Hogyan fog ez megtörténni? Jézust a távolból, mint egy felhőt fogjuk látni, ahogy egyr

Szív és száj

Kép
" A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. " Lukács evangéliuma 6:45 Ide kívánkozik a Jakab leveléből vett gondolat: " Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. " (Jakab 3:2) Az is igaz, hogy cselekedeteink alapján ítél meg Isten, de ha jól belegondolunk a beszéd is valahogy ide tartozik. Ravasz László ezt írja: " Van olyan beszéd is, mely nem szereplés, hanem az életnek nagy áldott cselekedete. "   Jézus beszéde ilyen volt. Nem csak üzenete volt, hanem erővel, hatalommal tisztán szólt. Úgy, hogy még az ellenségei is csak hallgattak mellette. Mai szavai leleplezik álszentségünket, és kimondja a valóságot: szívünkben nemcsak kincsek, hanem sok szemét is van. Szavainkkal sokszor körbeszemeteljük magunkat, és még csak fel sem tűnik.  Mai igénk

Mert az Úr itt van közel...

Kép
„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére...” Pál levele a rómaiakhoz 1:16 „Szól a gyenge: hős vagyok./A szegény nagy kincsre lel,/Felkiált a vak, hogy lát,/mert az Úr itt jár közel. [...] A folyóvíz elborít,/minden bűnöm mélybe száll,/És a Mennyből új jövő,/örök élet árad rám. [...] Mert az Úr szava erős,/irgalma nem múlik el,/Az út végén vár reám,/és gyengéden átölel.” Füledben csengenek az ének szavai, és szívedben különleges érzések gyülekeznek. A hála keveredik a szabadsággal, az imádattal és a reménnyel. Isten fantasztikus, Isten kegyelmes, Isten megváltott! Ez teljesen átformálta az életedet. Ő elvette mindazt a rosszat, ami lenyomott, megbélyegzett, vagy nem engedte, hogy hozzá kiálts. Ő adott új életet, új lehetőséget, és az Ő igazságát a te botlásaid helyébe. Az Ő ereje ez, ami által lehet örök életed. Hát mondd el másoknak is, mit tett érted Isten! Mondd el másoknak, hogyan találkoztál vele! Közvetítsd e legnagyobb remény