Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 13, 2022

Megbízható forrás

Kép
“Ha pedig egy próféta békességről prófétál, akkor a prófétai ige beteljesedésekor majd kiderül, hogy valóban az Úr küldte-e azt a prófétát.” Jeremiás próféta könyve 28:9 Gyerekként sokat játszottunk postás játékot. Ez abból állt, hogy sorba álltunk, és a sor elején lévő valamilyen üzenetet küldött a végén lévő személynek, és a postásokon keresztül kellett eljusson az üzenet minél pontosabban. Általában persze a végére teljesen más lett a szöveg mint eredetileg. Ilyenkor jót kacagtunk, mert néha elég szürreális üzenetek jöttek ki a végén. A valóságban ez már nem olyan vicces. Képzeld el a következő szituációt: A főnököd üzen neked, hogy másnap annak ellenére, hogy szabadnapos vagy, szeretne megkérni, hogy menj be őt helyettesíteni, mert a felesége kórházba került, de cserébe bónuszt kapsz. Összetett üzenet. Mivel siet, egy kollégát kér meg, hogy szóljon neked. A kolléga sem bővelkedik időben, úgyhogy ő is csak továbbadja az üzenetet és ez így megy sok emberen keresztül. Mire hozzád elju

Ne félj!

Kép
  “Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.” Józsué könyve 1. fejezet 9. vers A gyermek Józsué Egyiptomban született rabszolgának, rabszolgák gyermekeként. Volt mitől félnie. Félt a sötétben. Félt, ha egyedül volt. Megtanították félni a vadállatoktól, a kígyómarástól, a homokvihartól, az egyiptomiaktól. Amikor elég idős lett ahhoz, hogy munkára fogják, megtanult félni a hajcsárok ostorától, a tűző napsütéstől. Felnőttként félhetett a vízhiánytól, a fertőző betegségektől. Majd megjelent egy Mózes nevű férfi, és Józsué, a teljes rabszolga néppel együtt követte őt a pusztába. Itt félhetett az egyiptomiak haragjától, a fagy- és éhhaláltól, a harcos amálekitáktól. Félt attól, hogy Mózes vagy Isten egyedül hagyja a népet a sivatagban. Félt akkor, amikor tizenkettedmagával kikémlelte az ígéret földjét, amit óriás népek laktak. Józsué félt, amikor Mózes meghalt, és rá hagyta a nép vezetésének felelősségé

Az idő és a bölcs szív

Kép
Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Zsoltárok könyve 90:12 C.S. Lewis Transzponálás című esszéjében egy nagyon szemléletes képet fest nekünk: egy nap belépett a kertben álló sötét szerszámos bódéba, és a réseken beszűrődő fényt szemlélte. Először a fénynyalábot vette észre, és ahogy a sugár útját szemlélte, meglátta a levegőben táncoló porszemeket, a repkedő bogarakat és magát a fényt. Ahogy azonban a fény útját követte, meglátta azt is, hogy honnan érkezik: a lyukon keresztül észrevette a bódé fölött magasló fák zöldellő leveleinek táncát, és a 150 milló kilométerrel a feje fölött világító napot is. Nem mindegy, hogy a fénysugarat, vagy a fény forrását tekintjük — esetleg a szerszámokat, melyekre a fény vetül. A napokat is többféleképpen számolhatjuk. Számolhatjuk úgy, mint aki csak a fénycsóvát látja: érzi, tapasztalja, számon tartja a napok múlását, ám ezt csak önmagáért teszi, semmi más haszna nincs belőle, csupán az, hogy látja, ahogy a napok, hetek, hón

