Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február 3, 2013

Isten kovácsműhelyében

Kép
„ Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. ” Példabeszédek 27,17 A kovács erős kezével keményen tartotta az izzó fémdarabot az üllőn, míg a másikkal emelte a kalapácsot, majd lecsapott. Aztán megint és megint. Éles szemeivel felmérte, hogy pontosan hová kell ütnie és a gyakorlat arra is megtanította, hogy mekkorát. A szikrák pattogtak szerteszét és az anyag lassan használhatóvá formálódott a kovács műhelyében. - Mit lustulsz annyit? – kérdezte zsörtölődve a feleség. – Miért nem mégy már dolgozni időben, mint más rendes ember. De közben feltette a tűzhelyre a tejet melegedni, mert tudta, hogy a férje melegen szereti a kakaót, és akkor, mikor felkel az ágyból. Ő már több, mint egy órája talpon volt. Elkészítette az ebédre valót. Be is csomagolta és betette a barna táska aljára a termosz mellé. Néha megállt egy pillanatra, fájdalmasan megtapogatta a derekát. - Kelek már, kelek. Ne morogj annyit. – mondta az ura, majd fél kézzel kitörölve az álmot a

Édeni tiltás

Kép
„És parancsolta az Úr Isten az embernek: A kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, bizony meghalsz!” 1Mózes 2:16-17. A kert MINDEN fájáról BÁTRAN egyél! Végiggondoltad? Nem tudom hány fa lehetett Édenben. 10? 20? 500? 1000? Ki tudja? De mindegyikről bátran lehetett enni. Finomabbnál finomabb gyümölcsök. Ádám és Éva válogathattak, hogy ma melyik fáról vegyenek. Egyik édes, másik savanykás, a következő „eteti magát” – alig lehet abbahagyni. Csak egyetlenegy fáról ne! Még csak ne is közelíts hozzá! Meg se érintsd! Menj más irányba! Tudták, mi lesz a következménye, ha arról az egyről vesznek. Mégis! Piszkálta a fantáziájukat. Miért? Miért nem lehet? Miért pont azt a fát kerüljék? És minél többet foglalkozott gondolatban vele, annál közelebb vonzódott hozzá. A tiltotthoz. Végül a kíváncsiság a józan ész fölé kerekedett. Szakított. Evett. Férje is evett. És akkor, ott – meghaltak. Elveszítették az ö

A megbocsátó Jézus

Kép
"Jézus pedig így könyörgött:  - Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin." Lukács evangéliuma 23:34 Az emberiség történetének legmélyebb és legmagasabb pontja. Az emberiség legnagyobb hibája volt Isten Fiát kivégezni, Isten pedig a legnagyobb ajándékot adta azzal, hogy bemutatta a Fiában, hogy ennyire szeret bennünket, hogy meghalni is kész értünk. Utolsó mondatában nem átkot szórt, hanem bocsánatot adott. Azoknak, akik még csak nem is igényelték, és nem is tudták, hogy bocsánatra lenne szükségük. A SZERETETBEN ISMERTELEK MEG (Páskulyné Kovács Erzsébet) A szeretetben ismertelek meg abban a forró, égő lázban, abban az isteni vágyakozásban, ahogy kerestél. Addig ismeretlen voltál nékem, csak kerülgetett képzeletem, megrajzoltam magamnak képed, próbáltam formát adni néked, de nem sikerült. S mert láttad, vágyom tudni, ki vagy: megfejtetted előttem önmagad. A végtelen ég kéklő m

