Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április 21, 2024

A törvény

Kép
Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Mikeás próféta könyve 6:8 Mit vár el tőlem Isten? Ha a Biblia lapjait böngésszük megannyi parancsolattal, törvénnyel, hasonlókkal találkozunk, és hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy mindet szóról szóra be kell tartanunk ahhoz, hogy jó emberek legyünk. Láttam egyszer egy póló feliratot amin jót kacagtam: "Nyisd ki a Bibliád egy véletlenszerű helyen! Tedd szó szerint azt, ami le van írva! Az nyer, aki utoljára kerül börtönbe." Azért ha belegondolunk, a legenyhébb törvény, amit ma már nem szeretnénk betartani a "fogd a kis ásócskádat" törvény. Azért a "kövezz meg mindenkit szitkozódik" , vagy az "engedetlen fiú bűntetése" (és még lehetne sorolni) elég kemény példák arra, hogy azért nem minden törvényt kell betartanunk ma. Mi az a törvény amit mindenek előtt és mindenek felett be kell t

Válasszatok még ma!

Kép
De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk! Józsué könyve 24:15 Több, mint húsz évvel ezelőtt egy botanikus kertben dolgoztam. A fizetés kicsit kevés volt, ezért egy másodállást kerestem. Abban az időben az egyik banknál meghirdettek több „bank-biztosítási tanácsadó” állást. Jelentkeztem, részt vettem a tanfolyamon, és a vizsga után felvettek. Elkezdtem dolgozni, ahogy a napi nyolcórás állásom mellett lehetett: szerény eredménnyel, ugyanúgy, mint a frissen felvett munkatársaim többsége. Hogy segítsenek rajtunk, pár hónap múlva a kirendeltséghez meghívtak valakit, aki egy másik városban eredményesen értékesítette a termékeket, hogy mondja el nekünk, hogy ő hogyan csinálja ilyen jól. Abból, amit ő elmondott, világos lett számomra, hogy kétféleképpen lehetek e

Ábrahám hite

Kép
Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. A zsidókhoz írt levél 11:8 A hitről általában úgy gondolkozunk, mint ami a józan ésszel megy szembe, ahol nincs szükség gondolkodásra, hiszen aki hisz, az nem a tényekre alapoz. Vak hitnek nevezzük az ilyet, olyan hitnek, amikor valaki akár életét is kockáztatja, mert bízik benne – és így hitében tudja – hogy nem esik bántódása. Mint a közismert anekdotában a talicskával mutatványozó kötéltáncos fia. "Ki az, aki bele mer ülni a talicskába?" Hát persze, hogy beleülne, hiszen az apjában száz százalékig megbízik. Ha a vak hit hőseit kibogarásznánk a Bibliából, kevés olyan prominens személyt találhatnánk, mint magát az izraeli nép atyját, Ábrahámot. Ő az, aki (ahogy azt a mai alapigénkben Pál apostol is kiemeli) úgy indult el idegen földre, hogy nem tudta, hova megy, vagy éppen mi vár rá ott. Persze ez az egész csak akkor állja

Miért csüggedsz el?

Kép
Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. 43. Zsoltár 5. vers Keresztény, John Bunyan, Zarándok útja című könyvének főszereplője épp csak útnak indult szülőhelyéről, Romlás városából a Mennyei Jeruzsálem felé mikor a csüggedés mocsarában találta magát. Mivel önmagát kihúzni nem tudta, egy darabig ide-oda evickélt, majd kezdet egyre mélyebbre süllyedni az iszapban. Ám ekkor megjelent Segítő, aki kihúzta, mire az elbeszélő részéről a következő kérdés hangzik el: „ Uram, mért nem tétetik járhatóvá azon út, mely Romlás városától a szoros kapu felé vezet, hogy a szegény utasok biztosabban juthatnának oda? Ő így felelt nekem: ezen iszapos mocsárt nem lehet soha járhatóvá tenni. Azon posvány ez, melybe mindennek mocska és tisztátalansága, mint mely a bűnről való meggyőződéssel mindig együtt jár, – ömlik, s épp ezért nevezik Csüggedés mocsarának. Mert mihelyst a vétkes az ő elveszett állapotának t

Ilyen az én Istenem...

Kép
A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart! 115.Zsoltár 3.vers „Mi mindent meg nem cselekszik Isten azoknak az életében, akik maradéktalanul bíznak benne.” Hudson Taylor Az én Istenem tudja, hogy szeretem a növényeket, ezért minden tavasszal elhalmoz megannyi virággal, illatozó fával és zöldellő bokorral, hogy érezzem a körülölelő életet. Az én Istenem tudja, hogy szükségem van egy kis szeretetbombára, amelyet apró (vagy kevésbé apró) szőrös vagy bundás lényekkel közvetít. Az én Istenem tudja, hogy szükségem van finom, tápláló ételekre, ezért megalkotta a zöldségeket, gyümölcsöket, a legfinomabb aromákat és a zamatos ízeket és adott lehetőséget, hogy alkossak, új ízeket próbáljak ki és a környezetem örömére időről-időre megcsillogtassam konyhai tudásomat. Az én Istenem tudja, hogy szükségem van emberekre, akik ha kell bátorítanak, ha kell motiválnak, inspirálnak, segítenek, enyhítenek a terheken, ezért megajándékozott pótolhatatlan nagyszülőkkel, akik példát mutatt

Gyötrelemből öröm

Kép
Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Zsoltár 51.10-12 Amikor ránk nehezednek bűneink, elveszítjük a tisztaság érzetét és az önvád és bűntudat rágja lelkünket, az olyan érzés, mintha valami kiszívná belőlünk az életerőt és örömöt. Kevés pusztítóbb hatással találkoztam ennél. Alapjaiban kezdi ki a személyiségünket, s kihat életünk minden területére. Ráadásul nem tudjuk mi magunkban feloldani, megoldani ezt a helyzetet. A múltunkat megváltoztatni lehetetlen. A jövőre nézve tett fogadalmak sem semmisítik meg azt, ami már megtörtént. Próbálkozhatunk azzal, hogy kizárjuk tudatunkból, megpróbáljuk elfelejteni, de tartós enyhülést ez sem hoz. Tehetetlenek vagyunk e tekintetben, s rajtunk kívül álló megoldásra, segítségre van szükségünk. Isten ajándékként kínálja fel kegyelmét, igazságát, gyógyítását és szabad

Menekülés

Kép
Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. […] Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Zsoltárok könyve 16:5,7-8 Érezted már úgy, hogy legszívesebben elbújnál egy hétre az egész világ elől, kilépnél ebből az őrült mókuskerékből, és hagyjon végre békén mindenki? Vagy ha nem is tűnnél el, de pár napra álljon meg az élet, mert ez így sok(k), a lelked nem bírja utolérni az eseményeket, úgy érzed, mindennel le vagy maradva, és csak rohansz magad után. Ilyenkor számomra inkább olaj a tűzre, mintsem reménykeltő, megnyugtató érzés egy-egy nagyon pozitív, „éppen minden rendben van” bibliavers. Viszont ez a zsoltár nem egy „minden rendben van” örömzsoltár. Hadd idézzem az első két verset is, így mindjárt más lesz az összkép (főleg, ha a teljes zsoltárt elolvasod): „Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem! Ezt mondom az Úrnak: Te v