Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 28, 2019

Amikor Jézus megszán

Kép
"Amikor Jézus meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket." Máté evangéliuma 14:14 Sokan szeretnék, hogy az Úr szíve megessen rajtuk, amikor bajban vannak. A mai történetünk erről is szól. Jézus bejárta  Galileai tenger környékét és pár alkalommal segített másokon. Meggyógyította Péter anyósát, egy bénát, egy leprást. Bár nem ez volt a fő oka szolgálatának és az embereket intette is, hogy ne vigyék hírét a csodáknak, mégis nagyon hamar tömegek gyűltek össze, amerre csak járt. Ő meglátta szenvedésüket és megszánta őket. Ezután gyógyította a szükségben levőket. Jézus tehát megindul az emberek szenvedésén. Őbenne egy olyan Istent ismerhetünk meg, akire mindig számíthatunk. Az Ő szánalma azonban egészen más, mint a legtöbb emberi sajnálat. Először is, ha mi megsajnálunk valakit, még nem biztos, hogy segítünk is rajta. Az érzés és a cselekedet nálunk már külön vált. Amíg mi hasonló helyzetben körbe nézünk, hogy valakinek most kellene ten

Isten arca

Kép
"Jákób Penúélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam." 1Mózes 32:31 RÚF A legnagyobb pénzügyi veszteséget az AOL vállalat szenvedte el 2002-ben, amikor több mint 123 milliard dollárt veszített egy éven belül. Egyszer megkérdezték a híres brit üzletembert, Richard Bransont, hogyan válhat valaki milliomossá, amire viccesen azt válaszolta, hogy vegyen az illető egy légitársaságot. Ugyanis miután hatalmas veszteségeket könyvelt el a Virgin Airlines megvásárlása és fejlesztése után, milliárdosból milliomossá vált. Hol vannak azonban ezek a pénzügyi veszteségek az emberi élet személyes veszteségeihez képest? Jákób mindent megnyert: feleségeket, fiakat, gazdagságot. Azon az éjszakán azonban rájött, hogy mindent elveszített a bűnei miatt. Sok évvel korábban kijátszotta a bátyját, aki most hadaival vonul ellene, és várhatóan holnap mindenét elveszi tőle… Reményik Sándor így írja le ezt az állapotot Kegyelem cí

Istenfélelem és megelégedés

Kép
"Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel." Pál első levele Timóteushoz 6:6 Emberek milliói keresik a boldogságukat vagyonban, hatalomban, utazásban, szórakozásban, italban, ételben, más emberekben, és úgy tűnik, hogy az ördögi körnek soha nem lesz vége. Mindig több kell, amihez több pénzre van szükség. A több pénzért — jobb esetben — többet dolgoznak, a több munka miatt kevesebb idő jut a családjukra. A kevesebb idő miatt újra elégedetlenek, és keresik a lehetőséget, hogy ezt a kihagyott időt valami módon bepótolhassák. Ajándékokat veszek a feleségüknek, a gyermekeiknek, de az ajándékok soha nem pótolják az elfecsérelt időt, nem pótolják őket . A család is elégedetlen, ők is elégedetlenek, az élet egy nagy elégedetlenség, és igaza van a Prédikátornak, amikor azt mondja, hogy “minden hiábavalóság” ( A prédikátor könyve 1:2 ). Te is egy vagy az emberek millióiból, én is egy vagyok közülük. Mindenki beleesik abba a hibába, amit fent leírtam. Ki kevés

Isten sokféle ajándéka

Kép
„ A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben .” ( Korinthusbeliekhez írt első levél 12. fejezet 4-6.vers ) Puzzle - mindenki által ismert egyszerű gyermekjáték, megnyugtató hobbi, türelempróba, kihívás, időrabló elfoglaltság. Akárhogy is legyen, jól példázza a Szentlélek által kapott képességeinket. Ahogy a kirakó nem más, mint egy nagy kép darabjaira szedve, ugyanígy van a gyülekezet is. Minden tag egy-egy részlete a nagy egésznek. Ahhoz pedig, hogy az egész képet láthassuk, hogy Isten képmását kiábrázoljuk, az összes darabra szükség van, egymásra vagyunk utalva. Aztán ahogy a kirakóban nincs két egyforma darab, úgy a gyülekezetben sincs két egyforma tag. Ha némely ajándékunkat tekintve van is átfedés, teljes azonosság nem létezik. Így, Isten minden egyes ajándéka legyen az látványos, mint mondjuk

