Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus 29, 2010
Teljes biztonságban „Már most, mielőtt ez megtörténik, megmondom nektek, hogy amikor meglesz, higgyétek, hogy én vagyok.” János evangéliuma 13,19 Szeretek Jézussal járni egy úton, bármi történjen is. Mindig megnyugtat a jelenléte. Nincsenek irreális elvárásai, nem követel sokat. Meghagyja a békességemet és a nyugalmamat. A kihívások, az akadályok előtt előre figyelmeztet. Amikor hallgatok rá, bármi történjen is, mindig könnyebb továbbmenni. Jó, hogy ismer, még a korlátaimat is. Minden szava biztonságot sugároz felém. Nem csalódtam benne, mert amit megmondott, az úgy lett. Ezért tudom, hogy ki Ő. Számíthatok Rá. Elmondja, mi lesz velem, benne vagyok a győztes csapatban! Elég, ha mellette maradok, mert Ő kész végigvezetni az úton. Persze, félek a legkomiszabb ellenségemtől, de Ő még magamtól is képes megvédeni. Szorosan fogom a kezét, nem akarom elengedni. Tudom, Ő sohasem engedné el az enyémet. Az a legjobb, hogy teljes biztonságban vagyok vele, mert Ő már most velem van. Én is Vele aka
Isten lelkének áldása „Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.” Ézsaiás 44:3. Az idén volt részünk aszályban is, árvízben is – tudjuk mit jelent ez. Isten megígérte, hogy elárasztja vízzel a tikkadt, kiszáradt földeket, bővizűvé teszi a patakokat. Ezt igazán csak az tudja értékelni, aki aszályos területen él. Micsoda áldás a kiszáradt földnek egy áztató eső! „A májusi eső aranyat ér!” – mondják a régiek. Isten tudja, mire van szüksége földünknek – Ő esőt ád, és megöntözi kertjeinket, így teszi életünket bővölködővé. De ez nem elég számára. Kiárasztja Szentlelkét ránk, és áldással kíséri gyermekeink éltét. Hát nem csodálatos, hogy a mai napunkat ilyen szerető Isten kezébe tehetjük? Hogy rábízhatjuk kertünket, házunkat, vetésünket, sőt – gondjaira bízhatjuk sajátmagunkat, és áldását kérhetjük gyermekeink életére is. Köszönjük meg Neki mindezt MOST!
A biztonság ígérete „Tövisek és tőrök vannak a gonosznak útában; a ki megőrzi a maga lelkét, távol jár azoktól.” (Példabeszédek könyve 22. fejezet 5. vers) Az emberek élethez való viszonyulása két véglet között mozog. Az egyik véglet a hedonizmus, az ’élvezzük az életet’ és ’élj a mának’ szólamok, illetve a hozzájuk kapcsolódó önpusztító életvitel. A másik véglet, beteges aggódással és félelemmel átszőtt mindennapok, amikor már a legkisebb nesztől is összerezzen az ember gyomra. Az ilyenekre is igaz, amit Salamon ír, ezek mondják: „oroszlán van ott kint, az utcák közepén megölettetném.” (Péld.22:13) Mindkét véglet a Sátán módszere, hogy foglyul ejtsen. S ha őszinték vagyunk, bennünket ez utóbbival próbál megkörnyékezni. Vagyis, hogy mi magunk próbáljuk bebiztosítani magunkat, helyes cselekedetekkel, melyekről sokszor, ha titkon is, de reméljük elegendőek az üdvösséghez. Megtartjuk a törvényt, vigyázunk egészségünkre, a napunkat percre pontosan megtervezzük, és nem szeretjük a meglepeté
Beszélgess Jézussal! „Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcseségével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; Hanem azzal dicsekedjék, a ki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, a ki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.” Jeremiás 9,23-24 Egy élő rádióműsort közvetített a Magyar Rádió Győri Stúdiója. A vendég Dr. Szigeti Jenő teológiai tanár volt. Záporoztak a kérdések egy órán keresztül, az embereket érdekelte a Biblia tanítása. A műsoridő vége felé csörgött a telefon és egy férfi szólalt meg: „Ön egy értelmes ember, hogyan beszélhet olyan sületlenségeket, hogy a Bibliában leírtak igazak, hogy Isten valóban létezik?„ A tanár úr egy kicsit meglepődött a kérdésen, és a következőket mondta: „Tudja, én most sok bizonyítékot tudnék önnek mondani Isten létezéséről, de nem teszem. Egy dolgot viszont hadd mondjak el Önnek: Én ma reggel beszéltem Vele”. A
Helyes döntés “Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” Jakab levele 4:7 Egy mondás szerint három dolog van az életben, ami fontos: a születés, a házasság és a halál - de ezek közül csak a házasságban dönthetünk magunk. Mint minden mondásban, ebben is van egy nagy adag tapasztalat. A kapcsolataink azok, melyekre hatással vagyunk. A kapcsolataink azok, amelyek hatással vannak ránk. Hogy kihez tartozunk: nem periférikus kérdés. Két alapvető kapcsolatunk az életben a jóhoz és a rosszhoz való viszonyunk. Ez pedig igazából egyugyanazon döntés két oldala. Egy “igen” Istennek és egy “nem” az ördögnek. Ez a felhívás nem egyszerűen arra hív, hogy tagadjuk meg a bűnt. Nem csak annyi, hogy ne tegyünk rosszat. “Ellenállni” annyi, mint folyamatosan visszautasítani egy másik személy közeledését, hogy kapcsolatot létesítsen velünk. A helyes döntés tehát, hogyha a gonoszság legkisebb csábítását, legkisebb cselekvését is visszautasítjuk. Mert Sátán kapc
Mert van igazság! "De az Úr örökké trónján ül, fölállította bírói székét." Zsoltárok könyve 9:8 Tudod, igenis van igazság. Akkor is, ha első ránézésre minden fordítva működik, mint ahogy annak igazán kellene. Egyesek a semmiért milliókat kaszálnak, te pedig éhbérért dolgozol. A híres ember vétke felett eltelik a könyörtelen idő, és a jogos büntetés, következmény látszólag sehol. Ártatlan fiatal leli halálát egy lövöldözésben; és hazudik mindenki, hogy nincs pénz... De akkor is van igazság! "Nagyhatalmak cserélhetnek hosszú üzenetet", emberek, szervezetek, pártok irányíthatnak, kormányozhatnak, engedhetnek és büntethetnek, de az Isten örökké uralkodik. Uralkodik világunk felett, és kezében tartja az eseményeket, nemsokára pedig befejezi az ítéletet, és végre megtapasztalhatod, hogy igenis van igazság. Isten uralkodik, bíráskodik, de ne félj. Ő igazságos. Fia halálán keresztül téged igaznak nyilvánít, és élvezheted az ítélet pozitív oldalát, amikor az Isten joga m