Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április 16, 2023

Illat

Kép
" Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére az üdvözülők és az elkárhozók között." Korinthusiakhoz írt második levél 2. fejezet 15. vers Illatok nélkül sokkal szegényebb lenne a világ. Gondolj csak egy tavaszi reggelre, amikor rövid zápor után, kilépve otthonodból, a friss levegővel együtt beszívod az eső és a nyíló virágok illatát. Vagy amikor a benzinkúton üzemanyagot töltesz az autódba, és a benzingőz a frissen sütött péksütemények üzletből kiáradó illatával keveredve csapja meg az orrodat. Sőt, a fentebbi sorok valószínűleg egy-egy emléket vagy érzést is felébresztettek benned, csupán azért, mert az agyad összekapcsolja azokat az említett illatokkal. És ha ez még nem lenne elég, az illatok gyakran cselekvésre is késztetnek. Ha volt már rossz tapasztalatod a tűzzel, a füstszag menekülésre, körültekintésre ösztönözhet. A tűzhelyen melegedő étel illatát érezve összefuthat a nyál a szádban, és meggyőzhet arról, hogy ideje ebédelni. És ha már itt tartunk, szaglás nélkü

A százados látta

Kép
Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt. Lukács evangéliuma 23:47 A százados körbenézve látta, a beosztottai jó munkát végeztek, már áll mindhárom kereszt. A golgotai keresztek képe nem volt szokatlan a város lakói számára, hiszen időről időre akadtak olyan bűnözők, akik a törvény szerint ezt a halált érdemlik. Megalázó, fájdalmas halál, de kellett nekik, ők keresték a bajt. Ilyen az akkor felállított három kereszt közül kettő is. Mindkettőn köztörvényes bűnöző lóg, kérdés se fér hozzá, hogy itt a helyük. A harmadikon viszont valaki más, valaki, akiről a múlt héten összeállított beosztásban még nem volt szó — akit gyorsított eljárásban kellett kivégezni. Bizonyára komoly a vád ellene, hiszen a százados is tudja, hogy egész éjjel tartott a kihallgatása és a kínzása. Közelebb lépve a tábla is tisztán olvasható: "A zsidók királya". Furcsa, még nem hallott róla, hogy bárki is pályázna éppen Heródes királyi pozíciój

Dicsekedni a kereszttel

Kép
„Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.” Galátziabeliekhez írt levél 6. fejezet 14. vers Próbáltál már szembe menni az árral? Például, mikor egy tömegrendezvényen eltéveszted a kijáratot és a bejövők özönével szemben próbálsz utat törni magadnak? Tapasztalatból mondom, nem egyszerű feladat. S Pál szerint a kereszttel való dicsekedés is valami hasonló. Mikor nem törődve a kiközösítéssel nemet mondasz az osztálytársak által kínált füves cigire, pálinkára, mert vallod, hogy a tested a Szentlélek temploma. Mikor nem törődve a gúnyolódással te akkor is becsületesen és teljes odaadással végzed a munkádat, amikor nincs ott a főnök, mikor mindenki más lazsál, mert vallod, hogy a te Főnököd az Isten és te neki dolgozol. Mikor hűséges maradsz a Biblia elveihez akkor is, amikor ezért hátrány ér, amikor ezért üldöznek, mert számodra Isten Szava a menny felé vezető úto

Félsz a kígyóktól?

Kép
„És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” János evangéliuma 3.fejezet 14-15.vers Az egyik legérdekesebb és egyben legizgalmasabb újszövetségi beszélgetések egyike volt az, amelyikben elhangzott ez a mondat. A történet főszereplője Nikodémus és azok a kérdések, amelyeket az éjszaka közepén tett fel Jézus Krisztusnak, aki nem vonakodott megválaszolni őket. A kérdések mind-mind mély felismeréseket feszegetnek, Nikodémus pedig írástudóként bár sokat tudott, mégsem értette a kijelentéseket. A történet visszanyúlik a mózesi időkhöz, amikor Izrael mérges kígyókkal nézett szembe, az állatok pedig kicsit sem voltak barátságosak. Az Úr lehetőséget kínált arra, hogy aki „találkozik” egy kígyóval, ne haljon meg, ehhez pedig csak annyit kellett tennie, hogy felnéz a Mózes által készített rézkígyó ra. A cselekmény roppant egyszerűnek tűnik, ám megkövetel egy nagyon fontos, majdnem elengedhetetlen

Értékes, de nem a teljesítménye szerint

Kép
" Urunk, Istenünk, mily felséges a neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet!  A csecsemők és csecsszopók szája által erősíted meg hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót.  Mikor látom az eget, ujjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendeztél,  azt mondom: Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá?  Hiszen csak kevéssel tetted kisebbé Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt !" Zsolt 8:2-6 Értékes vagy? Igen, nagyon értékes!  Miben mérhető ez? Kilókban? Nem! Mert ez azt jelenti, nem vagy egészséges. Pénzedben, anyagi javaidban? Nem, mert abból nincs elég, és az inflációt mások generálják számodra, hogy pénzeddel, mind kevesebbet tudj megvásárolni. Emberi kapcsolataid száma alapján mérhető értékességed? Nem, mert a barátok jönnek- mennek, és időnként nem is érted, miért hidegültetek annyira el, talán a távolság, személyes gondok, megbántodás miatt, ki tud

Ajándék Istentől

Kép
„Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad.” Zsoltárok könyve 65:12 Isten jó és Ő maga szeretet. Nem csupán szeret, mint ahogy mi szeretjük egymást, a társunkat, gyermekünket vagy épp a lasagnét. Neki ez a lényege, minden tettének mozgatórugója. Egy tökéletes világban könnyű lenne egyetértenünk ezzel az állítással, de a mi világunk igencsak messze áll ettől. Az ember, akit eredetileg a szerető Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett meg, rengeteg rossz és végletes következménnyel járó döntést hozott eddigi pályafutása során. Mert tetteinket nem a szeretet, hanem sokkal inkább a félelem irányítja. Egy ilyen borzalmas döntés volt az 1944. április 16-án megkezdett magyarországi zsidóság gettókba zárása, majd pedig a deportálás. Ma azokra emlékezünk, akiket embertelenül taszított a pusztulásba egy őrült ideológia a második világháború idején, és azon kevesekre, akik ezt túlélték. Hogyan lehet a holokauszt megsemmisíthetetlen árnyékában Istent jónak és szer