Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 9, 2021

Ő is Isten gyermeke!

Kép
“Hallottátok, hogy megmondatott: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.” Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is?” Máté evangéliuma 5. fejezet 43-46. vers Mi a különbség egy jó ember és egy rossz között? Biológiailag semmi. Mindkettőnek a teste kb 70%-a víz. Valószínűleg 206-208 (+- pár) csontból áll a teste, izmokból, izületekből… Nem sorolom fel mindet. Biológiailag nincs különbség, eltekintve egy-két apróbb eltéréstől. (Szem, haj, bőrszín, nemi jellegek…) A Biblia azt mondja, hogy Isten szemében is egyformák vagyunk. No nem azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy mit teszünk. Azt jelenti, hogy minden ember Isten teremtménye. Attól függetlenül, hogy jó vagy rossz, Isten gyermeke. Ő ter

Ő is Isten gyermeke!

Kép
“Hallottátok, hogy megmondatott: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.” Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is?” Máté evangéliuma 5. fejezet 43-46. vers Mi a különbség egy jó ember és egy rossz között? Biológiailag semmi. Mindkettőnek a teste kb 70%-a víz. Valószínűleg 206-208 (+- pár) csontból áll a teste, izmokból, izületekből… Nem sorolom fel mindet. Biológiailag nincs különbség, eltekintve egy-két apróbb eltéréstől. (Szem, haj, bőrszín, nemi jellegek…) A Biblia azt mondja, hogy Isten szemében is egyformák vagyunk. No nem azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy mit teszünk. Azt jelenti, hogy minden ember Isten teremtménye. Attól függetlenül, hogy jó vagy rossz, Isten gyermeke. Ő ter

Te már élsz?

Kép
"Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad."  János apostol I. levele 3. fejezet 14. vers Tavaly részt vettem egy rövid, újjáélesztésről szóló előadáson. Ha egy eszméletlenül fekvő emberre találunk, először is hangosan meg kell szólítani, majd, ha nem reagál, megrázni a vállait. Ha ekkor sem tesz semmit, hívni kell a mentőket, és meg kell vizsgálni, hogy lélegzik-e és van-e pulzusa. Vagyis az alapvető életjelenségeket kell keresni, hogy megtudjuk állapítani, hogy él-e, és hogy tudjunk segíteni rajta. Minden életformának megvannak az alapvető jelenségei. A baktériumoknak, a növényeknek, a különböző állatoknak és az embernek is. Az emberek egy különleges csoportjának pedig, a lelki embereknek van egy egészen egyedi életjelenségük, ami alapján megállapítható, hogy élnek-e vagy sem. Hogy mi ez? János fenti mondata alapján az, hogy szeretik a testvéreiket. Ez nagyon világos kijelentés, ami

Ragaszkodj a tanultakhoz!

Kép
 "De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által." Pál második levele Timóteushoz 3:14-15 Minden évben ilyen idő tájban, amikor az érettségizők a feladatsoraikat írják, bennem felmerül a kérdés: vajon én az ő helyükben milyen jegyet tudnék összehozni egyik-másik vizsgán, így, évtizedek távlatából? Általában arra a következtetésre jutok, hogy valószínűleg nem volna érdemes újra próbálkoznom, hiszen az említett hosszú évek során a tananyag nagy részét már elfelejtettem. És talán ezzel nincs is olyan nagy baj. Az iskola, legalábbis az első tizenkét év amolyan mindent átfogó, univerzális tudást ad, ám azzal, hogy az ember felnő, kikerül az iskolából, és elkezd dolgozni, specializálódik, már csak bizonyos ismeretanyag szükséges ahhoz, hogy a munkáját jól tudja végezni, az életét megfelelően tudja vezetni. Ez p