Érzékeny Orvosunk

Kép
„Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik: milyen kincs az igazi béke. ” Jeremiás könyve 33:6 Sokszor tapasztalunk megfoghatatlan dolgokat, amikre nem találunk hirtelen magyarázatot. Az ember problémáira, csak úgy a semmiből jön egy megoldás. Nagyon nehéz várni az utolsó pillanatig, a türelem talán nem az erősségünk. Nem arra kell gondolni, hogy a kényelmes hátradőlést kellene választani a megoldások felkutatása helyett, hanem inkább arra kell összpontosítani, hogy a következő tett, cselekedet összhangban legyen azzal, amit Isten akar mondani nekünk. Szükségünk van az elcsendesédre, hogy képesek legyünk meghallani Isten hangját ebben a zajban. Isten nem tud hozzánk szólni, ha mindenféle zajok vesznek körül bennünket. Illés Györgyi (színművész; a Beszédcentrum alapítója) Kezdők és hadarók című könyvében ír egy esetről, ami a Filmművészeti egyetemen történt meg az egyik osztályával. A tanulók képtelenek voltak koncentrálni az órákon, és min

Minden a javadra van

Kép
"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott." Rómaiakhoz írt levél 8:28 Sok keresztény nagyon szereti használni ezt a szakaszt, különböző nehéz helyzetekben. Tényleg nagyon biztató, de hogy mégis pontosan miről szól, azt sokszor félre értjük. Nézzük meg mit is mond Pál! Ha azt mondjuk, hogy akik Istent szeretik, azokkal jó dolgok fognak történni, akkor kicsit félresiklunk a valódi üzenettől. Hány olyan történetről tudunk, amikor Isten emberének az életében rossz dolgok történtek?! József, aki rabszolga lett, majd börtönbe került, pedig hű maradt. Jób, aki mindenét elvesztette úgy, hogy semmi rosszat nem tett. Dávid, aki Istenért küzd, megmenti az országot, és mégis üldözötté válik. Vagy maga Pál, aki megtér, olyan helyeken hirdeti az evangéliumot, ahova csak kevesen jutottak, mégis megkövezték, üldözték, börtönbe zárták. Az az ember, akit annyiszor korbáccsal vertek meg, hajótörést

A sziréna hangja

Kép
„Nincs Jesúrún Istenéhez fogható! Az égen át száguld segítségedre, a fellegeken fenségesen.” Mózes ötödik könyve 33:26   Ülök az autóban, és hirtelen, egész halkan meghallom a sziréna hangját. A gyomrom görcsbe rándul, nézek mindenfelé, próbálom kitalálni, honnan fog jönni. A hang egyre erősebb, most már a járművet is látom. Figyelünk, utat adunk neki, és a mentő siethet tovább. Száguldhat, amennyire lehetősége van rá. Mert valakinek az élete múlik rajta, és ez az, amiért a görcs ott van bennem. Valakit visznek, vagy valakiért sietnek. Bárcsak jó vége lenne a történetnek.  Mentők, rendőrök, tűzoltók. Nők és férfiak, akik mások megmentésére sietnek. Akik hivatásuknak választották, hogy segítsenek a bajbajutottakon. A gyerekek áhítattal néznek fel rájuk, szirénázó autóikat tátott szájjal követik. Egy-egy nyíltnap az ilyen állomásokon pedig maga a mennyország számukra.  Ma reggel Isten szeretné megfoghatóbbá tenni számodra, milyen is Ő valójában. Képzeld el, ahogy száguld