Erkölcsi tanítás

Kép
  „Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.”   ( Példabeszédek könyve 4. fejezet 13. vers )   FIGYELEM! Az alábbi sorok alkalmasak a langymeleg laodíceai nyugalom megzavarására, ezért csak erős idegzetű farizeusoknak és írástudóknak ajánlom! Szájkarate gyakorlatok kezdőknek és haladóknak: (kiválóan alkalmazhatóak egyházi összejövetelek (istentisztelet, bibliakör, imaóra, stb.) esetén, gyülekezeti tisztviselő választáskor, illetve bárminemű szolgálat elhárítására) 1. gyakorlat Mély levegő, kicsit benntart, majd amilyen hangosan és hosszan csak lehet: Fúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúj! Ezt ismételjük meg 5-ször. 2. gyakorlat Szájat ellazít, majd pörgősen: Ezt nem így kell! Ezt nem így kell! Ezt nem így kell! Ezt nem így kell! A kezdők mondogathatják azt is, hogy; Úgysem sikerül! Úgysem sikerül! Úgysem sikerül! Úgysem sikerül! Ezt is 5-ször megismételjük. 3. gyakorlat Szemöldök összehúz és minél arrogánsabban: Micsoda!? Nekem

Takarítás odabent

Kép
„Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.” Korinthusi második levél 7. rész 10.vers Létezhet, hogy a szomorúság jó? A Biblia két fajta szomorúságot különböztet meg. Elsősorban van az Isten szerinti és másodsorban a „világ”szerinti. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy az Isten szerinti szomorúság alatt mit érthetünk? Isten szokott szomorú lenni és az hasonlít a mi szomorúságunkhoz vagy esetleg Isten okozza a mi szomorúságunkat? Utóbbi erős kijelentés, de némileg erről lehet szó. Biztos ismered az érzést, amikor leesik egy hatalmas teher a válladról és már nem vagy frusztrált, ideges esetleg szomorú. A megkönnyebbülés szinte kézzelfogható és látod magadon a változást, hogy valami rossznak végre vége van. A rossz időszakok kétségkívül az élet velejárói és a jó hír az, hogy Isten ezt is fel tudja használni! Kevés olyan ember van, aki önszántából választaná a szomorúságot vagy a fájdalmat és m

Országok sorsa

Kép
" Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti. Mert egyenesek az ÚR útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk." Hóseás próféta könyve 14. fejezet 10. verse A mai időkben egyre többet gondolok arra, hogy az én Istenem - akit személyesen ismerek -, aki megkeresett engem - az egész világ Ura. Nem csupán emberek személyes sorsával, de népek, országok jövőjével is törődik, és ez jó, mert mutatja, milyen nagy is az Ő irgalmassága, kegyelme az emberekhez. Azért is jó, mert mindannyiunk sorsa annak a népnek, országnak jövőjétől is függ, amelynek gyermekei vagyunk. Maga a Szentírás is figyelmeztet bennünket arra, hogy hívő emberként munkálkodjunk azoknak az embereknek a jobb létén (az ország, a település, a város, a falu, a szomszédság jobblétén), akik között élünk. Mert mindez identitásunkat is meghatározza. Ahogy a dalszöveg is mondja: "Magyar vagyok, Magyarnak születtem, Magyar földön Magyar ember lettem, a múltunkat cipelem a vállamon, de Magyar vagyo

Vigyázz, túl gyorsan mész!

Kép
„De nem kell sietve vonulnotok, futva menekülnötök, mert az Úr jár előttetek, és Izráel Istene lesz mögöttetek is.” Ézsaiás könyve 52:12 Milyen szuperképességet választanál magadnak, ha megtehetnéd? Gyerekkoromban én repülni szerettem volna, valamint azt, hogy tudjak a víz alatt is levegőt venni. Álmomban az utóbbi sokszor teljesült is, és olyan jó volt ezt megtapasztalni. Van, aki láthatatlanná szeretne válni, vagy hogy emberfeletti erővel bírjon, esetleg mások gondolatában legyen képes olvasni, tüzet/jeget/vizet/stb tudjon varázsolni, át tudjon változni valami/valaki mássá vagy fénysebességgel tudjon mozogni. Nekem nagyon tetszenek a szuperhős filmekből azok a jelenetek, amikor a kamera a gyorsasággal megáldott karakter szemszögéből rögzíti a dolgokat. Minden olyan, mintha szinte állna, annyira lassú, ő pedig gyakorlatilag normál tempóban cselekszik, aztán hirtelen visszalépünk az átlagember nézőpontjába, a dolgok pedig a pillanat törtrésze alatt nagyon furcsa, vagy épp vicces