Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 30, 2024

"Találd ki mennyire szeretlek!"

Kép
Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Zsoltárok könyve 36:6 Nem is olyan rég a feleségemmel repülőre szálltunk. Neki ez volt az első alkalom. Nagyon izgult. Amikor már a magasban voltunk, átrepültünk a felhőkön, és csak csodáltuk az alattunk elterülő tájat. Ekkor a gép elkezdett fordulni, megdőlt, olyannyira, hogy a jobb oldalon csak a földet, a bal oldalon csak az eget lehetett látni. Bármilyen magasan is voltunk, az "ég" még mindig magasabban volt. Van egy általam nagyon kedvelt gyerekkönyv, a címe "Találd ki mennyire szeretlek!". Egy kis nyusziról szól és az apukájáról, ahogy azon versengenek, hogy melyikük szereti a másikat jobban. A kis nyuszi a könyv utolsó lapjain elálmosodik, és ahogy a holdra pillant, még elalvás előtt annyit mond apukájának: "Annyira szeretlek, mint ide a hold." Ahogy elalszik, az apukája a fülébe súgja: "Én is annyira szeretlek mint ide a hold... És vissza..." Valahogy így tudom elképzelni ezt a gondolatot

A kibékülés öröme

Kép
Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Zsoltárok könyve 32:1-2 Kire érvényes az, amit Dávid ezekben a mondatokban írt? Valószínűleg magunktól is tudjuk, de a zsoltár folytatásából egyértelmű: arra, aki érzi bűnei terhét és megvallja azokat, kérve Isten bocsánatát. Miért fontos ezt tenni? Bizonyára mind voltunk már olyan helyzetben, hogy akarva-akaratlanul megbántottunk valakit, vagy rosszat tettünk neki. Ez az eset mindenképpen piszkálta a lelkiismeretünket, de ha olyan valaki ellen tettünk valami rosszat, akit szerettünk, akkor különösen bántott, nem? Azon törtük a fejünket, hogy hogyan hozhatnánk helyre. Mert terhelte a kapcsolatunkat, mert nyomasztott minket. Ki akartunk békülni vele. Ha Istent szeretjük, akkor az is rosszul esik, az is bánt minket, amit vele szemben követünk el, még akkor is, ha tudjuk, hogy minden rossz ellenére szeret, és mindig kész megbocsátani, ha őszinté

Mint a villámlás

Kép
Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is. Máté evangéliuma 24:27 Gyerekkorom legszebb emlékei közé tartoznak a sötét, viharos esték. A fekete felhők közeledtével a házban az összes berendezést kihúztuk a konnektorból, a lámpákat lekapcsoltuk – ha még nem ment el az áram önmagától – és befeküdtünk a szüleink, vagy nagymamánk mellé az ágyba, orrunkig húztuk a paplant és onnan lestünk a feketeségbe. Emlékszem, hogy nagymama ilyenkor minden egyes alkalommal elmondta a jól ismert népi módszert, amivel meg lehet győződni róla, hogy a vihar távolodik, vagy közeledik-e. “Kezdj el számolni a villámlástól, és számolj addig, amíg meg nem hallod a dörgést. Minél hosszabb idő telik el a villámlás és a dörgés között, annál messzebb van a vihar.” Ez egyszerű fizika. A fény gyorsabb, mint a hang, és messzebbre is jut el. Ha elég jó helyen van az ember, akkor sok tíz, akár száz kilométer távolságban becsapó villámokat is láthatunk szabad s

