Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 30, 2021

Az Úr hatalmas!

Kép
“Uralkodik az Úr! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget! Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. Tűz jár előtte, és megemészti ellenségeit mindenütt. Villámai bevilágítják a földkerekséget, látja ezt a föld, és megremeg. Viaszként olvadnak meg a hegyek az Úr előtt, az egész föld Ura előtt. Az egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét.” Zsoltárok könyve 97. fejezet 1-6. vers Mit gondolnál Istenről, ha csak ezt a pár sort ismernéd? Tegyük fel, hogy minden Biblia elégett, és pusztán egy fecni maradt meg belőle, amin ez a kis szakasz található. Elég lenne, hogy megismerd Istent? Nyilván nem arra, hogy tökéletesen megismerd, arra a Biblia a maga több ezer oldalával sem elég, de azért elég jó képet kapsz róla. Bármennyire is úgy tűnik, ennek a szakasznak nem áll szándékában megfélemlíteni bennünket. Ez itt egy csodálatos teremtő és fenntartó Istenről szól. Amikor egy korabeli ember hallotta ezeket a szavakat, akkor eszébe jutottak Izrael történetének cso

Szabadító, védelmező Isten

Kép
„ De nekem az Úr a váram, Istenem az oltalmam és kősziklám. “ Zsoltárok könyve 94:22 Amikor felhajtottam az M0-ra, egy egészen különleges látvány tárult a szemem elé: egy nagy teherautó kerék, ahogyan épp felém gurul. A következő töredék másodpercet nagyon lassan éltem meg, mint egy lassított felvételt. Hála Istennek, a végén hihetetlen szerencsés módon a kerék végül nem a kocsinak ment neki, hanem épp mellette suhant el. Fellélegezhettem. A következő pillanatban újra felgyorsult minden, és szemembe világított három féklámpa, ugyanis az előttem haladó sokkot kapott és a sávjában egyszerűen megállt, talán a tükörből figyelve, hová fog csapódni a teherautó kerék. Csak annyi időm maradt, hogy félrerántsam a kormányt, és a következő pillanatban elveszítettem az uralmat az autó felett, és keresztbe-kasba szlalomoztam az elválasztó korlát nélküli M0-s autópályán egészen a túlsó sáv árkáig, ahol a kocsi végre megállt. Máig sem tudom, hogyan lehetséges, hogy nem borult fel a jó öreg Wartbur

A Király és az ő Királysága

Kép
"A Felséges szentjeinek a népéé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma, hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd és neki engedelmeskedik minden hatalom."  Dániel próféta könyve 7. fejezet 27. vers Scot McKnight szerint a Biblia nem más, mint "a Király és az ő Királyságának története". A Szentírás minden lapja abban a szellemben íródott, hogy van egy király (Isten) aki elveszítette a királyságát, ám mindent megtesz azért, hogy azt visszaszerezze, annak minden lakójával együtt. Minden bibliai történet azért íródott le, hogy lássuk, hogyan haladnak az események tökéletességtől pusztulásig, és pusztulástól újjáteremtésig, és ez a folyamat magába foglalja a mi személyünket is. Te hol kapcsolódsz be "a Király és az ő Királyságának történetébe"? Tudnál mesélni. Talán a te életed is eljutott a tökéletességből a pusztulásba, és megérezted az újjáteremtés szükségességét. Vagy lehet, hogy mindig is pusztulás vett körül, de n

