Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 22, 2012

Kiválasztottak

Kép
„Hiszen te Istenednek, az ÚRnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened, az ÚR, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az ÚR, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett.” 5Móz 7,6-7 Micsoda élmény, mikor több száz, vagy több ezer ember közül téged választanak ki! Néhány napja érkeztek meg az sms-ek a felsőoktatásba jelentkezők számára a jó, vagy rossz hírrel. „Ön felvételt nyert a … intézmény … kar … szakra.” Sok-sok diák élhette át a kiválasztás örömét, vagy az elutasítás bánatát, de min múlott, hogy melyiket? Természetesen a pontszámokon. Azon, hogy hogyan sikerült az érettségi, hogy mennyi plusz pontot tudtak összeszedni még. Vagyis nagyobb részt rajtuk. Milyen jó, hogy a rendszer elég humánus ahhoz, hogy a számunkr

Majdnem megtérés

Kép
„Agrippa így szólt Pálhoz: "Majdnem ráveszel engem is, hogy kereszténnyé legyek!" Apostolok cselekedetei 26:28. Egy régebbi kis írásomat szeretném most itt közölni. Majdnem Majdnem elértem a vonatot. Még láttam az utolsó kocsit, amikor szaladtam a peronon. Majdnem férjhez mentem. Majdnem elütött egy autó. Majdnem influenzás lettem. Majdnem, majdnem, majdnem… ’A majdnem az mindig nem!’ – mondja egy régi mondás. A Bibliában ötször fordul elő ez a szó. Ebből két alkalommal sorsok dőltek el ezen az egy szón. Apostolok cselekedetei 26:28-29. verseiben. "Agrippa pe dig monda Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek. Pál pedig monda: Kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, aminő én is vagyok, e bilincsektől megválva. " Milyen ’majdnem’ esetekről olvashatunk a Bibliában? Gondolkozz el mindegyiken pár percig! - Izsákot majdnem feláldozta édesapj

Mennyei szó

Kép
"Hang hallatszott a felhőből:  - Ez az én Fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok!" (Lukács evangéliuma 9:35)  Milyen jó lenne, ha ma is ilyen egyértelmű lenne minden: Isten szól a mennyből és mi tudunk mindent... Csakhogy a mennyei szót félre is lehet érteni, ha mi így akarjuk.  Ma sem bonyolultabb semmi, mint Jézus idejében. Isten szólt a mennyből, ma szól a Biblián keresztül. Akkor az isteni hangot félremagyarázták - az ellenzék szerint mennydörgés volt - ma is sokan keresik a hibákat és a félreértenivalókat a Bibliában, pedig ma is egyértelmű és világos. Ha Isten megszólal, mi emberek szándékosan nem értjük, ha pedig nem szól, azt mondjuk rá, hogy elhagyott minket. Ezért Isten úgy döntött, hogy szól, de rangrejtve, egy képek nélküli fekete vastag könyvön keresztül, nem az érzelmeinken, hanem az értelmünkön át az egész emberhez. Ha Isten mindent megtehet - márpedig nincs kétség felőle, hogy minden jót megtehet -, akkor miért nem a mennyből szól

Az apostol aggodalma

Kép
„Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől.”   (Korinthusbeliekhez írt második levél 11. fejezet 2-3. vers) Hallottad már: - Én úgy félek a jövőtől. Mi lesz belőled? - Hova fognak ilyen bizonyítvánnyal felvenni? - Miből fogunk megélni? - Mi lesz, ha…? Én ezt csak azért mondom, mert aggódom érted. Aggódom, de nem teszek azért semmit, hogy a helyzet megváltozzon, egy-két odavetett szón kívül nem szakítok időt és energiát arra, hogy veled közösen keressük meg a megoldást és együtt induljunk el afelé. Őszintén be kell valljuk, ilyenek vagyunk a gyülekezetben is. Elmondjuk, hogy XY mit csinált, vagy hogy ezt vagy azt másképp kéne csinálni, de amikor azt mondják; - Igazad van, örülök, hogy ennyire aggódsz XY testvér, a

Isten mosógépe

Kép
„Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?”   Zsolt. 119,9 Mindenkit izgalomba hoz ez a kérdés: „ Hogyan lehet tiszta az életem?” Tegnap az egyik ismerősöm a következőket írta ki a facebook oldalára: „ Miért van az, hogy igyekszem a jóra és mégis , ha felidegesítenek vagy ilyesmi...sokszor nem tudok parancsolni a számnak? Miért nem tudom egyszerűen csak befogni??? Nem akarok "bukni" a szám miatt.... és elég ciki, hogy a "szívnek teljességéből szól a száj". Én már választottam.... miért ingok meg? Hogyan lehet megfékezni a beszédet? -sokszor kérdeztem ezt....de ha ezt az igét olvasom, akkor világosan látszik, hogy nem a beszédet kell fékezni......mert a szívvel lehet a baj. Ha a szív "tiszta" akkor nem vétkezik a száj! Segítsééééég!!!!! Mi lesz így velem? ” Ez a komoly kiáltás „ Segítsééééég!!!!! Mi lesz így velem? ” sokszor elhangzik a szánkból. Szeretnénk jobbak lenni,

Élned kell!

Kép
„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.” Zsoltárok könyve 23:4 Gyilkosságok, erőszakos cselekedetek, lopás, rablás, testi sértés, gyermekek megrontása. Megkívánja és elveszi, mert így megy ez amióta az ember döntött, és átállt a rossz oldalra. A bűn és az önzés irányít, és néha már nem is tudod, hova menekülhetnél. Elszörnyedsz a hírektől, melyek egyre közelebbről érintik életedet, és elgondolkodsz azon, hogy nem igazán kellene ilyen világra gyermeket szülni. És töröd, töröd a fejed, hogy mi is az értelme így az egésznek. Aztán eszedbe jut egy szám, amit nem is olyan rég hallgattál a rádióban: „Beszélj hozzám, mondd újra el, hogy a világ botrány, de holnap mégis élni kell...” (Ákos: Adj hitet) Igen, ilyen a világ, de neked még élned kell!- szól hozzád a Mindenható. Még élned, mert tervem van veled. Egy küldetés, amire rajtad kívül nem jelölhet senkit: Élned kell tisztán és igazán. És ehhez