Jézus kiáltása a kereszten

Kép
„Kilenc óra körül pedig nagy fennszóval kiálta Jézus, mondván: ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engemet?” (Máté evangéliuma 27. fejezet 46. vers) Mai napig megremeg az ember szíve, ha olvassa Jézus szenvedéstörténetét. Az elárultatást és elfogatást a Getsemáné kertjében, a kihallgatást Annás, Pilátus, Heródes udvarában. A megostorozást, a via Dolorosa állomásait… … és a keresztre feszítést. A latorral történt beszélgetést, amikor Jánosra bízza édesanyját, és mikor megszomjazik. De a fent említett mondat, mintha kilógna a sorból. Hiszen ezt a kérdést: „Istenem, miért hagytál el engem?” mi emberek, kishitűségünk és földhözragadt látásmódunk miatt szoktuk kérdezni. Bizony, ezen szavak olyan méltatlanok a világ Megváltójához. Vannak, akik épp ezért megpróbálják kimagyarázni e mondat okát, keresik a különböző értelmezéseket, fordításbeli eltéréseket, stb. Pedig ennek az ellentmondásosnak tűnő felkiáltásnak oly egyszerű a magyarázat

Hogyan legyünk bölcsek?

Kép
„A bölcsesség nagyobb erőssége a bölcsnek, mint tíz olyan ember, aki a várost kormányozza.” Prédikátor 7,19 Szeretnél bölcs lenni? Ma reggel elárulok neked valamit. Isten szeretne téged is megajándékozni a bölcsességgel. Fogadd el tőle! Bölcs ember az, aki megérti Isten útmutatását, tanácsát. Szeretnék segíteni, hogy mi módon lehetséges ez. 1 – Legyen egy működő antennád!   Isten akaratát csak az tudja megérteni, akinek van vevőkészüléke. A bűn elválaszt Istentől, az Újjászületés összeköt. Szüless újjá Lélek által.  2 – Teljesítsd Isten akaratát! Isten nem az egyik tanácsadód a sok közül. Ha nehéz helyzetbe kerülsz, a barátaidtól kérsz tanácsot. Ez jó is, de Isten válaszát ne egynek tekintsd a sok válasz közül, hanem az egyetlennek. 3 – Szenvedélyesen kérd Isten útmutatását!  Jakab apostol azt írja az első fejezet ötödik versében „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nél

Gyermeki alázat

Kép
„Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában.” Máté evangéliuma 18:4 „Ki a nagyobb?” Ki lesz a nagyobb? Ezek a kérdések foglalkoztatták a kedves tanítványokat, miközben Mesterül mást sem tett, mint önmagát megalázta, és engedelmeskedett a mennyei Atyának mindhalálig. Aki Jézus mellett valami rangra, vagy emberi elismerésre vágyok, rossz úton jár. Aki a sikertelenségei, és eredménytelenségei kompenzálására vágyik a vallásos élet segítségével, az is csalódni fog. A gyermekei alázat, melyet itt példaként állít Jézus, elsősorban az engedelmességről szól. Egy gyermek (akármilyen dackorszaka is van) általában engedelmeskedik a szüleinek. Minél kisebb, ez annál inkább igaz. Rá van szorulva szüleire, képtelen lenne gondoskodni önmagáról. Szüksége van rájuk. Minél nagyobban vagyunk, annál inkább próbálgatjuk határainkat, és a végén már azt gondoljuk: „elég nagyok vagyunk már ahhoz, hogy senki ne mondja meg mit csináljunk!” Krisztus pé

Mr. Tökéletes visszatér

Kép
„Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.” Máté evangéliuma 23:12 Emlékszel, bemutattam már neked Mr Tökéletest. Ő az, akinek mindig minden sikerül, aki első a legjobbak között, akitől mindenki tanulhatna, és akinek soha nincs szüksége tanácsra. Ő az, akiről úton-útfélen hallasz, akit eszelősen csodálnak az emberek, és legendákat szőnek köré. Ő a sztár, aki félreállít az útból, hogy több hely legyen számára, a hős, akinek neve minden „Adományozók” vagy „Jótevők listáján” az első helyen szerepel. Akinek az arcképével mindent el lehet adni, és példaképként díszeleg a tini lányok szobájának falán.  Ma reggel Isten talán szeretné újra felhívni a figyelmedet, hogy ez nem az Ő útja. Ő maga sem így élte itt közöttünk az életét, így hát te se áhítozz a csillogás után. Sokkal nagyobb hős lehetsz vele a csendben, a titokban, akkor, amikor a rivalda fénye épp az ellenkező irányba világít. Sokkal többet ér egy néma mosoly, amit csak az l