Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus 19, 2018

Több, mint vigasz...

Kép
"Életre kelnek hallottaid, föltámadnak a holttestek! Ébredjetek, és ujjongjatok, kik a porban laktok! Mert harmatod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat." Ézsaiás 26,19 Több temetésen voltam már, mint lelkipásztor, akinek egyik legfőbb feladata ekkor a gyászolók, a kedves hozzátartozók vigasztalása. Általában a ravatalozó az a hely, ahol a fájdalom és annak kifejeződései, mint a sírás, jajgatás erőt vesz az embereken. Különösen akkor, amikor az elhunyt személyes dolgai is megjelennek az igehirdetésben, a nekrológ kapcsán esetleg a rá való emlékezésben. Vannak, akik nyíltan vállalják a könnyeket, mások visszafogottabbak, vannak akik nagyon erősek és nem engedik, hogy mások lássák rajtuk, mit éreznek. De minden temetésnek van egy része, amikor a legtöbb résztvevő arcvonásai megnyugodnak, meglágyulnak, szinte kisimulnak. Ez a pont már a sírnál van, amikor a hantolás előtt felolvassuk a feltámadásról szóló igéket. Ezen a ponton mindenki túl van m

A napok végén…

Kép
„Te pedig menj a vég felé! Elpihensz majd, de fölkelsz kijelölt sorsodra a végső napon!” ( Dániel 12:13 ) Dániel könyve egy csodálatos könyv. Fele történeti leírás (1-6 fejezetek, kivéve a 2. fejezet egy rövid szakaszát), a másik fele pedig profetikus jellegű (7-12 fejezetek). Bibliában található tíz vázlatprófécia közül négy ebben a könyvben található (2, 7, 8, 10-12 fejezetek). A 19. században, miközben William Miller Dániel könyvét tanulmányozta jutott el arra a felismerésre, hogy Jézus Krisztus eljövetele nagyon közel van. Ennek a felismerésnek a kapcsán indult el az Advent Mozgalom, s később eköré szerveződött a Hetednapi Adventista Egyház. Ez a könyv tehát alkalmas arra, hogy a lelki élet megújulását eredményezze azok életében, akik komolyan tanulmányozzák. Dániel könyve számos tanítást, tanulságot és világos eligazítást ad a keresztény ember számára. Egyik jellemző kifejezés a „vég” szó, ami a mai igében is szerepel, ami Dániel könyvében 19-szer fordul elő

A bölcsesség ereje

Kép
„A bölcsesség nagyobb erőssége a bölcsnek, mint tíz olyan ember, aki a várost kormányozza.” ‭‭ Prédikátor könyve‬ ‭7:19 Salamon a lehető legjobb dolgot kérte Istentől, amikor vezetőként lehetősége volt rá: bölcsességet. Később aztán, amikor az élete igazolta, hogy a valóban legjobb döntést hozta, és értékesebb dolgot kívánt, mint gazdagságot, hatalmat, vagy az ellenségei vesztét, ránk maradt gyűjteményeiben az utókor számára is feljegyzi ezt a fontos igazságot: a bölcsesség az egyetlen, amire az ember valóban támaszkodhat. A bölcsesség kérdése a világ kezdete óta foglalkoztatja az embert: ki az, aki igazán bölcs, mi a bölcsesség, és hogyan lehet elsajátítani? Ha most egy percre elgondolkozol, mi jut eszedbe a bölcsességről és a bölcs emberekről? A bölcsekhez általában hosszú, ősz szakállat párosítunk, és idős kort; a bölcsességet magát tehát úgy fogjuk fel, mint az élettapasztalat összességét. Tudom, kezdhettem volna ezzel is, és megspóroltam volna a gondolkodást: a Szentírá

Hűséges kitartás és az üdvösség

Kép
„De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.” ( Máté evangéliuma 24:13.) Új ég, új föld, az a hely, ahol nincs többé bűn, nincs halál, nincs szenvedés, nincs fájdalom, nincs könny. A visszanyert Éden, ahol a Megváltó Isten örökre és elválaszthatatlanul együtt lakik az üdvözültekkel. De hogyan kerülhetünk oda? Mi az örök élet feltétele? 1. A víz és a Lélek általi keresztség: „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” (Ján.3:5) 2. Jézusban, mint testben megjelent Istenben való hit: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (Ján.14:6) 3. Jézus iránti viszontszeretet nyomán az Ő akaratának, parancsolatainak megtartása: „Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” (Máté 7:21) 4. Hitünkből fakadóan embertársaink szeretete: „Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi

Igyekezet, buzgalom, reménység

Kép
„...a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.” Pál levele a rómaiakhoz 12:10-11 Érdemesnek tartanám, ha tudnánk időt szakítani arra, hogy elolvassuk az ide tartozó részt is a 9. verstől a 21-ig. Ebben a részben arról a szeretetről olvashatunk, amely az elmúlt csaknem kétezer évben teljesen átszőtte az emberiséget. Ezek az intelmek nemcsak a gyülekezet és a gyülekezeti tagok életére terjedt ki és határozta meg azt, hanem érezteti hatását az egyetemes emberiség körében is, vagyis társadalom etikai szabályokat tartalmaz. A szeretet, valamennyi keresztényi élethez kapott ajándék közül a legdrágább. Megvásárolhatunk drága dolgokat, de ha nem adunk szeretetet vagy nem kapunk, értelmetlen minden. Ezért van szükség arra, hogy időnként emlékeztessenek bennünket arra, hogy gyakoroljuk a szeretetünket kimutatni. A mai reggeli szöveg elméletileg a gyül

Mi a te legnagyobb küzdelmed?

Kép
"Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni." János evangéliuma 15.5 Vannak keresztények, akik a legnagyobb küzdelmüket bizonyos tulajdonságok leküzdéséért vagy eléréséért folytatják. Küzdenek a türelmetlenség, a falánkság, a lustaság, az irigység, a hitetlenség, stb. ellen, vagy azért, hogy szelídek, kedvesek, türelmesek, segítőkészek, figyelmesek legyenek. Ezeket a keresztényeket leginkább a karácsonyfához tudnám hasonlítani. Magukra próbálnak ölteni vágyott jó jellemvonásokat, tanulják, hogyan "illik" és hogyan "nem illik viselkedni" egy kereszténynek. Mindezeket azonban nem "megtermik" gyümölcsként, hanem magukra aggatják, mint a díszeket a karácsonyfára. (Talán ezért is érzik sokan képmutatásnak a keresztények viselkedését.) Isten más utat tervezett számunkra. Azt kéri, hogy legyünk vele szoros közösségben, annyira, hogy elmondhassa:

Egy nyitott ajtó

Kép
  „Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” János evangéliuma 10:9-10   Összeszámoltad már, hány ajtó záródott be előtted az elmúlt évek során? Hányszor utasítottak vissza munkahely keresés közben? Hányszor kaptál nemleges választ, amikor valakit randira szerettél volna hívni? Hányszor záródtak be előtted kiadó lakások ajtajai, mert kisgyermeked vagy háziállatod van, esetleg a bőrszíned nem volt megfelelő a tulaj számára, vagy csak egyszerűen te nem tudtál ennyi pénzt kiadni, hogy az a hely az otthonod lehessen.  Hányszor lett negatív a terhességi teszt, hányszor nem hallatszott már a szívhang a következő ultrahangon, hányszor kellett gyermek nélkül hazajönni a kórházból?  Hányszor kaptál rossz hírt egy vizsgálat során magad vagy egy szeretted esetében? Hányszor kellett egy frissen hanto