Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 23, 2019

Teljes megbocsátás

Kép
"Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. (Szela.)  Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem." Zsoltár 32,7-8 Nem tudom biztosan, de szerintem mindannyian éreztünk már bűnbánatot azért mert rosszat tettünk. Marta a szívünket és a lelkünket az érzés, hogy nem akartam, ez nem is én vagyok, hogy tehettem ezt??? !... Mennyire szerettük volna, ha a szégyen eltűnne, ha azt, amit tettünk, meg nem történtté tehettük volna. Éreztük a kiszolgáltatottságunkat, hogy védtelenek vagyunk saját butaságainkkal szemben. Félelmet éreztünk, hogy mi lesz ezután, el tudjuk-e hordozni a következményeket? Eltűnt az életünkből az öröm és a nyugalom. Butának és tanácstalannak éreztük magunkat, mert nem tudtuk mit tegyünk ezután. Ez a zsoltár Dávid egyik bűnbánati imádsága, amit azért mondott el, mert nagy bűn terhelte a lelkét. Megölette egyik hűséges katonáját, hogy fedezze magát és elvehesse a

Az ígéretek örököse

Kép
“De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.” Zsidókhoz írt levél 6:11-12. A gyakorló szülők és az aktív gyermekek jól tudják, hogy az ígéreteknek több fajtája is van. Van a feltétel nélküli ígéret: “Ígérem, hogy csöndben leszek!” Ezek az ígéretek úgy születnek, hogy az egyik fél elhatározza, hogy csak úgy, saját akarata miatt megtesz vagy épp nem tesz meg valamit (porszívózás, leckeírás, állatkertbe kirándulás, stb.). Vannak azonban azok az ígéretek, amik feltételekhez kötöttek: “Ha csöndben leszel, kapsz csokit!” De ki hallott már örökölhető ígéretről? A Biblia tele van hihetetlen ígéretekkel jólétről, örök életről, egészségről, arról, hogy nem lesz többé szenvedés és halál, és így tovább. Ezek az ígéretek azoké, akik teljesítenek egyetlen feltételt. Ugye, nem is tűnik soknak! Szóva

Ne vallj szégyent!

Kép
"Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét." Pál második levele Timóteushoz 2:15 Timóteus annak idején Lisztrában csatlakozott Pál apostolhoz, ( Az Apostolok Cselekedetei 16:1 ) a későbbiekben pedig együtt utazva sok gyülekezetben hasznosnak bizonyult a szolgálata. Látta, ahogyan Pált bizonyos városokban meghurcolják, szemtanúja volt, ahogy gyülekezetek alakulnak, és hallotta azt is, hogy Sátán hogyan próbálja a frissen megtért híveket hamis tanításokkal eltéríteni az útról. Ahhoz, hogy ő ne kerüljön bele ebbe a végtelen örvénybe, ami a Biblia félreértelmezése, komoly alázatra és tanulási készségre lehetett szüksége. A fenti szakaszból és a két neki szóló pásztori levélből is arra következtethetünk, hogy ez a mentori kapcsolat azonban, ami kettejük között volt, nem szakadt meg akkor sem, amikor már kilométerek százai választották el őket egymástól. A mentor három jó taná

Isten örök uralma

Kép
„Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel Istenét; mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mind végig megtart;” ( Dániel könyve 6:26 ) Dániel könyve, Isten népének legsötétebb időszakában, a 70 éves száműzetés alatt született. Célja, hogy Dániel és társainak hitét bemutatva minden olvasót hűségre ösztönözzön. Emellett a fogság idejétől vázlatosan végigvezet bennünket az üdvtörténet legfontosabb állomásain. Babilon, Perzsia, Görögország, Nagy Sándor, majd a négy részre osztott görög birodalmak. Róma, a Messiás fejedelem halála, Jeruzsálem pusztulása. Végül a Rómából kinövő kis szarv által fémjelzett birodalom, amely „különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.” (Dán.7:23) „És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt.” (Dán.7:25) És sok

A helyreállítás

Kép
„Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján.” Filippibeliekhez írott levél 3. fejezet 7-9. verse Az élet, a küzdés maga, fogalmazza meg Madách Imre az ember tragédiájában. Hullámhegy és völgy váltják egymást. Egyszer fent és egyszer lent. Mivel dicsekedhet az ember? Sok beszélgetésben a dicsekedés kapja a legnagyobb szerepet. Sajnos az önzés és irigység lakik sok ember szívében és elfelejtik azt, hogy Krisztus feláldozta magát minden emberért. Ezzel nemcsak a bűneinket törölte el, hanem lehetőséget adott az örök élet elnyerésére. Egy lelki forradalomra van szüksége mindenkinek saját magában. Krisztus által olyan erkölcsi erő

Te hogyan szereted Istent?

Kép
"Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk." János 14.23 Szeretni sokféleképpen lehet, ám mégsem mindegy, hogyan szeretünk. Szerethetünk önzően: „szeretlek, mert…”, szerethetünk „a magunk módján”, szerethetünk csupán szavakkal, és szerethetünk figyelmesen, a másik személyét, szükségletét szem előtt tartva. Istent is szerethetjük önzően, amíg áldásokkal halmoz el minket, és kedvünk szerint cselekszik. Szerethetjük őt úgy, ahogyan mi jónak látjuk, vagy szerethetjük valóban Őt, szem előtt tartva, amit mond. Nagyon sokan vannak, akik szavaikkal azt mondják, szeretik őt, azonban a cselekedeteik mást mutatnak. Nem tartják fontosnak, hogy életükre alkalmazzák Isten igéjét, hogy annak fényében vizsgálják meg cselekedeteiket és indítékaikat. Inkább ragaszkodnak szokásaikhoz, vallási hagyományaikhoz, minthogy megújítsák életüket minden olyan területen, ahol az Ige más

Ez nem az a nap!

Kép
„Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket.” Lukács evangéliuma 21:19  Az egyik kedvenc filmem, A Gyűrűk Ura - A király visszatér jelenete jutott eszembe, miután elolvastam ezt az igét. Aragorn egy végső ütközetbe vezeti az emberek egyesült seregét a gonosz Sauron ellen Mordor kapujához, egy utolsó segítséget nyújtva a Végzet-hegye felé igyekvő Frodónak, hogy elpusztíthassa az Egy Gyűrűt, a hatalom gyűrűjét. Az ellenséghez képest az emberek egy maroknyian vannak csak. A katonák szemében félelem ül. És ekkor megszólal a Vezér. „Álljátok a sarat! Ne engedjetek! Gondor fiai s Rohanéi, testvéreim! Látom a szemetekben ugyanazt a félelmet, mely engem is környékez. Eljöhet a nap, mikor a bátorság elhagy minket, mikor cserbenhagyjuk barátainkat, felbontjuk szövetségünket, de ez nem az a nap! A farkasok órájának, mikor a pajzsok széttörnek, s az emberek kora széthullik, még nem jött el a napja! Mert ma harcolunk! Mindazért, ami számotokra kedves ezen a földön, küzdjetek m