Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 17, 2021

A szolga sors

Kép
“Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani.” János evangéliuma 15. fejezet 20. vers Ez nem éppen az a bíztatás, amit mi várnánk. Jézus szavai inkább tűnnek lelombozónak, mint reménykeltőnek. Az ember sokkal könnyebben figyel a negatívumokra, mint a pozitívumra. Ez most sincs másképp. Észrevesszük a mondatban az üldözést, viszont ebben kimerül a gondolkodásunk. Nézzük most meg együtt az egész verset! Az első mondat egy idézet önmagától. Jézus magát idézi, ráadásul ugyanezen beszélgetésben már elhangzik a mondat. “Nem nagyobb a szolga az uránál.” Ő maga mondja ki, hogy ismétel. Miért? Azért, mert az ismétlés a tudás anyja. Meg kell értetni a tanítványokkal, hogy ők a szolgák, és a velük szemben ülő személy pedig az úr. Értelmetlen a “ki a nagyobb” vita, ami oly sokszor beszédtéma volt köztük, hisz Jézus a nagyobb. Ők szolgák. Ez nekünk

Boldog, aki olvassa és akik hallgatják

Kép
"Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van." Jelenések könyve 1. fejezet 3. vers Talán hallottad már, hogy a Biblia minden idők bestsellere, vagyis az a könyv, amiből a legtöbbet nyomtattak és adtak (és ajándékoztak) el, amióta létezik könyvnyomtatás. Egyes becslések szerint 1815 óta körülbelül 6,000,000,000 darabot. Jelenleg is minden évben a Biblia a legnagyobb példányszámban készített könyv.  Nem beszélve arról, hogy nincs még egy könyv, amelynek az olvasásához és tanulmányozásához annyi okos készülékekre készített alkalmazás volna, mint a Bibliához. Csak az egyik ilyet (YouVersion’s Bible App) több mint 400,000,000 alkalommal töltötték le 2019-ben.  Igazán bátorító, szép számok… De azért elgondolkodtam: amellett, hogy a Biblia bizonyára a legnagyobb példányszámban létező könyv ma a bolygónkon, vajon a legolvasottabb is? Vajon az a könyv, amely a legnagyobb hatással van

1%

Kép
"Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja?"  Lukács evangéliuma 15. fejezet 4. vers Egy százalék. Egyáltalán nem tűnik soknak. Az egy százalékos hibahatárra azt mondjuk, hogy "pontos", ha csak "százból egy alkalommal" történik valami, az ritka. Ha egy kiló kenyér egy százalékkal könnyebb, mint egy lennie kellene, (tehát csak 990 gramm) nem megyünk reklamálni a pékhez, ha a fizetésünk egy százalékkal csökken, csupán pár ezer forintról beszélünk.  Komoly különbségek vannak azonban az "egy százalékok" között is. Mert míg eddig pénzről és lisztről beszéltem, addig az "egy százalékos halálozási ráta," "egy százalékos gyülekezeti létszámcsökkenés" vagy "a népesség egy százaléka" mögött hús-vér emberek állnak. Ha a koronavírus "csak" egy százalékos halálozási rátával bírna (va

Béketűrés, törvénytisztelet és hit

Kép
  „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!”   ( Jelenések könyve 14. fejezet 12. vers ) Kit imádsz? A Teremtő Istent vagy a Fenevadat? Ez a Jelenések könyvének központi kérdése. S minél közelebb kerülünk Jézus visszatéréséhez, a Vele való találkozáshoz, annál jobban elkülönül egymástól ez a két út, az emberiség két csoportja. Kit imádsz? A Teremtő Istent vagy a Fenevadat? Ez nem kérdés, – mondhatod - a Fenevadat, az Ördögöt az okkultisták, az ateisták, a különböző pogány vallásúak imádják. Mi keresztények vagyunk, mi az igaz Istent imádjuk. Kit imádsz? A Teremtő Istent vagy a Fenevadat? E kérdés felületes megválaszolása helyett, az Ige önvizsgálatra szólít, hisz „ Nem elegendő az igazság elméletét hinni. Nem elegendő, ha Krisztusba vetett hitünkről vallást teszünk, s hogy nevünk a gyülekezet névsorában szerepel... Bármit valljunk is az ajkunkkal, mit sem jelent, ha Krisztust, az igazság cselekvése ált

Közelebb van hozzánk az üdvösség!

Kép
„Ezenfelül tudjátok, hogy az idő sürget: ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk.” Pál levele a rómaiakhoz 13.fejezet 11.vers   Az interneten az üdvösség a következőképpen van definiálva: megszabadulás, megmenekülés. Üdvözülni annyit jelent, mint kimentve lenni egy olyan veszélyből, ahol az ember élete forog kockán. Az üdvösség tehát ennek megfelelően győzelmet, életet jelent. Egészen érdekesnek találtam ezt a meghatározást. Pál apostol azt mondja, hogy fel kell ébrednünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Mit jelent hívőnek lenni? Vajon mikortól számít valaki hívőnek? Egyes források szerint hívőnek az a személy számít, aki egy állítást igaznak tekint, vagyis egy gondolat, elv helyességében bízik. Vallási értelemben egy vallás tanítását, a természetfeletti erők, lények létezését igaznak gondolja és azok szerint él. Tehát a kettőt összevágva úgy fogalmazhatjuk meg, hogy h

Látszat vagy valóság?

Kép
„Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket! Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót cselekedni! Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét! Ésaiás 1. fejezet 16-17-vers Isten nyilvánvalóvá tette Ésaiás próféta által (l. Ésa. 1.11-14), hogy nem kér az olyan vallásosságból, amely megtartja a vallás formai előírásait, szertartásait, de irgalmatlan, szeretetlen és megtűri az igazságtalan bánásmódot. A forma és tartalom harmóniája vagy diszharmóniája, a tartalommal összhangban levő, vagy a tartalom nélküli formális vallásosság dilemmája végig kíséri az emberi történelmet Kain és Ábel történetétől kezdve. Jézus is figyelmeztetett erre (pl. Máté 23.23), de napjainkban is aktuális kérdés (l. 2Tim. 3.1-5, Jelenések 3.17-18). Senki, még a vallástalan vagy ateista ember sem kerülheti el azt a kérdést, hogy csupán jónak szeretne tűnni mások szemében, vagy valóban jóra törekvő e

Érted jön vissza

Kép
„És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.” Lukács evangéliuma 21. fejezet 27-28. vers Közeledik. A megváltás. A tiéd és az enyém. Nem a vég, hanem Krisztus. Várjuk, nagyon régóta várjuk. Már az első tanítványok is összeráncolt szemekkel néztek a búcsúzkodó Mesterre, hogy „Nem most lesz ez?”. Nem. Megtörténik, amikor eljön az ideje. És el fog jönni, mert Ő megígérte. Nem hagyja félbe a munkát. Nem azért lett emberré, nem azért dolgozott, tanított, gyógyított itt közöttünk, hogy csak várjuk Őt a végtelenségig. Nem azért halt meg a kereszten, és támadt fel harmadnapra, hogy aztán soha többé ne lássa viszont az övéit. Eljön majd a nap, amikor pontot tesz a történet végére, nem is egyet, hanem hármat. Mert ez valaminek a kezdete is lesz egyben. Az örökkévalóságnak, mégpedig egy tökéletes világban. Ezért hát ne a véget várd, ne a p