Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 12, 2024

Szabad szolga

Kép
De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok! Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Pál levele a rómaiakhoz 6:17-18 Nem tudom mi az első ami szembetűnt neked, kedves olvasóm, de engem elgondolkodtatott, hogy mindegy hogy nézem, a végén szolga leszek. Én nem akarok szolga lenni. Nekem az első gondolatom nagyjából ez volt. Ez az idézet azonban ennél sokkal többről szól. Pál a megváltásról beszél szinte az egész levélben. Azt fejtegeti, hogy mégis mire van szükség, hogy is néz ki, amikor Jézus megvált. Amikor új életet kap valaki. Amikor a régi elmúlik, és egy új lép a helyére. Olyan ez, mint amikor a kisgyereknek adunk egy új játékot, hogy ne fájjon az, hogy a régit kidobjuk. Pál a szolga példát használja, mert számára ez szemlélteti legjobban mit érez. Az első, a "bűn szolgája" olyan személy, aki azért tesz valamit, mert az ura megparancsolta,

Őszintén

Kép
"Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be oda." Márk evangéliuma, 10. fejezet, 13-15. vers A gyerekek zajosak, rendetlenek, neveletlenek, gyakran koszosak, egyesek azt mondanák, tiszteletetlenek is, és még sorolhatnánk... Egy ilyen csapat fegyelmezhetetlen emberkölyköt szabadítottak a szülők Jézusra. Az egyik a ruháját tépte, a másik ételtől maszatos arcát törölte belé, ahogy megpróbálta átölelni a Mestert. A harmadik a a hajába kapaszkodva próbált felmászni a nyakába, majd amikor elérte ezt a magaslati pozíciót, a biztonság kedvéért jó erősen megkapaszkodott Jézus fülében. Érthető tehát, hogy Jézus barátai ezt nem tűrhették! "Szállj le onnan! Mit képzelsz

Gyönyörködj az Úrban

Kép
Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! Zsoltárok könyve 37:4 Ok-okozat, vagy oda-vissza ható események? Egy 2004-ben bemutatott sci-fi tette annak idején igazán népszerűvé azt az elméletet, ami szerint egy pillangó szárnycsapása a világ egyik végén cunamit okoz a világ másik végén. Az elméletet - és a filmet, ami az elméleten alapszik – pillangó hatásnak, vagy pillangó effektusnak hívják. Eszerint minden, még a világ legkisebb eseménye is (mint a pillangó szárnycsapása) hatással van a világ egészére, és messzemenő következményei lehetnek. Legalábbis egy bonyolult fizikai elméletet valahogy így próbálhatunk meg lefordítani a mindennapi életre nézve. És míg a tudományos világban az elmélet bizonyítható és működőképes, addig annak populárisan lefordított változata már annyira nem. Az életben nagyon ritkán vezethetőek le egyenes vonalban az események: azért volt cunami a világ egyik végén, mert a világ másik végén egy pillangó felszállt a virágról. Nonszensz is volna. Az ember n

Tűzön-vízen

Kép
Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Ézsaiás könyve 43. fejezet 2. vers Ézsaiás prófétát a bibliakutatók az Ószövetség evangélistájának nevezik, aki a Messiás eljövetelének, a babiloni fogságban lévők kiszabadításának, a maradék összegyűjtésének és visszatérésének ígéretével vigasztalja a népet. Neve, Jesajahu is annyit jelent: az Örökkévaló segít. A mai Igénkben olvasott két kép is; ’Vízen átmenni’ és ’tűzben járni’ két bibliai történetet idéz fel, mely Isten szabadítására emlékeztet. A vízen áthaladás az egyiptomi kivonulás, mikor az Úr, „a tengeren utat csinál, és a hatalmas vizeken ösvényt” (16. vers), a tűzben járás pedig Dániel három társának a tüzes kemencéből (Dán. 3.fejezet) való csodálatos kimenekedése. De mit jelent e két történet emlegetése ma számunkra? Egyiptom és Babilon az Újszövetségben Sátán munkálkodását, uralmát, a bűnt szimbolizálják, melyből Isten ki akar emelni

Milyen egy jó keresztény?

Kép
Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Első Korinthusi levél 13.fejezet 11.vers Milyen a jó keresztény? Létezik olyan, hogy vannak bizonyos jellemvonások, szokások, amelyek jóvá tesznek egy Istenben hívő embert? Pontosabban, jobbá? A teljesség igénye nélkül engedd meg, hogy felsoroljak egy néhányat… Jó keresztény vagy, ha minden hétvégén elmész a gyülekezetbe/templomba és pontos időben érkezel, aktívan részt veszel és lehetőleg nem sietsz el az alkalom végeztével, hanem ott maradsz és megéled a közösséget. Jó keresztény vagy, ha hosszasan és gyakran imádkozol, akár magányodban, akár a közösségben, hiszen az embereknek látniuk kell, hogy neked milyen mély kapcsolatod van Istennel. Jó keresztény vagy akkor is, ha adakozásról van szó egy nagy cél érdekében. A nagy cél nagy port kavar és fontos, hogy mindenki lássa mennyire fontos a gyülekezet/templom előre men

Böjtölés semmittevés nélkül

Kép
Ha megosztod falatodat az éhezővel, és megelégíted az elepedt lelkűt, akkor fölragyog a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. Az Úr vezet szüntelen, nagy szárazságban is megelégíti lelkedet és megerősíti csontjaidat. Olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek nem fogy el a vize. Ésaiás 58: 10-11 Ma reggel hívjuk elő emlékeinket, hogy mit tanultunk eddig a böjtről. A Biblia több helyen is részletezi, hogy Istennek mi a szándéka a böjttel kapcsolatban. Igaz, hogy a Google meghatározása szerinti böjtöt mindenki ismeri, ami a következő: "A  böjt  tartózkodás az evéstől, ivástól, vagy valamilyen tevékenységtől. Táplálkozás esetén a  böjt  lehet részleges vagy teljes, attól függően, hogy például valaki csak bizonyos fajta ételektől tartózkodik, vagy pedig minden ételtől és italtól." De vajon én melyik formáját követem a böjtnek? Csak a testi böjtöt, vagy valódit, az Istenit, vagy csak az emberit? Mert ha valóban böjtölni akarok

Nem lázálom

Kép
Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk: Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok! Tapintsatok meg, és nézzetek meg jól! Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Lukács evangéliuma 24:36-39 Jártál már úgy, hogy elveszítettél valakit, egy ismerőst, barátot, és aztán egyszer, amikor sétáltál az utcán, szembe jött veled egy ember, akiről első ránézésre szinte azt hitted, hogy ő az? Már-már mosolyra húzódott a szád, szinte el is felejtetted, hogy mindez képtelenség, lehetetlen, de mikor közelebb értél hozzá, rájöttél, hogy igazán cseppet se hasonlít arra a kedves barátra, akit úgy hiányolsz. Egy pillanatra, még ha egészen rövid is volt az a pillanat, azt hitted, ő az, és jólesően dobbant a szíved, aztán belehasított