Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október 6, 2019

És akkor veled lesz az Isten!

Kép
"Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!" (Filippi 4:8) Panaszkodtak az emberek egymás között:  - Elhagyott az Isten! - kiáltozta a hazug. Aztán ment tovább, saját maga által teremtett, félelmet szülő, tévelygést hozó világában. Hazugság-erdejének ágai eltakarták előle a régi utat.  - Nincs velem az Úr! - mondta a becstelen. Nem látta be, csak érezte, hogy árulásai, önzése és ügyeskedései teremtik szíve közepében az űrt.  - Nem szeretett engem soha. - kesergett a törvényszegő. Bár büszke volt szabadságára, döntései nem töltötték el boldogsággal, mert nem értette miért marad mégis rab unos-untalan.  - Hol van most Ő? - kérdezte valaki és térdig gázolt a mocsokban. Minden szennyet felemelt, magasba tartott. A rejtett dolgokat akarta látni, az emberek sötét oldalát leleplezni, azokon csámcsogott. Talált is mindig valamit,

Hétköznapi hit

Kép
"Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!" 5Mózes 6:6-7. Vajon melyik bibliavers nyerné a legtöbbet naponta elmondott bibliavers címét? Legtöbben János evangéliuma 3. fejezet 16. versére tippelnek: "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Ezt a Biblia aranyszövegének nevezik, hiszen minden benne van a megváltásról, amit keresztényként tudni érdemes. És mégsem ez a legtöbbet naponta elmondott ige! A legtöbbet elmondott ige ugyanis Mózes könyvének ezen részlete, melyet minden hívő zsidónak illik elmondania naponta, hogy emlékeztesse hitére és a helyes útra. Ez az ige több egy egyszerű emlékeztetőnél, mert egy siker-recept van benne. Isten igéje élő és ható ige. Nem betű akar maradni a Biblia lapjain, hanem életté akar v

A hit érintése

Kép
Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hátulról megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérzése. Lukács evangéliuma 8:43-44 Tizenkét év rengeteg idő. Tizenkét évvel ezelőtt jelentették be az első iPhone érkezését, ami alapjában megváltoztatta a modern kommunikációt és a mobiltelefonokról alkotott képünket. Vlagyimir Putyint az év emberének választotta a Time magazin. Ugyancsak 2007-ben meghalt Luciano Pavarotti, a Három Tenor egyike. Ezek azok, amik a nagyvilágban történtek. Ennél persze sokkal fontosabb dolgok történtek a te életedben. Ezek az események azóta már új értelmet nyertek, talán javát már el is felejtettük. Egy gyermek születését, vagy egy komoly betegség kezdetét azonban nehéz elfelejteni. Lukács evangéliumában pedig pont ez a két esemény kerül egymással szembe. Jézus éppen azért indul el, egy aggódó apa hívásának eleget téve, hogy egy

Isten és a bajban levő ember

Kép
„Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” Zsoltárok 91:15 Egy hívő ember, nevezzük Feri bácsinak egy folyó menti kis faluban élte az egyszerű földművesek mindennapi életét. Szántás, vetés, aratás követték egymást, mígnem egy keményebb tél után a hegyekben elolvadt hó akkorára duzzasztotta a folyót, hogy megrogyott a gát, ezért a hatóság az emberek védelmében a kitelepítés mellett döntött. Így, felszólították a lakosokat, hogy pakolják össze a legfontosabb holmijukat, majd teherautó jön értük és biztonságos helyre viszik őket addig, míg levonul az ár. Az emberek megértették a helyzetet, és engedelmesen szálltak fel a teherautókra. Ám mikor Feri bácsiért mentek, hiába unszolták, ő nem szállt fel, hanem csak annyit mondott: „Én imádkozom és tudom Isten meg fog menteni.” Pár óra múlva a gát teljesen átszakadt az utcákat térdig érő víz lepte el. A tűzoltók csónakkal jöttek Feri bácsiért, aki a konyhaasz

Küzdelem és ami azután vár

Kép
„Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot. Az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által.” Róma 5:3-5   Hadd meséljek el egy történetet: Egy faluban, ahol vadkacsa vadászattal foglalkoztak egy rabszolga sétál urával miközben lesik, hogy mikor jönnek a kacsák. Miközben sétálnak az idősebb néger megkérdezi a rabszolgától, aki keresztény:- Téged miért bánt annyit a Sátán, miért érnek mindig szerencsétlenségek, nem gondolkodtál még azon, hogy miért vagy rabszolga? Mire a fiú megszólalna vadkacsák tömege jelenik meg az égbolton. Lőni kezdenek és gyorsan potyognak le az égből a kacsák. Az idős néger szól a fiúnak, hogy szaladjon gyorsan szedje össze először a sérülteket majd a halott kacsákat. Amikor a fiú visszajön megszületik benne a válasz a feltett kérdésre. – Tudja uram, ez úgy műk

Az Úr világosságában

Kép
“Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le többé a napod, és a holdad sem fogy el, mert az Úr lesz örök világosságod, letelnek a gyászod napjai.” Ézsaiás próféta könyve 60:19-20 Amikor a feleségemnek udvaroltam, egy alkalommal elmentünk egy barlangba, megnézni, milyen szépségeket rejt. A barlang mélyén, az egyik sötét kamrában voltunk, amikor az idegenvezető megkérdezte, hogy akarunk e igazi sötétséget látni. Mi persze hogy akartunk. Lekapcsoltak minden fényt, minden világítást, és szinte harapni lehetett a sötétséget és a csendet. Szó szerint az orrunkig sem láttunk. Felemeltem a kezem, de olyan érzés volt, mintha nem is lenne. A mellettem álló lélegzetvételét is tisztán hallottam, olyan csend volt. Egyszer csak rezgett az okosórám, és fény lett. Minden tisztán látszott, a sötét eltűnt. Örök világosság. Milyen érdekes gondolat. Szeretem a fizikát, szerintem egy nagyo

Nincs apró betűs rész

Kép
„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” János evangéliuma 14:27  Szeretem Jézus egyenességét. Nem fest eléd egy rózsaszín cukormázas képet arról, milyen lesz az életed, ha Őt követed. Nem akar beszervezni egy „piramis-játékba”, hogy aztán a végén mindenki más jól járjon, csak te ne.  Amikor megszólít, nem egy sok-sok oldalas szerződést tesz eléd, amit ott és akkor kell aláírnod, nem is engedve, hogy végigolvasd a feltételeket. Nincsenek apró betűs részek, amikre csak később derül fény, és nagyon csúnyán pórul jársz miattuk.  Nyíltan és őszintén beszél veled. A neveden szólít, és arra hív, hogy légy a barátja, a követője, és elmondja neked, hogy ez nemcsak „séta lesz végig a gerincen”. Eléd tárja a saját földi életét, és nem kertel, hogy neked is hasonlóakban lesz részed. A Gonosz mindent meg fog tenni, hogy elbizonytalanítson, és rávegyen arra,