Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 3, 2016

Mikor figyel már rám Isten?

Kép
" És megalázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket." 2 Krónika 7,14 Sokszor érezzük, látjuk, gondoljuk, hogy Isten hátat fordított nekünk, de mi az igazság? Ha a Biblia alapján gondolkodunk, akkor be kell látnunk, hogy ennek pontosan az ellenkezője az igaz. Mindig is az ember volt az, aki eltávolodott Teremtőjétől és mindig Isten keresett minket, mint Ádám és Éva esetében is. Mégis sokszor megtörténik, hogy imádkozunk, kérünk figyelembe véve Jézus szavait: " Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek."  (Máté 7,7), de nincs válasz, vagy csak hallgatás. Ilyenkor mindig érdemes elgondolkodni a fenti szavakon! Isten kész meghallgatni, megbocsátani és megszabadítani, de előtte teljesülnie kell a következő három dolognak: önmagunk megalázásának,

Örök élet a tied

Kép
„Az örök élet reménységében, amelyet örök idők előtt megígért Isten, aki nem hazudik”  Titus 1:2. Isten eredeti tervében nem szerepelt a halál. Amikor tanácskozásra gyűltek Jézus, a Szentlélek és az angyalok, álmukban nem gondoltak arra, hogy a földi létnek valaha is vége szakadhat. Isten örök idők előtt megígérte teremtményeinek az örök életet, és hát Ő – tudjuk, hogy nem hazudik. Sajnos, egy vargabetű kúszott a tervbe. Egy ráígérő – legalábbis ő magáról azt gondolta, és úgy állította be, hogy ráígérhet Isten tervére – látszólag jobbat ígért. Mi meg ezt szépen bevettük, elhittük. Sajnos ennek egy rettenetes görbe, kerülő út lett a vége. Valami olyasmi történt – persze minden példa sántít – mintha Magyarországról elindulnál a Déli sarkra Norvégia útiránnyal. Persze hogy oda fogsz érni, de micsoda kerülővel és szenvedéssel. Isten elkészítette számunkra az örök életet. Egy reménységet adott, hogy oda is érhetünk. Persze, hogy vannak feltételek. De hát hol nincsenek? Azonban m

A kereszt egyszerűsége

Kép
„Igaz, megkereszteltem még Sztefanász háza népét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét.” Korinthusi első levél 1:16-17 A hinduizmusban a világ ez egyik főisten, Visnu álma, amely annyiszor ismétlődik, ahányszor az isten felkel, és újra elalszik. Az iszlámban Sátán nem bukott angyal, hanem egy tűzből teremtett dzsinn. Az angyaloknak ugyanis nincs szabad akaratuk, kizárólag Isten szolgálatára rendeltettek, így föllázadni sem tudnak. A buddhisták szerint pedig a világ minden egyes korszakába – a lélekvándorlás folyományaként – beleszületik egy ember, aki Buddhává, azaz megvilágosodott mesterré válik, és elhozza az emberiségnek az igazság tanítását. Sokáig lehetne még szemezgetni a világ vallásaiból olyan gondolatokat, melyek érthetetlenek keresztyén füleinknek. Ezek mögött o

Isten ismeretének bizonyítéka

Kép
„Aki ezt mondja: ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk.” (János apostol első levele 2. fejezet 4-5.vers) Év elején sokan számot vetve önmagukban, fogadalmat tesznek, nagy elhatározásra jutnak, új célokat tűznek ki, majd terveket készítenek, hogy megvalósítsák álmaikat. Céljaink irányultságának kivételével, ez velünk sincs másképp. Missziós terveink készítésekor azon gondolkodunk, hogyan tudnánk még inkább a reménység üzenetével megszólítani a körülöttünk élőket, miként tudnánk felkelteni az emberek figyelmét a Biblia igazságára. Vég nélkül jönnek a hagyományos és az extrém ötletek; Bibliai Szabadegyetem, bibliakör, utcai könyvárusítás, egészség expo, életmódklub, filmklub, flashmob, ingyen ölelés, bibliai idézetet, ajándékot osztogató ’lelki szendvicsemberek’… vagy valami még nagyobb, TV,

Az aggodalom káros

Kép
„Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja. ” Máté szerinti evangélium 6. fejezet 34. verse Az aggodalom egy tartós szorongást okoz a jövő miatt. A jövő bizonytalansága az ember életét teljesen tönkre teheti, és az ember eljut a teljes reménytelenségig. Végül lemond arról, hogy bármi is jobb lehet, pesszimizmus jellemzi majd az életét, de ami még rosszabb, hogy nem tud bízni a jobb, szebb jövőben az illető. Folyamatos lelki gyötrődéssel jár, állandó rágódás, félelem, folyamatosan a veszélyérzet. Így nem lehet élni!  Jézus tanácsa a hegyi beszédben a következő: Ne aggódj! Erre mi ma azt mondhatnánk: „mintha az olyan könnyű lenne…” Számtalan kihívás áll előttünk, amiknek mindig meg kell felelni, vagy amit teljesíteni kell. Állandó harc az életünk. Mindenkinek más területen kell megállnia a helyét. A küzdő téren a legnagyobb hibát akkor követjük el, ha az aggodalmunk közepette elfelejtjük, hogy van egy Iste