Építkezés előtt

Kép
  „Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.” ( Példabeszédek könyve 24 . fejezet 3 .vers ) Házépítés? Pofon egyszerű. Veszel egy kis földet, ásol rá egy gödröt, kiöntöd betonnal és kész az alap; szerzel téglát, egymásra dobálod, megvannak a falak, fogsz néhány gerendát, deszkát, lécet, összeszegeled és pikkpakk ott a tetőszerkezet, amire mehet is a cserép, aztán jöhetnek a csövek, vezetékek, vagy? Ajaj! Lehet, mégiscsak kellett volna valami terv, netán szakember! Bár még sosem építettem önállóan házat, de jó pár felújításban már volt részem, és tapasztaltam, hogy az ilyen ötletszerűen, kapkodva összetákolt dolgok javítgatása sokkal idő és költségigényesebb, mintha tervszerűen nulláról kezdenénk.   Ám, Bibliában a ház és a házépítés képe több, mint egy építmény   felhúzása. Mint szimbólum legtöbbször a saját családot, a gyermekeket, a háznépet jelöli, aztán a tágabb közösséget, Isten népét, az egyházat. Pál apostol pedig a testünkről mondja, hogy a

A nagy titok!

Kép
„Az én Uram, az Úr semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak.” Ámosz könyve 3.fejezet 7.vers   Gyerekként oda és vissza voltam Egyiptomért. Lenyűgözött, illetve még most is lenyűgöz a kultúra, a történelme, a fáraók, a piramisok és persze ezen dolgok összes titka és rejtélye. Anno a hieroglifák megfejtése hatalmas cél volt számomra. Aztán bánatomra rájöttem, hogy már valaki gyorsabb volt és új célt kellett találnom. Ahogy teltek az évek a rejtélyek, rejtvények és titkok megfejtése utáni vágy nem apadt, sőt, egyre erősebb lett és kicsit tovább haladtam Egyiptom elveszett kincsein és egy másik, sokkal nagyobb titkot akartam megfejteni. A nagy titkot, hogy mikor fog Jézus újra eljönni. Ahogy telnek az évek egyre jobban várom ennek a titoknak a beteljesedését. Olyan ez (legalábbis számomra), mint amikor a szüleim a nyári szünet idejére a nagyszüleimhez vittek nyaralni pár hétre. Ez elég nagy távolságot jelentett és volt olyan nyár, amikor kifejezet

Látod-e azt, amit más nem lát?

Kép
 "Látják majd a szenvedők és örülnek; ti Istent keresők, elevenedjék a ti szívetek!  Mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és az ő foglyait nem veti meg." 69. Zsoltár 33-34. vers Gyászruhába járok, mert akkora a veszteségem, hogy nem bírom el. A szívemben olyan fájdalmat érzek, hogy gondolkodni sem tudok. Több az ellenségem, minthogy meg tudnám számolni őket. Mindenki csak rosszat akar nekem. Mintha mély sárba süppedtem volna, bele ragadtam és nem tudok szabadulni. Mintha a víz alá húzott volna egy örvény és teljesen elborított volna, hiába küzdök, nem menekülhetek. A torkom belefáradt a kiáltozásba, mert segítséget szerettem volna kérni, de nem jött senki aki könyörült volna rajtam. Az emberek rajtam köszörülik a nyelvüket, gúny tárgya lettem mindenfelé és nem tudom hogyan bizonyíthatnám igazamat, mert vannak bűneim.  - Csak néhány gondolat szabadon fordítva ebből a zsoltárból, ami megpróbálja bemutatni az író állapotát, hogy hová jutott és milyen elesettnek érzi magát. Azt

Kérek, mert bízom benned!

Kép
„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle, vagy amikor halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérnek tőle?” Máté evangéliuma 7 fejezet 7-11. vers Nem várja meg csendben, míg magadtól rájössz, hogy neki épp szüksége van rád, hanem jelzi. Az egyetlen kommunikációs eszköze jelenleg a sírás, és él is ezzel rendesen. Sír, mert éhes. Sír, mert érezni szeretné a közelségedet, hisz kilenc hónapig egy test voltatok, nehéz és félelmetesen nagy lépés a születés utáni távolság. Ezért hát sír, hogy vedd fel, öleld magadhoz, hordozd, engedd, hogy hozzád bújjon és ölelésedben biztonságra találjon. Mert itt kint minden olyan idegen, szokatlan, sokszor félelmetes. Fúj a szél, telihold van, fá