Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október 27, 2019

Igaz ember

Kép
"Hiszen én feddhetetlenül élek, válts meg, és könyörülj rajtam! Lábam biztos talajon áll, áldom az Urat a gyülekezetben." Zsolt 26:11-12 „ Dávidé. URam, szolgáltass nekem igazságot, mert feddhetetlenül éltem, az ÚRban bíztam ingadozás nélkül!  Vizsgálj meg, URam, és próbálj meg, kutasd át szívemet-lelkemet! Mert hűséged szemem előtt van, igazságod szerint járok-kelek. Nem ülök hitvány emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt. Gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem ülök le a bűnösök közé.  Ártatlan vagyok, megmosom kezemet, úgy járom körül oltárodat, URam, hangos hálaéneket zengve, felsorolva sok csodatettedet.  URam, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. Ne ragadd el lelkemet a vétkesekkel, életemet a vérontókkal együtt, akiknek a keze tele van gyalázattal, jobbjuk megvesztegetéssel. Hiszen én feddhetetlenül élek, válts meg, és könyörülj rajtam! Lábam biztos talajon áll, áldom az URat a gyülekezetben.” Zsoltárok könyve 26   Lehetséges-e feddh

A kincsünk és a szívünk

Kép
 …Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.  Máté 6:20-21 Mindannyian gyűjtögetünk. Ki ezt, ki azt. Emlékszem arra, hogy egy nagyváros utcáin, ahol laktam, gyakran láttam embereket az utcai szemetesekben keresgélni. Volt köztük, aki a kenyérdarabokat szedte össze, állítólag az állatainak, mások a kidobott betétdíjas palackokat gyűjtögették. Ugyanebben a városban rendszeresen láttam valakit, aki mindig nagy csomagokat cipelt. Mindig magával vitte mindenét, amije volt. A társadalmi pozíció másik végén vannak azok, akik a milliárdokat, a tömegek csodálatát, az elismerését, tapsát gyűjtögetik, vagy a pozíciókat. Én is sokféle dolgot gyűjtögettem életem során. Gyerekkoromban például különböző söröskupakokat, bélyeget, madártollat; aztán állatos képeket és könyveket, majd népszerű együttesek nekem tetsző dalait a Poptarisz

Elmúlik a tél

Kép
Nézd, vége van a télnek, elmúlt az esőzés, elment. Megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje, gerlebúgás hangzik földünkön. Énekek Éneke 2:11-12 (RÚF) Nem tudom, te hogy vagy vele, de én jobban szeretem megjavítani azt, ami elromlott, mint újat venni helyette.  Néhány hónapja lehetőségünk volt autót vásárolni a feleségemmel. A régi autó, amit mi csak Tragacsnak hívunk, kotyog, kerreg, csöpög, lötyög, és persze korából adódóan rozsdásodik, ami már egyre jobban zavart bennünket is. Nem is beszélve arról, hogy az első gyermek érkezésével a biztonsági elvárásaink is megugrottak, melyeket Tragacs már nem tudott betölteni. Ez az új autó, ez alig futott, mindenhol csillog-villog, se hangja, se baja, minden pénzt megér. Nem mondom, hogy gondolkodás nélkül, de hamar le is csaptunk rá. Tragacsot azonban nem adtuk el, mert ilyen állapotában semmit nem érne, nekünk azonban a szívünkhöz nőtt. Ott áll hát a garázsban, arra várva, hogy amint alkalom adódik rá, szép aprá

