Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március 3, 2019

Jóra törekedni

Kép
Kérünk titeket, testvéreim, hogy intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a csüggedteket, gyámolítsátok az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkivel. Vigyázzatok, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek egymás iránt és mindenki iránt! 1Thessz 5:14-15 Glenn Coon, egy idős amerikai lelkész mesélte el a következő esetet. Egy sorozaton, amit egy nagy sátorban tartottam egy kételkedő ember is részt vett. Az igehirdetés előtt minden este 7 percet kérdések megválaszolására szántam, aminek nagyon örült a hallgatóság. De egyik este, amikor már készültem felmenni a szószékre, egy diakónus átnyújtott több lapot, amin begépelt kérdések szerepeltek. Az említett kételkedőtől származtak. Összesen 4 lap volt, amelyen 28 kérdéssorozat volt olvasható. Egyből láttam, hogy egy agnosztikus személlyel van dolgom. A kérdező a végén azt is hozzátette: “Kérem olvassa fel a közönség előtt a kérdéseket és válaszoljon rájuk.” Világossá vált előttem, hogy csak vi

Isten szeretete

Kép
„ Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,  el ne vesszen, hanem örök élete legyen. ” ( János evangéliuma 3:16 ) János – Jézus tizenkét apostola közül az egyik – volt a szeretett tanítvány, mert Isten életet átformáló szeretetét különös módon tapasztalta meg saját életében: a mennydörgés fiából lett szeretett tanítvány. Ő volt az, aki minden írásában (evangélium és levelek) a legtöbbet beszél Isten szeretetéről. Tömören így ír róla: „mert az Isten szeretet” ( 1János 4:8 ). A Biblia szóhasználatában a szeretet ( agapé) szó Isten számára fenntartott fogalom. Csak Ő tud agapéval szeretni. Az agapé szeretet ugyanis kezdeményező, feltétel nélküli, ragaszkodó szeretet, aminek nincs szüksége érdemekre ahhoz, hogy elfogadni, értékelni és így igazán szeretni tudja a másikat. Isten a világot szerette ezzel az emberi mértékkel utolérhetetlen szeretettel. A világ alatt János apostol az egész teremtett világot, vagyis a kozmoszt érti. E

Jóindulattal élj!

Kép
"És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük!" Lukács evangéliuma 6:31 John MacArthur evangélikus teológus bibliakommentárjában a mai igevers tanulmányozásával kapcsolatban leírja, hogy a Jézus által tanított gondolat nem volt újkeletű a saját korában, mint ahogy ma sem hat újdonságként semmilyen vallás követője számára sem. Leírja, hogy ugyanez a törvény, vagy irányelv minden nagyobb vallás és filozófiai irányzat tanításai közt megtalálható, viszont van egy hatalmas különbség. Hillel zsidó rabbi például azt tanította: “Ami számodra útálatos, azt ne tedd mással sem!” Konfúciusz pedig így szólt: “Amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, te se tedd mással!” Egy ókori görög király, Nikoklész pedig a következőket írta: “Ne tedd a másikkal azt, ami haragra gerjesztene téged, ha mások kezére kerülve veled tennék meg.” Hasonló, igaz? De mégsem ugyanaz. Míg a fenti bölcsek, a lényeget megragadva, intenek az ellen, hogy másokkal

A bölcsesség keresése

Kép
„ Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál, Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt: Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. ” (Példabeszédek könyve 2. fejezet 1-5.vers) Fantáziáltál már arról, milyen lenne, ha mindent tudnál? Ha a valaha írt összes könyv, lexikon, és minden digitális információ ott lenne a fejedben? Gondolj csak bele, nem lenne olyan szakterület, amihez ne tudnál hozzászólni, minden nyelven kiválóan beszélnél, sőt kívülről tudnád a Bibliát! S bár mindez kétségkívül jó lenne, ám ettől még Bibliai értelemben nem lennél sem okos, sem bölcs. De hát akkor mi az a bölcsesség, aminek keresésére Salamon bátorít? „Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek sze

Mit? Hogyan? Miért?

Kép
„ Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.  Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek és minden élőlénnyel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízzé minden test pusztulására. ” Mózes első könyve 9:13-15. Minden ember számára vannak gyönyörűséges pillanatok. Amikor valaki az égre tekint és meglátja az égen végig húzódó szivárványt, mindenki megáll egy pillanatra, talán még egy fényképet is készít. Egyetértés van a szivárvány szépségével kapcsolatban amennyire én látom. Van három kérdés, amire minden esetben meg kell találnunk a választ. Most a szivárványív kapcsán is legyünk következetesek. Ez a Három kérdés nagyon egyszerűen így hangzik: Mit, hogyan, és miért? Az emberek 100%-a tisztában van azzal, hogy mit lát az égen. Ez nem is kérdés, vörös, narancssárga, sárga, zöld, kék, ibolya színeket látunk, mosolyt csalva ezzel az

Teljes szívvel

Kép
"De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek." Római levél 6.17-18 Mi az, amit teljes szívedből, örömmel teszel, amibe egész lényedet beleadod?  Pál apostol azt írja a római gyülekezet tagjairól, hogy bár a bűn (rab)szolgái voltak, megszabadultak a rabszolgaságuktól, mivel szívből engedelmeskedtek annak a tanításnak, amely eljutott hozzájuk. Rabul ejtette őket Isten szeretete, ezért önként és örömmel vállalták, hogy Isten (rab)szolgái lesznek.  Hosszú távon nem lehet az érzelmeinkkel szembe menni. Krisztus követése nem száraz logikára, a törvénynek való szolgai engedelmességre épül. Ha szeretjük azt, amit Isten elítél (a bűnt), akkor nem fogunk vele szakítani, bármennyi érv is szólít fel erre. Ha viszont befogadjuk az igazság szeretetét (vö. 2Thessz. 2.10 ), akkor örömmel követjük

„Én nem diétázom...”

Kép
„Ekkor így szólt Péter: Íme, mi otthagytunk mindent, és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet.” Lukács evangéliuma 18:28-30   Évek óta diétáznom kell a gyerekeim tejfehérje allergiája miatt. Őszinte leszek, az eleje nem volt egyszerű, és néha még most is elfog az az érzés, hogy úgy megennék egy négysajtos pizzát, vagy egy szelet túrótortát.  Egy ismerősöm azonban megosztott az egyik közösségi portálon egy frappáns mondatot, ami teljesen más fénybe helyezte számomra ezt a „nem ehetek tejterméket” dolgot. Ez a mondat pedig a következő volt: „Én nem diétázom, csak a céljaimnak megfelelően étkezem.” És így egészen másként hat. Mert van célom, egész nemes célom. Ne fájjon a gyereknek semmije, ne üsse ki ekcéma a bőrét, egy szóval, legyen egészséges. És e