Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 19, 2016

Az örök királyság legendája

Kép
"Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké." Dániel 2,44 Az örök királyság motívuma, csakúgy, mint az örök életről szóló elképzelések sok nép legendáiban, mítoszaiban, meséiben megjelenik. Bár minden történet más és más, az elképzelések mégis hasonlóak. A legjobb uralkodó végül kivívja a végső győzelmet a földöntúli gonosz ellenséggel szemben és aztán kezdetét veszi az ország örök dicsősége, ahol a nép mindenkor békében és jólétben él. A legtöbb történetben megfigyelhető, hogy az események kapcsolatban állnak az adott ország nagy történelmi alakjaival. Így ragaszkodnak például az angolok Viktória királynő egykori gyarmatbirodalmához.  Mi pedig  Mátyás királyhoz, vagy Nagy Lajos királyunkhoz kapcsolódunk és legendáink megéneklik az egykori aranykort. Ezek a versek, énekek

Félelem nélküli élet

Kép
91. Zsoltár Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen,   az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!   Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől.   Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége.   Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal,   sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól.   Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el.   A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését.   Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak,   nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás.   Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon,   kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.   Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet.   Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan

Lemosni a képmutatást

Kép
"Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket! Ne tegyetek többé rosszat..." Ézsaiás próféta könyve 1:16 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) egyik leghíresebb könyve: Emil, avagy a nevelésről . Ebben leszámol korának tekintélyelvű nevelésével. Egy olyan apát ír le, amelyik mindig elérhető a gyermeke számára, kész leülni vele játszani, elmagyarázni neki a világ dolgait. A szép és nemes elvek mindmáig nagy hatással vannak a pedagógiára. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy Rousseau-nak 5 gyereke született, és mindegyiket árvaházba adta.  Kortársa, a filozófus Voltaire (1694-1778) képmutatással vádolta meg Rousseau-t, amiért saját elveit nem fektette gyakorlatba, hanem inkább mindegyik gyerekét letette az árvaház ajtaja elé. Rousseau hevesen tiltakozott, és azt írta, hogy ő biztosan emlékszik, nem az árvaház ajtaja elé, hanem az ajtón belül rakta le a csecsemőket. A modern pedagógia atyjának magatartásában nem csak az volt rossz, hogy kö

Egy az Isten

Kép
„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, Aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében.” (Timótheushoz írt első levél 2. fejezet 5-6.vers) Kína kis vidéki falujában egy misszionárius hirdette az evangéliumot. Estéről estére egyre többen jöttek és hallgatták bizonyságtételét, míg az egyik este egy a többieknél jobban öltözött, intelligens kinézetű ember felállt és azt kérdezte: - Uram, már vagy háromszor hallottam önt prédikálni és mindig ugyanarról beszél. Nem gondolkodott még azon, hogy változtatni kéne a szövegén? - Mégis mire gondol, mit kéne megváltoztatnom? - kérdezett vissza a misszionárius. Hát a „Jézus Krisztust”. Mert mindig vagy a Jézus Krisztus életéről, csodáiról beszél, vagy mindig a Jézus Krisztusnál lyukad ki, hogy mit tett az ön életében meg ilyesmi. Szóval, javaslom, beszéljen most már valaki másról. Rövid szünet után misszionáriusunk így szólt: - Uram, mielőtt vál

Nincs lehetetlen!

Kép
„Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: „Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges.” Márk evangéliuma 10. fejezet 27. verse. Sajnos a mi hitünk csak addig terjed, amit a szemünk lát. Ami ezen felül azt kétkedve fogadjuk. Talán mi is megkérdezzük néha: „Hogy lehetséges ez?” A tanítványok egy kétkedő kérdésére válaszolja ezt Jézus. Ennyire egyszerű volna? Bízd az életedet Krisztusra és kész? Ennyi elég? Ha én valamit nem tudok megoldani, vagy kilátástalannak látom a dolgokat, akkor ennyi lenne a megoldás? A válasz igen. Nemcsak azért írom ezt, mert ezt kell írni, vagy mert tudom, hogy az embereknek erre van szükségük. azért írom ezt mert én is éppen egy ilyen élethelyzetben vagyok. Amikor megoldhatatlannak tűnő problémája van az embernek, akkor az Istennek van egy megoldása, csak ki kell tudjuk mondani ezt: Ami nekem lehetetlen, az Istennek lehetséges. Ma már nagyon önállóak vagyunk. Nem akarunk segítséget. Aztán amikor valami megoldó

Csodaszerek - a siker titkai?

Kép
  „ Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.” 1Timótheus 4:15    Igazi csodavárók vagyunk. Szeretjük a gyorsan és könnyen elérhető eredményeket. Általában szívesebben választjuk a kényelmesebb utat, mint azt, amely nehezebb, és több erőfeszítést igényel. Elhisszük – vagy csak szeretnénk elhinni – a reklámoknak, hogy egy tabletta szedésével elérjük a vágyott testsúlyunkat, természetesen életmód változtatás, izzasztó testmozgás és megerőltetés nélkül... vagy, hogy létezik olyan csodálatos módja a nyelvtanulásnak, amely segítségével különösebb erőfeszítés, időráfordítás nélkül, könnyedén megtanulunk egy idegen nyelvet. Sajnos a lelki életben is könnyen megjelenik ugyanez a megközelítés. Sokszor keressük azt az egyetlen üdvözítő módszert, aminek segítségével egyszerre megoldódik minden problémánk és hatalmas lelki fejlődést tapasztalunk. Pedig üdvözítő módszer nincs, csak üdvözítő Krisztus, akiben

A Te Megváltód

Kép
„Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?” Lukács evangéliuma 24:32  Fáj a lábad, fejedet még süti kitartóan a lemenő nap fénye, és te csak gyalogolsz életúntan. A következő megállóig még van néhány kilométer, addig is próbálod magadban rendezni a dolgokat. Kérdések vágnak egymás szavába a fejedben, és te nem érted. Nem tudod a választ, pedig azt hitted, jó nyomon haladsz. Azt hitted, helyes az irány, a cél, és megtaláltad azt, amit kerestél.  És mire már kezdtél együttélni a gondolattal, hogy minden rendben lesz, már jött is a koppanás, te pedig próbálod összekapargatni darabjaira hullott életed romjait. Magadban morfondírozol, és szinte észre sem veszed, hogy Valaki melléd szegődik.  Egy darabig csak hallgat, felveszi az utazótempódat, a lépésed nagyságát, a légzésed ritmusát. Aztán szép lassan kérdez. Türelmesen, kedvesen, egyszerűen. Olyan kérdéseket küld feléd, melyekre szükséged van.