Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 23, 2013

Ki mondja

Kép
„De ő jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany.” Jób 23,10 Ha egy hitetlen ember , akkor nincs értelme. Ugyanis, egy ilyen ember nem törődik Istennel, nem számít neki az Ő véleménye, nem hisz az ítéletben sem. Nem érdekli, hogy Isten mit tart róla, nem hiszi, hogy törődik vele és azzal, hogy mit csinál az életében. Egy hitetlen ember nem mond ilyet. Ha egy hívő ember , akkor két választás van: elbizakodott keresztényről van szó, vagy egy valóban komoly keresztényről. Ha az elbizakodott mondja , akkor egy felszínes ember beszél, vagy egy félrevezetett. Ha a felszínes mondja , akkor nincs tisztában azzal, amit állít. Csak mások véleményét szajkózza, amit népszerű prédikációkban hallott Isten megbocsátó szeretetéről. Szíve legmélyén azonban érzi, hogy hite csupán felszínes, mert élete, tettei, cselekedetei, legtöbbször pedig gondolatai nincsenek összhangban az Isten akaratával. Engedetlenségét már megpróbálta engedelmességgel pótol

"Árulkodó Júdás!"

Kép
„A rágalmazó elárulja a titkot, de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot.” Példabeszédek könyve 11. rész 13. vers Egy másik bibliafordítás így adja vissza (Szent István Társulat): „ A rágalmazó mindent kibeszél, amerre csak jár, a megbízható ember megtartja, amit hallott.” Sokat gondolkodtam ma reggel azon, mi a különbség az árulkodás és a pletykálkodás között. Ugyanis számomra elég nehezen különíthető el a kettő. Aztán így fogalmaztam meg magamnak: árulkodás = amikor valami 100%-ban igaz, s valaki titokként rám bízta, én meg felelőtlenül tovább adom. A pletyka 50%-ban igaz lehet, ezt is felelőtlenül tovább adom és hógörgeteg lesz belőle. Vannak hivatások, ahol a titoktartás kötelező. Pl. orvos, lelkész, ügyvéd, katolikus pap. De lehet, hogy épp benned bízott meg valaki annyira, hogy megosztotta veled élete nagy titkát, betegségéről, vagy házasságáról. És meggondolatlanul tovább adod. Te hogy éreznéd magad az ő helyében? Ha mondjuk, valahonnan visszahallanád, amit cs

Üdvözítő kapcsolat

Kép
 "Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.  Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.  Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből." (János evangéliuma 10:27-29) "Állj!" - ez egy nagyon fontos szó egy négy évesnél. Arra tanítjuk a kislányunkat, hogy amint ezt a szót hallja tőlünk, azonnal álljon meg, föggelenül attól, hogy ő mit gondol. A feltétlen engedelmesség életet menthet az út szélén. És ő tudja ezt, nem is bánja, ha rákiáltunk. Sőt, van, hogy magától megáll, és mosolyogva hátranéz. "Állj!" - mondta a minap a feleségem, és be kell vallanom, azonnal rátapostam a fékre. Jól tettem, mert az előttünk lévő autó renszámtáblája vészesen közeledett. Utólag gondolkodva arra jöttem rá, hogy nem szégyellem, hogy engedelmeskedtem a parancsnak, hiszen bízom a feleségemben, és szeretem őt. "Jöjj

A mennyei dolgok

Kép
„Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?” (János evangéliuma 3. fejezet 12. vers) Milyen konok és makacs nemzedék volt Jézusé. Hihetetlen, hogy nem vették észre, hogy nem jutott el az agyukig, hogy kicsoda Jézus, hogy mit akar igazán, hogy az emberek jólétén fáradozik, hogy enni ad az éhezőknek, hogy meggyógyítja a betegeket, hogy felemeli az elesetteket. De nézzük csak! Mi különbek vagyunk? Mai társadalmunk szeretőbb, megértőbb, több hittel rendelkezik? Lehet már te is tapasztaltad; mikor legnagyobb jó indulattal megpróbáltál segíteni, mikor csak egy nyúlfarknyi jó tanácsot próbáltál adni, hogy kilábaljanak egy adott problémából, hogy jobb legyen az életük, a válasz ma is; legyintés. És milyen rossz, ha legyintenek. Főleg, ha sorozatosan legyintenek. Bizony velem is megtörtént már, hogy a meg nem értés következtében én is viszont legyintettem és úgy voltam, mint Jeremiás: „Nevetségessé lettem minden időre

Szállj ki a taposómalomból

Kép
Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint; Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul. Róm 4:4-5   Nagyon kicsi a választóvonal az igazán szívből jövő szolgálat és a vallás taposómalma között, de ez a választóvonal az egész életünket nagyban befolyásolja. Az igazi szeretet vezérli a hiteles szolgálatot, míg a vallási törvények a vallás taposómalmát hajtják. A vágy vezérli az elsőt, a kötelesség a másodikat. Ez a különbség a fárasztó „kell” és a lelkes „akarom” között. Ha a vallás taposómalmában vagy, szállj ki. Lehet, hogy rövidtávon örömtelinek tűnik, azonban hosszútávon teljesen ki fog meríteni. Máté evangéliuma 11. fejezet 28-30. verseit valaki így fordította le magyarra. Jézus szavai ezek: „Elfáradtál? Kimerültél? Kiégtél a vallás miatt? Gyere hozzám! Vonulj félre velem, és helyreáll az életed. Megtanítom neked, hogyan pihenhe

Kik boldogok?

Kép
„Jézus a tanítványaira nézett és így szólt: „Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek Isten királysága. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jól fogtok lakni. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor az emberek gyűlölnek titeket. Boldogok vagytok, amikor kizárnak a zsinagógákból és bántanak titeket. Boldogok vagytok, amikor rosszat mondanak rólatok az Emberfia miatt. Örüljetek azon a napon és örvendezzetek, mert nagy lesz a jutalmatok a mennyben. Hiszen az ő atyáik is ugyanezt tették a prófétákkal. Lukács evangéliuma 6:20-23 A majd’ nyolc éves lányom idejött hozzám, és megnézte miről fogok írni. „Kik a boldogok?” A megadott címet, ő kérdésként fogta fel, és rávágta a választ: „Akik hisznek Istenben!” Miközben próbáltam valamilyen komoly, teológiai és mégis érthető választ találni erre a kérdésre, ő egy mondatban megoldotta a problémát. „Ó, ez így túl egyszerű lenne” – gondoltam magamban először. Aztán rá kellett jönnöm, hogy

Istenhez szálló imádság

Kép
„Ha majd éhínség lesz az országban, ha dögvész, aszály, rozsda, sáska vagy cserebogár lesz, vagy ha ellenség ostromolja az ország városait, vagy bármilyen csapás és betegség lesz, akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy ember, akár egész néped, Izráel mond el, és ha valaki elismeri, hogy miatta van a csapás, és kiterjeszti a kezét e ház felé, te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, bocsáss meg, cselekedj és bánj mindenkivel tettei szerint, ahogyan megismerted a szívét, hiszen egyedül te ismered minden embernek a szívét...” Királyok első könyve 8:37-39 Ő tudja, mi lakik a szívedben. Tudja, miért és kiért imádkozol hetek, hónapok vagy akár évek óta, és tudja, mikor jön el az ideje a válasznak, akár igen az, akár nem. Tudja, hogy valaki nagyon fontos neked, és mivel te kérted Őt, ezért még jobban figyelni fog rá, és hidd el, mindent megtesz érte.  Tudja, milyen jó és rossz döntéseket hoztál meg a közeljövőben, és mi lett a következményük. Látta, ahogy fejjel