Igazság és kegyelem

Kép
„Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orcád előtt.” Zsoltárok 89:15 Lebuktam. Elkaptak. Tetten értek. S most itt, a templom udvarán az egész nép füle hallatára kimondják rám az Isten törvénye által meghatározott büntetést, mely megkövezés, halál. A földre rogyva, rongyaimba burkolózva hallgatom bűnöm részletezését, azt, ahogy a paragrafusokat idézik, ahogy egymástól kérdezgetik: „Mózes könyve azt írja; megkövezés. Te mit mondasz?” Nevem és bűnöm állandó emlegetésére lényem csak zsugorodik és zsugorodik. Milyen jó lenne most oly apróra töpörödnöm, hogy beférjek egy homokszem alá, és így eltűnhetnék, láthatatlanná válhatnék. De nem. Egy kéz. Igen, egy kezet látok. Kezet, mely írni kezd a porba. Nevek, dátum, helyszínek. Még több részlet. Olyanok, melyekről azt gondoltam, hogy nem derül ki soha. Mögöttem morajlás, léptek zaja, árnyak jönnek, mennek. Mindjárt záporoznak a kövek. Itt a vég! De a vég helyett egy szelíd h

Jézus nyugalmat ad

Kép
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Máté 11:28 Korunk egyik legelterjedtebb betegsége a   stressz, a szorongás és a kiégés mellett a (lelki) fáradtság. Családok százai hullnak szét a nagyvilágban azért, mert a szülők a megfelelő anyagi helyzet megteremtése miatt képtelenek arra, hogy ellássák férj/feleség vagy anyai/apai feladataikat. A gyerekek egy elhanyagolt légkörben nőnek fel és – sok esetben- ez nem direkt módon történik mivel a 21.sz. társadalma és a gyors léptekkel növekedő gazdasági elvárása   ezt követeli meg. De, nem csak testi fáradtság jellemzi korunk társadalmát.   Sokkal nagyobb problémát okoz az, amikor a lélek mondja fel a szolgálatot és úgy érzi  nem bírja tovább sem a hajtást, sem a robotolást, sem a stresszt, ami ezek összességéből következik. Szokták mondani, hogy „ a lélekben ötvenszer nagyobb kitartás van, mint az izmokban”, de mi történik akkor, amikor a lélekből is kiszáll az

Mi a titka a biztos célbaérkezésnek?

Kép
„Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha.”  2Péter 1.10 Az elhívás és a kiválasztás Istentől van. Születésünk előtt, sőt a világ teremtése előtt történt a kiválasztás az isteni előre ismerés alapján (vö. Ján. 15.16, Rm. 8.28-29, Ef. 1.4), majd az életünk során találkozunk Isten szeretetteljes hívásával (vö. 2Tim. 1.9). Mindenki, aki hisz, Istennek köszönheti a hitét. Nincs tehát mivel dicsekedni, mindent kegyelemből kapunk. Ha viszont minden Istentől van, az ő kegyelme alapján és nem a mi érdemeink szerint, akkor hogyan érthetjük Péter apostol felhívását, hogy igyekezzünk megerősíteni az elhívásunkat és kiválasztásunkat? Segítséget nyújt ennek megértésében az előző versek elolvasása. A 3. verstől kezdődő szakaszban Péter apostol először Krisztusnak és legnagyobb ígéretének megismeréséről szól. Majd arról szól, hogy a legnagyobb ígéret célja, hogy kikerüljük a kíván

Nincs meglepetés

Kép
„Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek.” Péter első levele 4:12-13   Közös nyaralásunkat terveztük, akkor még csak kettesben. Kiválasztottuk a tájegységet, aztán azon belül a települést is, és nekiláttunk szállást keresni. Találtunk egy szép, hangzatos nevű apartman-házat, igényes képek voltak feltöltve róla, meggyőző volt a leírás is, árban nagyjából megegyezett a helyi konkurenciákkal, és volt szabad szoba arra az időre, amikorra a nyaralást terveztük. Végül lefoglaltuk, és már nagyon vártuk azt az egy hetet.  Nem kellett volna. Ma már inkább megérkezésünk után azonnal nekilátnék egy másik szállást keresni. Borzalmas volt. A mi „apartmanunkba” a nap sosem sütött be, mert a főház mögötti melléképületben lett kialakítva. Erről a részről pe