Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október 31, 2021

Fejben tartod, vagy életben?

Kép
”Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra! Akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság.” Ézsaiás próféta könyve 48:17-18 Ha a kocsinkba kerozint töltünk benzin helyett, nem tesz jót a motornak. Ha a kávénkat sóval ízesítjük cukor helyett, nem lesz finom. Ha a használati utasítást olvasatlanul dobjuk ki, valószínű tönkre fogjuk tenni a vásárolt eszközt előbb vagy utóbb. Ha az orvos felír egy vérnyomás csökkentőt, mi pedig vérnyomás növelőt veszünk be, valószínű, hogy a kórházban kötünk ki legjobb esetben. Amikor Isten tanította a népet, azt nem azért tette, mert jól esett neki parancsolgatni. Nem azért mond törvényeket, hogy a nép nyakába rakjon egy vagon súlyt. Az ő érdekükben tette, hogy ezzel jó úton járhassanak. Mikor Isten üzen, azért teszi, hogy valami jobbat adjon. Amikor tanít, azért teszi,

A megbocsátó Isten

Kép
"Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja!" Mikeás könyve 7:18-19 Akárhány beszélgetést hallottam a megbocsátásról, a nagy kérdés, ahol a beszélgetés kiköt: mi az, amit nem lehet megbocsátani? Más szóval, meddig terjed a megbocsátás? Valljuk be, hogy látva az emberi kegyetlenséget és visszaéléseket, ez egy nagyon is fontos kérdés! Sem az emberi történelemben, sem a személyes életben nem mehetünk el amellett, hogy vannak gonosz agresszorok és olyan elkövetők, akik megérdemlik a büntetésüket.  Nagyon megmaradt bennem egy középkori történet, ami a végvárak világából származik - sajnos a történelmi szereplők neveit már elfelejtettem. Történt, hogy egy várkapitány és a fia török fogságba estek, ahol váltságdíjért engedték csak őket el. Amíg a család összeszedte a pénzt

A mágneses kölcsönhatás

Kép
Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Jakab levele 4:7-8 Jó voltál fizikából? Majdnem mindegy is, mert hűtőmágnesed biztosan van. Most tégy meg nekem valamit! Menj ki a hűtőhöz, vegyél le két mágnest! (O tt, ahol egy van, ott van kettő is... ) Tudod, mit? Vedd le az összeset! Fogd az egyik kezedbe a kedvencedet (óvatosan, le ne essen!) a másikba pedig sorban, egyenként a többit! Próbáld meg a két hűtőmágnest hátukkal egymáshoz "tapasztani"! Ha a statisztikának igaza van, akkor az esetek ötven százalékában a kedvenc mágnesed kimondottan vonzónak fogja találni a másik mágnes hátsó felét, az esetek másik ötven százalékában pedig fizikailag taszítani fogják egymást. Ennek semmi köze a mágnesek külleméhez, egyszerűen ilyen ez a mágneses kölcsönhatás . Az egész attól függ, hogy a gyárban a mágnes

Az Úrra nézek

Kép
  „ De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem! Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom! ”   ( Mikeás könyve 7. fejezet 7-8 . vers ) Húgommal együtt már mindketten kisiskolások voltunk, mikor a szüleink ránk bízva a lakást, kettesben mentek nagybevásárolni. Ez volt csak a mi időnk! Féktelen rohangászás, bújócska, párnacsata, csöveken, bútorokon mászás, játék határok nélkül. De ennek az önfeledt bolondozásnak mindig voltak áldozatai, egy-egy porcelándísz, egy-egy váza, a bútorok. Persze, ezeket mindig igyekeztünk úgy fordítani vagy elrejteni, hogy csak később derüljön fény a sérülésekre. S amikor megtörtént a szembesítés, a bűneset óta belénk kódolt program alapján jött a válasz, a felelősség hárítása; Nem én voltam. Nem tudom hogyan történt. Csak úgy magától leesett és eltört. Azóta eltelt jó pár évtized. Felnőttem, megtértem és… Ó, milyen szép is lenne,

Benned van élet?

Kép
„A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az Úr, a Seregek Istene – ahogy mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban! Talán megkegyelmez József maradékának az Úr, a Seregek Istene.” Ámosz próféta könyve 5.fejezet 14-15.vers   A próféta azzal kezdi, hogy ha a jóra törekszik a nép, akkor életben maradnak. Mit jelent életben maradni? Csak annyiról szólna, hogy vigyázzunk a testi épségünkre és óvakodjunk a veszélyektől? Mi az élet? Nem, nem a filozofikus meghatározására vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy mikor szoktuk azt mondani valamire, hogy „él”, „életrevaló”, „tud élni” vagy „látszik rajta az élet”? Kezdjük a reggelt egy kis nyelvtannal és állapítsuk meg, hogy milyen szófajú az „élet”, mint szó. Ha rákeresünk az interneten, akkor azt találjuk, hogy ez egy főnév. A Mi?, Ki?, Mik?, Kik? kérdőszavakkal lehet rákérdezni. Ha azt mondom, hogy „Ő él!”, akkor viszont azt kérdezem, hogy „Mit csiná

Szeretni, amíg lehet...

Kép
  " Szeretett atyámfiai, értsétek meg ezt: Legyen minden ember gyors a hallásra, lassú a szólásra, lassú a haragra;  mert a férfiú haragja nem cselekszi azt, ami Isten igazságosságának (üdvözítő akaratának) megfelel.  Vessetek el azért magatoktól minden piszkot és mind-mind a sok gonoszságot és fogadjátok be szelídséggel a belétek plántált igét, amelynek van ereje arra, hogy lelketeket üdvözítse." Jakab apostol levele 1. rész 19-21 versek Hazánkban ünnep a november elseje, halottak napja. Gyerekkoromból emlékszem a régi temetők csodaszép fehér gyertyáira, ahogy faggyújuk lassan beleolvadt a szépen elkészített sír földjébe és lágyan világította meg nagymamám szomorú arcát. Szemeiben úgy csillogtak a könnyek, mint a pislákoló lángocskák körülöttünk mindenhol. Tele volt a temető ünnepélyesen felöltözött látogatókkal, kicsinyek és nagyok jöttek a családjaik hiányzó tagjait meglátogatni. Emlékszem mamám öreg kezei hogyan simogatták a még vénebb kereszteket, az övéi fejfáit. Akkor

Hűség és irányváltás – Reformáció 504

Kép
„Elrendelem, hogy birodalmam minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét! Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából.” Dániel könyve 6:27-28 Dániel királyi tisztviselőként több birodalmat is szolgált. Ez a történet a méd Dárius uralkodása alatt játszódott, aki három főkormányzója egyikének választotta meg az idős prófétát. Természetesen voltak, akik ennek nagyon nem örültek, cselt eszeltek ki, lépre csalták a királyt egy rendelet kiadásával. Úgy gondolták, ezzel ellehetetlenítik Dániel életét, mivel a törvény egyedüli isteni pozícióba a királyt helyezte. Aki más mennyei hatalmasságokhoz könyörgött a 30 napos próbaidő alatt, arra kegyetlen ítélettel lesújtott. Dániel korábban minden nap, napjában háromszor Jeruzsálem felé nyitott ablaknál imádkozott Istenhez. És ezen a szokásán, a Mindenhatóval való kapcsolatá