Egészséges tudomány

Kép
  „Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülük." ( Timótheushoz írt második levél 4. fejezet 3.vers ) Látom, már mondod is: Ez az idő itt van. Az utolsó napokban élünk. Az embereket már nem érdekli a Biblia, már nem kell nekik az Igazság, az evangélium. De állj csak meg! Itt nem erről van szó. Ez a Bibliavers nem a hitetlenek szapulásáról szól, hanem arról, hogy keresztényként oly gyakran rosszul olvassuk a Szentírást. Bizony, ha ezt az egész levelet összességében nézzük, akkor hamar kiderül, hogy Pál apostol, azokról beszél, és azoktól óvja fiatal munkatársát, Timótheust, akik nagy bőszen a ki nem nyilatkoztatott és lényegtelen dolgokról vitatkoznak a gyülekezetben, miközben rendetlenül és erkölcstelenül élnek. „A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek” (23.v.) Akik úgy vannak az Igazsággal, mint a samáriai asszony

Válaszd az életet!

Kép
„Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod: nem szeretem őket.” Prédikátor könyve 12.fejezet 1.vers Tudom, hogy a lelke mélyén mindenki fiatal! Erről a mondatról nagymamám jut eszembe. Ő volt az az ember, aki a végsőkig úgy érezte a lelkében, hogy még mindig úgy történnek a dolgok, mintha fiatal lenne. Ugyanazok az elvárások voltak jelen saját magával szemben, mint ami valószínűleg fiatalkorát jellemezte. Számomra ő volt az, aki megtestesítette a „lélekben fiatal vagyok” mondatot. Sajnos a teste nem értett ezzel a kijelentéssel egyet, de tudom, hogy a gondolataiban még mindig a régi időkben élt és aszerint érzett. Azt szokták mondani a környezetemben lévő ismerősök, barátok, amikor az idő múlásáról van szó, hogy „ Oh Hajni….te még olyan fiatal vagy, azt sem tudod mi az…. ”. Hazudnék ha azt mondanám, hogy ilyenkor őszinte a mosolyom. Az, hogy halad az idő és telnek az évek minden embert ugyanúgy megvisel. Természetes, hogy egy 60

A világot jelentő deszkák

Kép
„Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványossággá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek.” Korinthusiakhoz írt első levél 4. fejezet 9. vers Tudatában vagy annak, hogy megfigyelnek? No nem a biztonsági kamerákra gondolok, vagy arra, hogy lehallgatják a telefonodat, esetleg a titkosszolgálat követ. Arra a megfigyelésre gondolok, amely természetes módon együtt jár azzal, ha magadat hívőnek vallod. Más szemmel néznek rád, öntudatlanul is magasabbra teszik számodra a lécet, többet várnak el tőled. A környezetedben élők kíváncsian figyelik, hogyan reagálsz a váratlan élethelyzetekre, mit teszel, ha megbántanak, mit jelent hitben járni. Legtöbben nem gonoszságból teszik ezt, egyszerűen felfedezik a különbséget az életed és az életük között. Isten ezen a figyelmen keresztül is küzd emberek megmentéséért, teszi megismerhetővé az ő szeretetét és csodáit számukra. Miközben „színháza lettünk a világnak” (Csia Lajos

Nincs új a nap alatt

Kép
„És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is” Lukács evangéliuma 17. fejezet 26. vers Egyik nap rohan a másik után, a mókuskerékből szinte lehetetlen kiszállni. Tanulsz, dolgozol, zajlik körülötted az élet, egyik nap pereg le a másik után. Egyszer csak ráeszmélsz, már megint egy újabb hónapot kezdtünk, és maholnap elérkezünk az év feléhez. A covid pedig mindig itt van köztünk. Vége lesz ennek egyszer? Mi lesz a vége? Hol van Isten? Mikor hozza el az Ő országát? Nóé idejében hihetetlen volt, hogy jöjjön egy mindent elpusztító özönvíz, hiszen nem volt még erre példa azelőtt sohasem. Micsoda bolondság egy irdatlan nagy hajót építeni távol a tengerektől! De Nóé megtette, amit Isten kért tőle. Fát vágott, deszkát készített, ácsolt, kalapált, csiszolt, felületkezelt, miközben zajlott körülötte az élet. Elfutott egyik nap a másik után, peregtek az évek, és senki nem gondolt rajta és családján kívül arra, hogy valóságos veszély fenyeget. Ráadásul miután felépítette