Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 3, 2021

Próféciák félelem nélkül

Kép
“Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.” Péter második levele 1. fejezet 19. vers A prófétálást és a jóslást rendszerint összekeverjük, pedig egyáltalán nem mindegy, hogy melyikről beszélünk. Miről szól az egyik, és miről a másik? Nézzük meg a teljesség igénye nélkül Jóslás: Megmondja a jövőt Nem számít mit kelt bennem A jövő áll a középpontban Célja a jövő ismertetése A Biblia elítéli Prófétálás: Megmondja a jövőt, de a jelenhez való viszonnyal együtt Bármit is üzen, nem akar félelmet kelteni Isten áll a középpontban Célja, hogy megértsük a világtörténelemben a jelenünket és közelebb kerüljünk Istenhez A Biblia elismeri és becsüli Péter a prófétai beszédről, a próféciákról beszél. Nem a jóslásról. Mi sokszor jóslatként fogjuk fel ezeket. Elővesszük, és félelmet generálva elmondjuk, hogy milyen nagy háborúk lesznek még. Olvasunk betegsége

A béketűrők boldogsága

Kép
"Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr." Jakab levele 5. fejezet 11. vers Ismersz olyan embert, aki mindig panaszkodik, morgolódik vagy háborog? Olyan „kellemes” élmény találkozni vele, ugye? Gondolom, alig várod 😊 ! Talán azt is tudod, milyen egy fedél alatt élni vele… Az ilyen emberek mindig találnak valamit, ami miatt lehet zúgolódni, és nem is hagyják ki a lehetőséget. Gondolkodtál már azon, hogy miért viselkednek így? Én jó pár ilyen embert ismerek, és úgy figyeltem meg, hogy általában nincs több bajuk és küzdelmük, mint másoknak. Igazából egy alapvető problémájuk van, ami miatt mindig háborognak: hogy boldogtalanok. A boldogtalanságuknak sokféle oka lehet, de ezek is olyan nehézségek, kudarcok, csalódások vagy szenvedések, amiket mások is hordoznak, akik nem háborognak. Ezek a mindig morgolódó emberek alapvetően elé

Nem lesz többé halál

Kép
"Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot mindenütt a földön! – Ezt ígéri az Úr!" Ézsaiás próféta könyve 25. fejezet 8. vers Azt hiszem, nem én vagyok az egyetlen szülő, akinek nehéz látni, amikor a gyermeke sír. Mikor a kislányom a játék során elesik és megüti magát, vagy fáj valamije, az nekem is fáj. Még ha rossz dolgot csinált is, ha nem hallgatott a figyelmeztetésemre, vagy a tiltásomra, — megpróbált felmászni a kanapéra, és ügyetlenül a fenekére esett, vagy hozzányúlt a forró edényhez, — és minden okom meglenne rá, hogy haragudjak ahelyett, hogy együtt érzek vele, magamhoz ölelem, és biztosítom róla, hogy nincs semmi baj. Elmúlik. Hamarosan már nem fog fájni. Hasonló Ézsaiás ígérete is az új Földet illetően. Ott, mint a szülő a gyermekét, fogja letörölni a könnyeinket maga Isten, akinek tényleg minden oka meglenne arra, hogy haragudjon ránk, magunkra hagyjon bennünket és úgy döntsön, nincs értelme fogla

Az utolsó ellenség is eltűnik

Kép
  „Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.”   ( Korinthusi első levél 15. fejezet 26.vers ) „Amikor meghalok…” – „Jaj, anya ne is mondj ilyet! Erről ne beszéljünk!” Igen, a halál, az elmúlás még ma is tabutéma. Félelemből vagy tudatosan próbáljuk elkerülni, maszatolni, lehazudni: „Ez a smink fiatalít”, „Nem változtál semmit, nem is öregszel.” Sátán első hazugságából - „Bizony nem haltok meg!” (1Móz.3:4) - ezernyi alternatív elgondolás és megoldás született. „A lelke tovább él.” „A papa nem halt meg, fentről néz.” „Majd a következő életemben…” Nem is szólva azokról a gyenge, hiábavaló emberi próbálkozásokról (balzsamozás, lefagyasztás), melyek a tudomány fejlődésétől várják a halállal való végső leszámolást. A Szentírás azonban világos tanítást ad: „Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.” „akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.” (22-23.vers) „az utolsó trombitaszóra; a halottak feltámadnak” (52.vers).   „M

Tarts ki a küzdelmeidben!

Kép
„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött.” Jób könyve 19.fejezet 25.vers Közel áll hozzám ez az igevers. Több szempontból is, de egyet meg is említek, mégpedig azt, hogy egy akkora reménységet és bizodalmat nyújt, amit ez a földi élet soha nem fog! Ahogy sokak számára a 2020-as év tele volt nehézséggel, károkkal, akár egészségi, akár fizikai, szomorúsággal, kilátástalansággal és helyenként veszteségekkel, úgy volt Jób élete is. Ha ki kellene emelni egy bibliai személyt, aki hitelesen tudna a nehézségekről és azok megéléséről nyilatkozni, akkor az Jób lenne. Ő az, aki tudja milyen elveszíteni mindent! Elveszítette a gyermekeit, barátait, vagyonát és a felesége sem támogatta őt. Többször találkozott azzal a paranccsal, hogy tagadja meg az Urat. Külsőleg egy kilátástalan és végtelenül nehéz helyzetben volt. Élete romokban hevert és a romokon túl kereste azt a pontot, azt a kapaszkodót, ami segíthet neki. Ez a kapaszkodó számára Isten volt! A törté

Mit vársz 2021-től?

Kép
"Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus!" Jelenések könyve 22. fejezet 20. verse Minél sötétebb az éjszaka, minél kevesebb körülöttünk a fényszennyezés, annál fényesebben ragyognak számunkra a csillagok. Városokban, ahol túl sok földi fény vesz körül, alig látni a csillagos eget. Minél nagyobb nehézségek érnek bennünket, minél inkább elfogynak saját megoldásaink és cserben hagy emberi reménységünk, annál fényesebben ragyog számunkra Jézus második eljövetelének ígérete. Jézus visszatérése szabadítást jelent. Szabadítást a betegségektől, a szenvedésektől, az igazságtalanságoktól, a kilátástalanságtól. Hosszan sorolhatnánk a sort, hogy mi mindentől ment meg Krisztus isteni hatalommal teljes visszatérése. Bár az eljövetelét megelőző időszak az emberi történelem legnehezebb időszaka, a második advent maga a szabadítás mindazok számára, akik várják őt és benne reménykednek. Nem véletlen, hogy János apostol önkéntelenül is válaszol J

Indulj el!

Kép
„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Máté evangéliuma 2:1-2   Fura út volt, az egyszer biztos, de egy percig sem bántam meg, hogy elindultunk. A barátom vette észre a jelet, amikor szokásos esti sétáját tette birtokán. Semmi kétségünk nem volt afelől, hogy ez az, amire vártunk. Másnap korareggel már úton is voltunk, és mentünk, egyre csak mentünk nyugat felé.   Hosszú volt az út, kimerítő, de a csillag látványa minden éjjel erőt adott. A kilométerek fogytak egymás után, a vágy pedig egyre nőtt a szívünkben. Íme, eljött végre, betelt az idő. És mi látni fogjuk Őt. Ez volt a legféltettebb kívánságunk, most pedig alig bírtuk elhinni, hogy csak napok, talán egy-két hét kérdése, és valóra válik. Hidegzuhanyként ért minket a jeruzsálemi fogadtatás. Halvány kis szikrája sem