Hála Istennek, azért ami NINCS

Kép
Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Korintusbeliekhez írt második levél 9. fejezet 15. vers Cikkek, posztok, előadások, riportműsorok ezrei szólnak ma a hálának, a hálaadásnak a mentális állapotunkra gyakorolt pozitív hatásairól. Arról, hogy ne a hiányainkra figyeljünk, hanem arra, amink van, hogy létezünk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy vannak képességeink, stb. Én azonban ma nem arról szeretnék írni, hogy ’Adj hálát azért, ami van!’, hanem éppen ellenkezőleg ’Adj hálát azért, ami nincs!’ S persze sokszor a jó dolgokat, egy eredményes napot, egy szerencsés megérkezést, egy kellemes együttlétet, egy segítségnyújtást, egy gyógyulást, egy szabadulást sem sikerül úgy megköszönni, ahogy és amennyire szeretnénk, de mégis ott van bennünk ezekért egy kellemes, bizsergető felszabadult érzés, amit hálának nevezünk. Amiről azonban az apostol beszél az valami egészen más. Az itt szereplő görög szó a ’kharisz’, melyből az eukarisztia szó is származik, elsősorban ugyani

Hangsúlyos kérdés

Kép
Akkor ezt mondta Sámuel: Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő- és a véresáldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt? Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél! Sámuel első könyve 15.fejezet 22.vers A szívünk legmélyebb és legőszintébb szándékára szeretné a figyelmünket irányítani a következő bibliavers. Így tehát… szívvizsgálat következik és nem a hagyományos módon. Mit érzel akkor, amikor Istenre gondolsz? Mostanában sokat gondolkodok azon, hogy vajon milyen érzéseket vált ki belőlem Isten és azt gondolom, hogy erről szükséges gondolkodni és beszélni egyaránt. Annál is inkább, mert az emberek hajlamosak Istent egy csupa elvárásokkal teli, szigorú és követelőző személynek leírni. Nem tudom, hogy miből indult ki ez az elgondolás, talán a Tízparancsolat hat az emberekre ilyen módon, én azonban most megkísérlem feloldani ezt a képet és valami másra helyezni a hangsúlyt. Amikor Isten a világot teremtette és elhelyezte az első emberpárt a

Estike vagy dögvirág?

Kép
Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére az üdvözülők és az elkárhozók között… 2Korinthus 2.15 Vannak igen finom, fűszeres illatú virágok, mint például az estike. Nem egy látványos virág, de nyári estéken fantasztikus élményt jelent az illata. Ugyanakkor vannak olyan virágok, amelyek dögszagot árasztanak, s ezzel vonzzák magukhoz a legyeket. Te melyiket választanád? Azt hiszem aligha kérdéses a válasz. Pál apostol szavai alapján viszont úgy kellene elképzelnünk ezt a képet, hogy van egy virág, amely az egyik ember számára mennyei illatot áraszt, a másik ember számára pedig undorító bűzt. A virág ugyanaz, mégis más érzéseket kelt… Bármily furcsa, az evangélium, az isteni szeretetről szóló jó hír megosztó üzenet. Az én viszonyulásomon múlik, hogy számomra öröm lesz vagy megbotránkoztató. Leginkább talán azon fordul meg, hogy elfogadom-e azt az önmagában megalázó tényt, hogy nem a saját jó életem alapján reménykedhetem, hanem a kegyelemnek köszönhetően, amit Krisztusban nyertem.

Sziklavár

Kép
A karmesternek: Dávid zsoltára. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg engem irgalmasan! Fordítsd felém füledet, siess, ments meg engem! Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam! Mert te vagy az én sziklaváram; vezess és terelgess engem nevedért! Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten! Zsoltárok könyve 31:1-6 A király vérdíjat tűzött ki a fejére, és egyik pillanatról a másikra az addig sikeres hadvezérből körözött személy lett. Az életével játszott mindaz, aki valamilyen segítséget nyújtott neki. Településről településre menekült, a nyomában jártak az uralkodó emberei, és minden követ, minden kapcsolatot megmozgattak, minden eszközt felhasználtak annak érdekében, hogy kézre kerítsék az egykor Góliát felett győzelmet arató ifjút. Hazája kivetette magából, az ellenség számára azonban túl zsidó volt. Hozott nem egy rossz döntést, követett el hibákat, a Bibl