Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 20, 2014

Fiatalság bolondság

Kép
Az ÚR azonban ezt mondta nekem: Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek! - így szólt az ÚR. Azután kinyújtotta kezét az ÚR, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az ÚR: Én most a szádba adom igéimet! ” Jeremiás 1,7-9 Tartja a mondás. Mások szerint csak azért állítják ezt az öregek, mert ők már nem lehetnek újra bolondok . De miben is áll a fiatalság vonzereje, ami miatt mindenki szeretne egy kicsit visszamenni az időben? Ha az egészségügyi és az esztétikai előnyöktől el is tekintünk, még mindig marad jócskán. A világ felfedezésének örömétől, a kezdődő barátságokon keresztül, az igaz szerelem megismeréséig. Valamint az a belső nyitottság, ami az elfogadással és a megérteni akarással fordul minden ember felé. Azonban sokan mégis inkább a szabadságot említenék . „Mert amikor fiatalok voltunk, oda mentünk ahova akartunk, azt csináltuk, amit akartunk, nem parancso

Lehetetlen?

Kép
„Ó, Uram, Istenem! Imé Te alkottad a mennyet és a földet nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal, és nincs előtted semmi lehetetlen!” Jeremiás 32: 17. Ma reggel olvasd el ezt a gyönyörű verset, és engedd, hogy szívedhez szóljon! Bódás János: Lehetetlen Te azt mondod, hogy lehetetlen És leereszted a kezed, Csüggedt-fásultan belenyugszol: Ha nem lehet, hát nem lehet! Te azt mondod, hogy lehetetlen S befagy az ajkad, a szíved, Már alig mersz, s kihal belőled Minden nagy, hősi lendület. S miattad dúlhat itt a gazság. Fertőzhet a bűn, a kapzsiság. Hagyod, hadd rohanjon vesztébe Dühödt őrültként a világ. Hát mit tehetnék? Nincs hatalmam; Se szó, se vér, se könny, se jaj, Se ész, se fegyver nem segít már, Se ezer nábob, se arany... Legyen, mi lesz... Ha ég az erdő, Ki oltja el, s mit ér a gát, Ha a tenger kilép medréből, S dühödt őrültként dobálja magát? Lehetetlen, - hát lehetetlen! Méreggel, átokkal teli a világ, - szenny, láz, kelevény már! L

Az egy talentum

Kép
„Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe.” Máté evangéliuma 25:14-15 Milyen igazságtalannak tűnik Isten – gondolhatnánk, amikor a talentumokról szóló példázatot olvassuk. Miért van az, hogy a gazda egyik szolgáját olyannyira értékeli, hogy 5 talentumot ad neki, míg a másikat annyira becsüli, hogy csak 1 talentumot kap? Gyerekkoromban nagy problémát okozott nekem ez a történet, mert úgy gondoltam, hogy a talentum egy pénzérme, mint ami 20 évvel ez előtt a 100 forintos volt. Mikor azonban utánanéztem, mit is jelent a talentum, mindjárt árnyaltabbá vált a kép.         Először is a talentum nem pénz, hanem súlymérték, melynek nagysága koronként és régiónként különbözött. Az eredetileg a sumérek által bevezetett mértékegység (i.e. 3000 körül) mai fogalmaink szerint 43,65 kg-ot jelentett, de kés

Csendet!

Kép
„Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.” (46. Zsoltár 11. vers) Hát ez nem lehet igaz! Pittyeg az ébresztőóra, már megint reggel van, pedig alig aludtam valamit, egész éjszaka járt az agyam… Na, a szomszédban is felkeltek, úgy ordít a rádió, mintha nálunk szólna… Jaj, de jó, a munkások is megérkeztek, már fúrnak, kalapálnak… Ismerős a helyzet? Bizony, a XXI. század nem a csend százada. „Zaj van az utcán, a munkahelyen, szól a zene az üzletekben - az idegrendszer pedig fárad. Egyre népszerűbbek a csendes elvonulások, csendtáborok, de nem csak a felnőtteknek, a gyerekeknek is szükségük lenne a csend adományainak megtapasztalására. Hogy a gyerekek idegrendszere szintén fárad a sok zajtól, jól jelzi, hogy a szakember tapasztalata szerint egyre több a "pszichésen süket" gyerek” / Szekér Szimonetta cikke - origo.hu 2011. 10. 12/ Bizony, annyira hozzászoktunk a zajhoz, hogy be

Jót tenni

Kép
A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,  Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen (Zsid. 13, 20-21) Nem olyan régen egy számomra nagyon kedves ember a következőket mondta: „Őrizzétek a szép zenét és hirdessétek Isten evangéliumát”. Ezt egy szombati szabadtéri evangélizáció után egy kisváros fürdőjében bűcsúzkodva hagyta meg nekünk. Másnap feleségével és két barátjával hazaindultak, és súlyos autóbaleset szenvedtek, amelyben feleségét, és jó barátját elveszítette, ő maga pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Hosszú heteken keresztül kórházban volt. Ezeket a szavakat úgy őrzöm, mint amit a levél írója szán az azt olvasóknak. „Tegyen készségesekké titeket minden jóra…” Cselekedjetek jót másokkal, úgy amiképpen Jézus is tette. Ne a magatok mércé

Hazaérkezés

Kép
"Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak..." Jelenések könyve 7:9 Túrmezei Erzsébet: Hazaérkezés "Ádám késő utóda, én is az Édenen kívül születtem. Kűzdve bogánccsal és tövissel kiverejtékezett kenyéren, Emberszívemben édenkert emléke szunnyadt hófehéren, És magam választotta úton, magam akarta szóval,tettel, És szép szabad nyomorúságban pazarul évre év veszett el. S mikor kisemmizett a kedvem, csalóka vágyak megcsúfoltak, Samaritánus irgalommal fölém hajolt az Istenember, És éreztem, hogy kevély szememből sok bűnt sirató könny szivárog. Elég a magaméból, ezután a Te utadon járok. -Ahogy kimondtam lehenyatlott a kard a Kérubok kezében. Messze tévedt, bús gyermekének kitárta kapuját az Éden. Fái között ott várt az Isten,ködbe burkolt királyi Felség.

Isten számít rád!

Kép
„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” Apostolok cselekedetei 1:8 Annyiszor elhitted már, hogy úgysem fog menni. Annyiszor becsülted alá saját magadat, és nem mertél „támadásba lendülni” a pályán, hanem mindig csak maradt a védekezés, és a reagálás. Annyiszor néztél kiábrándult, csalódott és mérges arccal a tükörbe, és csak szidtad magad az elképzelt vagy meg is valósult kudarcokért. Önértékelésed a padló alá süllyedt, és nem tudod elhinni, hogy lehet másként is élni.  Élni bizalommal Isten és önmagad iránt is, felvállalva a kockázatokat, döntéseket hozva. Állva maradni, mikor mindenki térdet hajt a hamis isten előtt, vállalva a megtorlás kockázatát. Lépni, mikor mindenki csak a veszélyt, a kudarcot látja, megvallani az Urat ott, ahova helyezett téged.  Isten ma reggel azt üzeni, hogy Ő számít rád. Ad erőt, és te tanúja leszel a családodban, a munkahelyeden, a