Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 9, 2017

Kit vezet az Isten?

Kép
"Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai." Róma 8,14 A kereső ember számára talán ez ma a legfontosabb kérdés, hisz sokan kisajátítják maguknak ezt a privilégiumot. - Engem vezet  - mondja a legalista -,  mert mindig mindent úgy csinálok, ahogy a Biblia mondja, még akkor is, ha vért kell izzadnom. - Engem vezet, mert bármit tehetek, még rosszat is, mert Ő mindig megbocsát  - mondja valaki és olcsóvá teszi a kegyelmet. - Engem vezet, mert mindig megsúgja nekem, mikor mit tegyek  - mondja valaki és lelép a járdáról egy autó elé. - Engem vezet  - mondja egy csodatevő -, mert tudok gyógyítani minden betegséget  - majd bemegy a patikába egy marék recepttel, egy szatyornyi gyógyszerért magának. - Engem vezet  - mondja súgva bizalmasan valaki -,  mert minden titkos tant ismerek, még azokat is, amik nincsenek benne a Szentírásban. Sőt, ismerem a Biblia minden kódját, csak nem tudom, mihez kezdjek vele  - néz tanácstalanul, zavarodott szemekkel.

Ha vársz - ha nem - én jövök

Kép
Ha valaki fölhív, bejelentkezik hozzád, és szereted, akkor türelmetlenül várod, ha érdektelen számodra, akkor arra gondolsz, ezen is túl kell lenni. Ha valakit szeretsz, szeretnél nagyon sok időt együtt tölteni vele. Ha nem igazán fontos számodra, akkor nem érdekel, hogy találkozol-e vele vagy sem. Ha egy személy számtalanszor bizonyítja, hogy mennyire szeret téged, milyen nagyon fontos vagy neki, akkor két dolgot tehetsz. Vagy azt mondod magadban; hagyj már békén, nem veszed észre, hogy hidegen hagy az, hogy szeretsz-e vagy sem? Vagy - hálás vagy minden együtt töltött percért és kedves szóért. Van egy személy, aki 2000 évvel ezelőtt azt mondta, elmegy, helyet készít számodra a Mennyben, és hamarosan visszajön érted, hogy elvigyen egy olyan országba, ahol nem lesz betegség, fájdalom, halál, elválás. Egy olyan országba, amilyent még szem nem látott, amiről fül nem hallott, ami messze túlhaladja az ember képzelőerejét. Te erre kétféle módon reagálhatsz. Mondhatod; ilyen nincs! Én

Megigazulni a bűntől

Kép
„Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől.” Pál levele a római gyülekezetnek 6:3-7 Nagypapám, aki évtizedekig lelkészként szolgált, mesélte egyszer, hogy az egyik alföldi gyülekezetében volt egy tagja, aki szentül meg volt győződve arról, ő már „megszabadult a bűntől”, azazhogy neki már nincsen semmi vétke. Bár a környezetében nem mindenki volt erről ilyen határozottan meggyőződve, ő szilárdan kitartott hite mellett, és úgy vélte, hogy Isten őt is el fogja ragadni, mint egykor Énókot és Illést. Ebben a hitben mászott föl – más magaslat nem lévén a környéken – egy hatalmas szénaboglya csúcsára, széttárta kezét, és imádkozott Istenhez, hogy ragadja magához. A boglya azonban nem volt jól megrakva, és az ima végén bedőlt, szent emberünk pedig pillanatok alatt a sárban találta magát. – Így jár mindenki – summázta nagypapám a történetet –

Legyetek tökéletesek!

