Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 19, 2023

Csak legyél "normális"!

Kép
Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Apostolok cselekedetei 2:36 Az ambíció nem rossz dolog. Állítólag Rick Warren, baptista lelkész amikor a Saddlebackben lévő baptista gyülekezetben kezdett dolgozni, feltette a kérdést a kis közösségnek, hogy milyen célt tűzzenek ki maguk elé, a gyülekezet mosolyogva válaszolt a fiatal lelkésznek, hogy szeretnének növekedni. Mára már több mint 30.000 ember jár minden héten az istentiszteletekre. Péter még Rick Warrennél is ambíciózusabb. Nem pusztán pár ezer embert akar elérni, hanem egy egész nemzetet. Ő még nem tudta, de mi már látjuk, hogy sikert is arat vele. Mára körülbelül 2,4 milliárd ember követi Péter hitét. Nap mint nap ünnepelnek együtt emberek, mert Jézus áldozatára emlékeznek. Péter küldetésnyilatkozata a világot megváltó üzenet terjesztéséről megváltoztatta a világot. Péter ambíciója ma a te küldetésed. Az ő felkiáltása ma a te par

MOST!

Kép
Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izráelnek. Lukács 2:29-32 Volt már olyan érzésed, hogy éppen MOST egy ünnepélyes és várva várt pillanat érkezett el? Jól emlékszem arra, hogy milyen érzés volt az, amikor az első fiunkat vártuk, és egy éjszakai ébredés után azt mondta a feleségem, hogy: „Itt az idő, induljunk” (a szülészetre)! Ez a MOST egy nagyon különös, ünnepélyes érzés volt. És három óra múlva megszületett. Ehhez hasonló, csak jóval enyhébb „most” érzéssel járó élmények voltak, amikor eljött az életében az első óvodai, aztán iskolai nap. Gyermekeink születéséhez hasonlóan nagy MOST élményt éreztem, amikor a menyasszonyommal megjelentünk az anyakönyvvezető előtt, és amikor egy álmokban és egyéb módon Isten által előre jelzett esemény bekövetkezett. Talán mindenkinek vannak ilyen élményei. Simeon

Pont olyanok, mint te

Kép
Jézus így válaszolt nekik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Lukács evangéliuma 5:31-32 Hirtelen jött az ötlet, egy rövid délután szervezte meg a vacsorát. Volt miből, vámszedőként nagyon jól keresett az utóbbi években. Persze az etikai kérdéseket időről időre el kellett hessegetni, de becsületes munka, és a rómaiakkal sem ártott jóban lenni. Ennek is megvan a szépsége, olyan emberekkel lehet találkozni, akiket jóérzésű zsidó messzire elkerülne egyébként. Prostituáltak, besúgók, koldusok... Néha a legszerencsétlenebbeknek van a legnagyobb szüksége barátokra. Este pedig mindenki ott volt. Olyan is, aki számít, és olyan is, aki nem. Ott volt a főiskola tanára és a piaci svindler. A helyi gyülekezet presbitere és a bordélyház madame-ja – és meg kell mondanom őszintén, ránézésre senki nem mondta volna meg, hogy melyik melyik. Persze maguk között mind tudták, hiszen sokszor ismerték a r

Isten örök uralma

Kép
„ A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben: A világ felett a királyi uralom a mi Urunké és az ő Krisztusáé lett, és ő uralkodni fog örökkön-örökké .” Jelenések könyve 11. fejezet 15. vers Ott álltunk a lemenő nap fényében a Nyugati fal aranylón csillogó köveit nézve. - Én ezt a pillanatot vártam leginkább ezen a Szentföldi úton – súgta fülembe az egyik zarándoktársam -, hogy itt imádkozhassak és a kérésemet kis papírra írva én is odatehessem e fal réseibe. Ha nem titok, mi lenne a kérésed? – érdeklődtem. – Hát, van több is – volt a válasz – tudod, most nagyon ránk jár a rúd, édesanyám beteg, úgy néz ki, hogy megszűnik a férjem munkahelye és nem tudjuk mi lesz vele így, pár évvel a nyugdíj előtt. Főleg, hogy ott a két egyetemista lányunk… Szóval, nem tudom, hogy melyikkel is kezdjem, hogy melyik a fontosabb. S miközben férfiak csoportjával elindultunk befelé még utánanéztem, és figyeltem, ahogy a kis papírral és a tollal kezében izgatottan belép a nőkn

Feladatod van!

Kép
„A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van! Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! „ Lukács evangéliuma 1.rész 26-31.vers Eszter, Dávid, Jákob, Keresztelő János vagy jelen esetben Mária…mi volt a közös bennük? Az imént felsorolt emberek közül mindannyian bérelt hellyel rendelkeznek a Biblia lapjain és az elmúlt közel 2000 év távlatából is beszélnek róluk. Egyszerű, hétköznapi emberek, kicsit sem hétköznapi élettel és feladatokkal. Mi a titok? Mária menyasszony volt. A zsidó házasságjogok szerint házastársa Józsefnek, bár még nem éltek együtt. Mária megdöbben az angyal láttán, hiszen az nem csak megszólította őt – Izraelben nem illett köszönteni egy

Figyelem!

Kép
„Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak; ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.”  Kolossé 1.15-20 A figyelemzavar egyik megjelenési formája, amikor valakinek nehezére esik egy dologra összpontosítani, könnyen elterelődik a figyelme… Egyre több a figyelemzavaros gyermek és felnőtt. Ezen nem csodálkozom, hiszen rengeteg inger ér bennünket, felfoghatatlan mennyiségű információval találkozunk nap mint nap. Egyszerűen képtelenség feldolgozni ennyi minden

Egy mécses lángja

Kép
„Te vagy, Uram, a mécsesem, az Úr fénysugarat küld nekem a sötétbe.” Sámuel második könyve 22:29 Sötét volt, áthatolhatatlan, nyomasztó homály. A hold is csak bújócskázott a felhők között, ő sem mert odanézni. Körülötte aludt mindenki, hiába kérte, hogy ne hagyják magára, hiába jelezte feléjük, hogy szüksége van rájuk, hogy nem bírja egyedül zörgetni a menny kapuját. Imák moraja helyett csak az egyenletes szuszogások hangja szűrődött el hozzá a sötétben. Így kérte az Abbát. Egyedül, gyötrődve, szorongva, amikor minden emberi porcikája tiltakozott a rá váró testi-lelki kín ellen. Örök életet, harmonikus kapcsolatokat tervezett teremtményeinek, de ők másként döntöttek, ezért most itt van, hogy helyrehozza az édeni ballépést. Itt van, hogy Isten-emberként a saját bőrén tapasztalja a bűn által átírt emberi sorsot, fájdalmat, félelmet, kilátástalanságot, magányt, megnemértettséget, veszteséget, elmúlást. Itt van értünk a sötétben, hogy mi kiléphessünk majd Vele a fényre. Hogy újból ka