Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 29, 2023

Nincs "de" vagy "ha"

Kép
"Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek." Lukács evangéliuma 15:22-24 A Biblia egyik legismertebb példázata a tékozló fiú példázata. Szinte minden keresztény ismeri ezeket a sorokat. A fiú elhagyja az atyai házat, és szerencsét próbál, azonban nem jár sikerrel. Minden próbálkozása ellenére tönkremegy. Végül visszatér az apjához, reménykedve benne, hogy szolga még lehet belőle. A történet végét olvassuk a fenti idézetben. Jézus elmeséli ezt a példázatot, és mindenki megdöbben. Abban a kultúrában, ahol ez a cselekedet halálos bűnnek számított, meghökkentő ahogy Jézus bemutatja az atyai szeretetet. A történet üzenete egyszerű. Isten szeret. Nincs "de" vagy "ha". Az egész tanmese valójában nem a fiúról szól, vagy

Egy igazán jó ajánlat

Kép
Ő pedig ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért,  az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Lukács evangéliuma 18:29-30 Emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt hirdetőújságokban, az apróhirdetések között többször találkoztam ilyesmivel: Gyorshitel! Ha a bankok nem állnak velünk szóba, csak hívjuk őket fel, és keresetigazolás nélkül egy-két napon, vagy akár pár órán belül megkapjuk az áhított néhány százezer forintot. Fantasztikus, kihagyhatatlan ajánlat! Aztán egy telefonszám. (Nem bank, magánszemély.) Ez alatt az apróbetűs rész tartalmazta a lényeget. THM: 380%. Nagy szám, olyan kicsi betűkkel, hogy szinte el sem lehetett olvasni. Aztán egyszer beszélgettem egy olyan emberrel, akinek a szomszédja vett fel ilyen kölcsönt. Minden hónapban személyesen jöttek el a törlesztő részletért. Amikor minden rendben ment, akkor egy hölgy, amikor

Fügefás fénykép

Kép
Azután ezt a példázatot mondta: Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek: Íme, három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? Lukács evangéliuma 13:6-9 Már vége annak a korszaknak, amikor a nagymamától kapott, üreges, műanyag fényképezőgéppel fogyasztottuk a filmet. Óvatosan befűzni, rácsukni, kézzel felhúzni. Harminchat kattintás a világ. Aztán a néhány darab, telelőtt tekerccsel irány a város, néhány nap múlva megkapjuk az előhívott fényképeket. Ha szerencsénk van, lesz köztük egy-két jól használható is. A kép élessége nem számít, a lényeg, hogy a pillanat örökre megmaradjon. Ma már más világot élünk. Napi harminchat kép a telefonnal, teljesen ingyen. Mindegy, mit fotózunk, legfeljebb majd kitöröljük. Ha valaki többet, jobbat akar, vesz egy tükörreflexes fényképezőgépet — a memóriakártya sokezer próbálkozást elbír, törölni sem ke

Keresztény Dress Code

Kép
  „Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt. És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt.”   Kolossebeliekhez írt levél 3. fejezet 9-10. vers Nem a ruha teszi az embert! Vagy mégis? Bizony, akármennyire poszt-posztmodern világot élünk is, vannak olyan kimondott, vagy kimondatlan öltözködési szabályok, melyeket nem hágunk át. Pl. temetésre nem megyünk piros kisestélyiben, vagy az esküvőre sem öltözik feketébe a menyasszony. Sőt, vannak olyan hivatalos rendezvények, ahol a meghívóra előre ráírják, hogy mi az alkalomhoz illő kötelező viselet, amitől nem szabad eltérni. S hogy van-e valamiféle minden kereszténytől elvárt viselet? A Biblia szerint van. A keresztény dress code azonban nem egy mindenki számára kötelező külső ruházatot ír elő, hanem figyelmünket a ruha alatti részre, a belsőnkre, a jellemvonásainkra, az érzéseinkre, a gondolkodásunkra irányítja.

A mindent megváltoztató hit

Kép
„Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott: „Ilyen sok lesz a te utódod!” Pál levele a rómaiakhoz 4.rész 18.vers A napokban elgondolkodtam, hogy számorma mit jelent a hit. Először a Biblia egyik ismert verse jutott eszembe, amely így hangzik: „ a hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. ” (Zsid.11:1), de ha emberként gondolkodunk, akkor előfordul, hogy olyan helyzetekbe kerülünk, amikor a fenti szakaszt nagyon nehéz beépíteni az életünkbe, vagyis nehéz hinni…   Ideális lenne azt gondolni, hogy egy keresztény embernek mindig, minden körülmények között erős hittel kell rendelkeznie és semmi sem mozdíthatja ki ebből a helyzetből, de előfordul, hogy nem egyszerű hinni, sőt egyenesen nehéz és ilyenkor az sem segít, ha nyomást helyezünk egymásra hitünk elgyengülése miatt. Te hogyan fogalmaznád meg a hitet? Milyen a jó hit? Ábrahám példája jó kiindulási pont lehet… A történetet talán nem kell

Engedd, hogy szeressen!

Kép
"Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el;"  János evangéliuma 6.37  Titokzatos az isteni gondviselés és az emberi akarat kapcsolata. Isten az igazságosság, szeretet és szabadság Istene, aki nem kényszerít senkit arra, hogy őt szeresse és engedelmeskedjen neki. Erkölcsi szempontok mérlegelésére és döntéshozatalra képesnek alkotott meg minket, s egyúttal felelősséggel ruházott fel bennünket. Nem ő dönti el, hogy mivé váljunk, de ismeri előre az igazsághoz és szeretetéhez való szívbeli viszonyulásunkat. Előre ismerése és az ez alapján hozott rendeletei jelentik a biztosítékot arra, hogy mindenkit megmentsen, aki megmenthető. Jézus bizonyossággal jelentette ki: „akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön majd.” Krisztus úgy keres, úgy munkálkodik, hogy végül valahogyan, valamikor megtalálja őt mindenki, aki befogadja az „igazság szeretetét” (vö. 2Thesszalonika 2.10-12). Ez hatalmas örömhír! Mi nem tudjunk magunkat megmenteni, még ak

„Megvan az ideje a megőrzésnek”

Kép
„Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egyedül a te igazságodat emlegetem.” Zsoltárok könyve 71:16 Érezted magad mostanában úgy, Kedves Olvasó, hogy elég volt a rossz hírekből? Hogy telítődtél már velük, nem bírsz el többet, és most már jöjjön valaki valami pozitív üzenettel? A ma reggeli ige egy sokat látott ember könyörgéséből származó részlet. Már megette élete kenyerének javát, tapasztalt üldöztetést, bántalmazást, sok bajt és nyomorúságot, ugyanakkor azt is, hogy Isten mindezeken átvezette. Ott volt mellette, vele élte meg az élet mélységét és magasságát, újból és újból erőt adott neki, kihúzta a gödör legaljából is, megvédte, megváltotta, naggyá tette. Nem azért hirdeti Isten nagy tetteit, mert épp a homokba dugja a fejét, és „amit nem látok az nincs” elven tudomást sem vesz a rosszról. Nem azért hirdeti, mert egy álomvilágban él, amiben a jókat, a Mindenható oldalán lévőket sosem éri semmi vész. Hanem azért, mert megtapasztalta, milyen, amikor igazságtalanság, n