Kép
„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Máté evangéliuma5. fejezet48. vers) „Izrael fiai minden erejüket megfeszítették, hogy saját erejükből érjék el a tökéletességet, de nem juthattak el oda. Krisztus megvilágította nekik, hogy saját igazságuk és önmaguk igazolása által nem juthatnak be Isten országába, miközben megmutatta nékik a megigazulás útját, módját, amellyel Isten országát elérhetik. Egészen idáig az életszentség, az igazság gyümölcseit tárta fel előttük, s végül egy mondatban rámutatott annak forrására és természetére: Legyetek tökéletesek, amint Isten is tökéletes! A törvény nem más, mint átirata Isten jellemének. Ismerjétek fel mennyei Atyátokban a tökéletes alapelvek megnyilvánulásait, amelyek uralmának is alapjai. Isten: szeretet! Úgy árad szét belőle a szeretet, a világosság és az öröm minden teremtményére, miként a fénysugarak a napból. Isten jellemvonása a szíves adás. Egész élete az önzés nélküli szeretet tú

Egy jó barát aki megment

Kép
"Az olaj és a jó illat vidámít, de a jó barát lélekből jövő tanácsa is." Példabeszédek könyve 27. fejezet 9. verse Köszönöm a jó tanácsot, megfontolom. Hangzik sokszor ez a kijelentés. Tanácsot akkor adok valakinek, ha abban a helyzetben van tapasztalatom, gyakorlott vagyok, és segítő szándék jellemzi. Elkerülendő az okoskodó hangsúly, amikor valójában egy ismeretlen témáról kell nyilatkozni, vagy a felsőbbrendűség éreztetése, miszerint én már ebben jártas vagyok te meg még nem vagy senki sem... Nem is ezt várjuk egy baráttól. Egy igaz barát, akkor is elmondja a tanácsát, amikor nem esik jól hallgatni. Nem pusztán véleménynyilvánításról van szó. Sokkal többről. Életmentésről. Nem gondoljuk végig, hogy egyes döntéseink mennyire befolyásolták, vagy befolyásolják az életünket. Ha ezeket feltételes módban használjuk, akkor eljutunk ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez másként is történhetett volna, az életembe is kerülhetett volna. Két baráti kapcsolatra szeretné

A békesség ígérete

Kép
"Hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen! Bizony békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok" Zsoltárok könyve 85.9 Békesség - ebben az egy szóban benne van az egész evangélium. Isten egyoldalúan békejobbot nyújtott az embernek, (vö. Ésa. 27.4-5, Ésa. 53.5, 2Korinthus 5.18-21) és felkínálja békességének szövetségét. Megismertet az ő békéjével, amely az igazság és megtérés gyümölcse (l. Ésa. 32.17). Olyan béke ez, amelyet semmi nem tud pótolni vagy helyettesíteni, s amelyre szüksége van az emberi szívnek. A békesség hiánya olyan, mint amikor az autó műszerfalán menet közben felvillan egy piros lámpa. Figyelmeztető jelzés, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni: valami elromlott, baj van, valami életveszélyes hiba van. Állj meg azonnal, ne menj tovább, mintha minden rendben lenne! Életmentő lehet, ha komolyan vesszük a figyelmeztető jelzést! Van-e ma békességed? Ha nincs, akkor keresd meg az okát, s menj vele ahhoz, aki a békesség forrása

Övé a mennyek országa

Kép
„Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük, a tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta: Engedjétek e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa.” Máté evangéliuma 19:13-14  A legjobbat szeretnéd adni neki. Mindenből. Szeretnéd, ha a neki megfelelő óvodába járhatna, ahol továbbra is felhőtlenül lehet kisgyermek, és nem nevelik bele a teljesítménykényszert. Szeretnéd, ha helyet kaphatna olyan oktatási intézményekben, ahol segítik a szárnyalásban, a görcsmentes tanulásban, és még a természettudományokat sem gyűlöltetik meg vele.  Szeretnéd, ha úgy nőne fel, hogy mindig érezze tőletek a feltétel nélküli szeretetet, elfogadást. Szeretnéd, ha megtalálná helyét a nagyvilágban, ha kiegyensúlyozott felnőtt válhatna belőle, aki tisztában van a saját értékességével, és olyan hivatást választana, amiben igazán kiteljesedhet. Szeretnéd, ha annak a valakinek mondana igent, aki me